rashkovich отправить сообщение

Рашкович Леонид Николаевич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Отделение физики твердого тела, Кафедра физики полимеров и кристаллов, профессор, с 6 января 1964

доктор технических наук с 1981 года

профессор по специальности № 01.04.18 с 18 марта 1993 г.

Соавторы: CHERNOV A., Gvozdev N.V., Chernov A.A., EVLANOVA N., SHEKUNOV B., KOPTSIK V., Shustin O.A., Chernevich T.G., MISHCHEN A., Яминский И.В., VOLKOVA E., IZRAILEN A., Petrova E.V. показать полностью..., Sil'nikova M.I., AMANDOSOV A., De Yoreo J.J., MOLDAZHANOVA G., Monovskii O.V., ZAITSEVA N., KOPTSIK V., петрова е.с., Zaitseva N.P., Дьяков В.А., Монаенкова А.С., Наумова И.И., STERIN K., STERIN K., STRUKOV B., SUDINA N., SUVOROV V., Smirnov V.A., TIMOSHEN V., USMANOV T., VALYASHK E., VARLAMOV V., VARLAMOV V., VASILEVS A., VELICHKO I., VOITSEKHOVSKY V., VOROBEV A., VORONKOV V., VORONKOV V., Vekilov P.G., Deyoreo J.J., EROFEEV E., Evlanova N.F., GOLENISH V., GULAMOV A., IVANOV N., KAMINSKII A., KAMINSKII A., KHOLODNYKH A., AKHMANOV S., ALEKSANDROVSKII A., BARANOV A., BEGISHEV I., BEREZHNO B., BOBROV A., BOBYLEV A., BOGATYREVA S., BURGHOFF U., BUTT J., BUZNIK T., PROKHORO A., PROKHOROV A., Petrova E., REGULSKA T., REZ I., ROSENBERG H., RUBININA N., RYABKIN V., RYBALTOV A., RZHEVSKII V., RZHEVSKII V., SADYKOV N., SARKISOV S., SARKISOV S., SHUMOV D., SHUSTIN O., SHUVALOV L., SHVEDOVA M., SMOLSKII I., SMOLSKII I., SONIN A., KORNIENK L., KORNIENK L., KOVALEV A., KUZNETSOV V., KUZNETSOV Y., KVLIVIDL V., Kronsky N.V., Kronsky N.V., LEBEDEVA I., LESHCHENKO V., LESHCHENKO V., LIPATOV A., LIPATOV A., LOPVILLE U., LUCHINSKII G., Land T.A., Land, Lee J.D., Lee J.D., MASKAEV Y., MASKAEV Y., MASKAEV Y., MAVRIN B., MAVRIN B., METEVA K., MIKHAILOV A., CHIKHLAD O., CHIRKOV L., DANILOVA S., DIANOVA V., DIANOVA V., De Yoreo J., MIKHAILOV A., MKRTCHAN A., MKRTCHAN A., MKRTCHYAN A., MKRTCHYAN A., MOMTAZ R., MULLER R., Manomenova V., Moldazhanova G.T., Onischenko T.A., Onischenko T.A., Onishchenko T.A., Orme C.A., PARYGIN V., PARYGIN V., PASHINA Z., PASHINA Z., PASHLOVA E., PODSHIVALOV Y., Струков Б.А., Тюрнина А.В., Федорова К.В., Vorontsova M., Vekilov P.G., ZEISS R., ZHDANOV B., ZUEV A., Воробьев А.Ф., Ковригина А.И., Корниенко Л.С., Малышкина И.А., Маноменова В.Л., Мищенко А.В., Петрова Г.П.

91 статья, 3 книги, 2 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада, 2 НИР, 4 патента, 2 членства в диссертационных советах, 18 диссертаций, 1 учебный курс

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1368, Scopus: 1063

IstinaResearcherID (IRID): 1049699

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam