villevaldesv отправить сообщение

Виллевальде Светлана Вадимовна пользователь

доктор медицинских наук с 2010 года

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Кобалава Ж.Д., Труханова М.А., Моисеев В.С., Толкачева В.В., Kotovskaya Y., Дорошенко Д.А., Ефремовцева М.А., Гаскина А.А., КОТОВСКАЯ Ю.В., Соловьева А.Е., Akhmetov R., Efremovtseva M., Avdoshina S. показать полностью..., Бобкова И.Н., Шестакова М.В., Козловская Л.В., Манухина Н.В., Mamatov B., Milto A., Safarova A., Амирбегишвили И.М., Ставцева Ю.В., Tyukhmenev E., Бакаева Л.А., ДРАПКИНА О.М., Караулова Ю.Л., Майсков В.В., Троицкая А., Швецов М.Ю., Akhmedov R.R., Iavelov I., Mayskov V., Stavtseva Y., Авдошина С.В., Воробьев А.С., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Галявич А.С., Добронравов В.А., Звартау Н.Э., Клименко А., Конради А.О., Мерай И.А., Мухин Н.А., Орлова Я.А., Павликова Е.П., Терещенко Е.Ю., Шаварова Е.К., Швецов М.Ю., Alexandria L., Boytsov S.A., Bulanov N., Goncharov I., Kotova E.O., Stavtseva J., Vasiliev O.S., Аверков О.В., Аришева О.С., Арутюнов Г.П., Багманова Н.Х., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., Галочкин С.А., Громова О.А., Гусаим Т.А., ЕРМОЛЕНКО В.М., Ежова Л.Г., Калинкин А.Л., Киякбаев Г.К., Козиолова Н.А., Мареев Ю.В., Мильто А.С., Моисеев С.В., Орлов А.В., Панченко Е.П., Пигарева Ю.А., Ротарь О.П., Смирнов А.В., Сорокина А.Г., Старостина Е.Е., Стражеско И.Д., Тигай Ж.Г., Торшин И.Ю., Фомин И.В., Фролов Д.Н., Шляхто Е.В., борисов и., Albrecht D., Amirbegishvily I., Barbarash O.L., Bayarsaikhan M., Bogdel A., Botckaleva Y., Boyko A.N., Canadi J., Casagrande L., Chandra P., Dahlke M., Generalova L., Golub V.V., Halabi A., Hassani A., Hinrichsen H., Kaprin A.D., Khodorovich N., Lazarev P., Lloyd P., Lobzhanidze T., Lvov A.N., MERKULOVA N., Maev I.V., Meray I.I., Mikhaylov E.N., Pang Y., Petersen-Sylla M., Pigareva Y., Plokhova E.V., Potekaev N., Rajman I., Shlyakhto E.V., Soseliya N., TARLOVSKAYA E.I., Troitskiy A.A., Velmakin S., Yakhontov D.A., Zaehringer A., Авакян Г.Н., Авакян Г.Н., Аверков О.А., Агеев Ф.Т., Алиев А.М., Анаев Э.Х., Анаев Э.Х., Арутюнов А.Г., Ахметов Р.Е., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бабаева Л.А., Баринова Гуржел И.С., Баулин В.Е., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Визен Н.С., Волкова Э.Г., Воробьёва Н.М., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Гармаш И.В., Гетия Т.С., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., Гоголева И.В., Гончаров И.С., Грачева О.Н., Григорьева Н.М., Григорьева О.А., Гришина Т.Р., Громов А.Н., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Домуллоджанова Ф.Г., Дундуа Д.П., Дядина Ю.А., Егорова Е.Ю., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Зыкова А.С., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калачева А.Г., Калинина Н.И., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Карпов В.К., Карпов Ю.А., Катунина Е.А., Каюков И.Г., Клименко А.Б., Козловская Л.В., Козловская Л.В., Комаров А.Л., Коровина Е.Н., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лобко С.И., Лопатин Ю.М., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Маликова А.В., Малявская С.И., Марцевич С.Ю., Мацкеплишвили С.Т., Миченко А.В., Моисеев А.С., Моисеева О.М., НИКИФОРОВ А.С., Низов А.Н., Новиков П.И., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Орлов А.В., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОДЗОЛКОВ В.И., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павлова З.Ш., Парфёнова Е.В., Певзнер Д.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Погосова Н.В., Потекаев Н.Н., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Рамеев В.В., Ребров А.П., Рунихина Н.К., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СИТНИКОВА М.Ю., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Санадзе А.Г., Сафарова А.Ф., Семенов В.А., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Ситникова М.А., Сорокина М.А., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Ткачева О.Н., Трукшина М.А., Тюлькина Е.Е., Тюрин И.Е., ФЕСЕНКО О.В., Федотов П.А., Фомин В.В., Фомин В.В., Фролова Е.в., ХАСАНОВА Э.Р., ХИРМАНОВ В.Н., ХОМЯКОВ В.М., Хрипун А.В., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Чазова И.Е., Черняк А.В., Чесникова А.И., ШАМХАЛОВА М.Ш., ШУТОВ А.М., Шальнов С.А., Шапошник И.И., Шестакова М.В., Шилов Е.М.

146 статей, 5 книг, 1 доклад на конференции, 40 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 110, Scopus: 458
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 25033788

Scopus Author ID: 8947426100

Деятельность