ogur+geogr+bot отправить сообщение

Огуреева Галина Николаевна пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Кафедра биогеографии, профессор, с 1 июня 1966

доктор географических наук с 1999 года

профессор по кафедре с 22 мая 2002 г.

Соавторы: Микляева И.М., Суслова Е.Г., Бочарников М.В., Леонова Н.Б., Котова Т.В., Леонтьева О.А., Румянцев В.Ю., Емельянова Л.Г., Кадетов Н.Г., Дудов С.В., Жаргалсайхан Л., Мяло Е.Г., Солдатов М.С. показать полностью..., Гунин П.Д., Абдурахманов Г.М., Булдакова Е.В., Герасимова М.И., Даниленко А.К., Дикарева Т.В., Игнатов М.С., Каримова Т.Ю., Черненькова Т.В., Швергунова Л.В., Jargalsaikhan L., Гладкевич Г.И., Дмитриев П.П., Дугаржав Ч., Игнатова Е.А., Казанцева Т.И., Касимов Н.С., Криволуцкий Д.А., Малхазова С.М., Морозова О.В., Панкова Е.И., Прищепа А.В., Пузаченко М.Ю., Романов А.А., Тувшинтогтох И., Храмцов В.Н., Dmitriev I.A., Архипова М.В., Бабурин В.Л., Бажа С.Н., Богданова М.Д., Губанов И.А., Добролюбов С.А., Дорофеюк Н.И., Евстифеев Ю.Г., Константинов П.И., Коротков И.А., Краснощеков Ю.Н., Левик Л.Ю., Митенко Г.В., Мучник Е.Э., Мяло Е.Г., Огородов С.А., Пиковский Ю.И., Присяжная А.А., Саандарь М., Урусевская И.С., Хрисанов В.Р., Чуженькова В.А., Якунин Г.Н., Ariunbold E., Battseren C., Boldbaatar S., Cоина В.С., Danzhalova E.V., Okorokov A.I., Slemnev N.N., Volkova E.A., Абатуров Б.Д., Алябина И.О., Архипова М.В., Афанасьева Н.Б., Бадина С.В., Барсова Н.Ю., Бирюков М.В., Бирюкова О.Н., Болысов С.И., Буян-Орших Х., Ващенкова Е.Н., Величко А.А., Востокова Е.А., Вылегжанин А.Г., Гаранкина Е.В., Геннадиев А.Н., Гиппиус Ф.Н., Глазовская Т.Г., Глазовский А.Ф., Гонгальский К.Б., Горячкин С.В., Грубов В.И., Губанов М.Н., Даваажамц Ц., Даш Д., Дгебуадзе Ю.Ю., Демина О.Н., Дробышев Ю.И., Дроздов Н.Н., Евстигнеев В.М., Ельчанинов А.В., Карамышева, Каримова Т.Ю., Колдобская Н.А., Конькова П.Д., Корбут В.В., Королева Н.Е., Косицкий А.Г., Котляков В.М., Кравцова В.И., Кудеяров В.Н., Курганова И.Н., Липка О., Лурье И.К., Максимов Ю.И., Марфенин Н.Н., Матюшкин Е.Н., Мизин И., Мотузова Г.В., Неронов В.В., Огарь Н.П., Оюнгерел Д., Павлов В.Н., Панин А.В., Перетокин С.А., Петрушина М.Н., Попов С.Ю., Радзиминский П.З., Романова Э.П., Романовская М.А., Сависько И.С., Самойлова Г.С., Санчир Ч., Сафронова И.Н., Серегин А.П., Сирин А.А., Снакин В.В., Суркова Г.В., Тикунов В.С., Титова С.В., Тихонова Е.В., Уломов В.И., Урбанавичюс Г.П., Фузеина Ю.Н., Худяков О.И., Цымбарович П.Р., Черешня О.Ю., Чернова О.В., Чистов С.В., Шаманаев А.Ю., Шевчук А.В., Юрковская Т.К., (ответственный редактор) Быхалова О.Н., Amarjargal B., Andreev A.V., Baasanjorj Y., Babain V.A., Batbayar B., Batkhishig O., Batnyam T., Batsuur R., Bazha S.N., Beket U., Buyan-Orshikh C., Chernyshev E.A., Chipizubov A.V., Chogniy O., Dashnyam B., Dedkov V.P., Deyev M.G., Dorjgotov D., Dorjsuren D., Drobyshev Y.I., Dugermaa D., Dulamtsern S., Dulmaa А., Enkhjargal D., Enkhtaivan D., Erdenetuya M., Etminus A.B., Fonn, Ganbaatar O., Gorbachev V.N., Hishigdorj D., Kalibernova N.M., Kashubin S., Kazantseva T.I., Khadbaatar S., Kotkin A.S., Kuperman R.G., Kurchenko E.I., Lkhagvasuren B., MARKELOV N., Mandakh B., Manibazar N., Monkhbayar S., Myagmartseren P., Narangerel S., Novikhin A., Nyamkhuu M., Nyamsambuu N., Odbayar T., Ogar N.P., Safronova I.R., Sainbuyan B., Sarantuya N., Shvergunova L.V., Tikhonova E.V., Tsedendash G., Tserevsambuu S., Tsybikdorzhiev T.T., Tsybzhitov T.K., Tulgat R., Tuvshintogs B., Udvaltsetseg G., Urbanavichus G.P., Vostokova E.A., Zolzaya A., Zoyo D., Абрамова Л.И., Агафонова С.А., Адья Я., Айбулатов Д.Н., Александровский А.Л., Алексеев Ю.Е., Алексеевский Н.И., Алексеевский Н.И., Алексеевский Н.И., Алтынов А.Е., Аляутдинов А.Р., Амелина Т.В., Андреев А.В., Анчифоров П.С., Ариунболд Е., Архипкин В.С., БОГОЯВЛЕНСКИЙ В.И., БРЫКСЕНКОВ А.А., Баатар Р., Бавенко В., Багдасарова Т.В., Балабко П.Н., Баландин С.А., Баландина Т.П., Балдина Е.А., Басхаева Т.Г., Батбаяр Д., Батнасан Н., Баясгалан Д., Безделова А.П., Белявский Д.С., Беляева Н.Г., Березина Н.А., Береснева И.А., Бермешев М.В., Билибина Н.А., Блошкина Е.В., Бобров А.В., Бобров В.В., Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Болиховская Н.С., Боярский П.В., Брандлер О.В., Бредихин А.В., Брыксенков А.А., Букс И.И., Булгакова Е.С., Бурый О.В., Быстрова А.Г., Вакуловский С.М., Васильев О.Д., Вахнина О.В., Вахрамеева М.Г., Вергун А.П., Видина А.А., Волкова Е.А., Вологжанина Е.В., Воробьев К.А., Воронов А.Г., Востокова Е.В., ГОМОЗОВ О.А., ГОРЕВАЛОВА А.А., Гаврилов А.В., Гаврилова И.П., Ганболд Э., Гангнус И.А., Гвоздецкий Н.А., Гиллер А.Г., Глазунов Б.Б., Голованов Д.Л., Голосов В.Н., Гомозов О.А., Горбунова И.А., Горбунова и.А., Горевалова А.А., Горячко М.Д., Гравис А.Г., Гречушникова М.Г., Гриб Н.Н., Грибченко Ю.Н., Груздев В.В., Гунина М.П., Данжалова Е.В., Данилевский О.В., Даниленко А.К., Даниленко Е.А., Даньшин А.И., Джерпетов И.В., Дзебуадзе, Дмитриев П.А., Долгов С.В., Доржсурэн Ч., Дорохова М.Ф., Дробыщев Ю.И., Дулмаа А., Дымент Л.Н., Дымов В.Г., Дьяконов К.Н., ЕВСЮТИН Р.Г., Евсютин Р.Г., Ерамов Р.А., Еременко Е.А., Ермакова Г.С., Ерёмченко Е.Н., Жеребятьева Н.В., Жиров, Жмылев П.Ю., Жучкова В.К., З В., ЗАИКАНОВА И.Н., Заиканов В.Г., Замесова Е.Ю., Заславская М.Б., Зворыкин К.В., Зенгина Т.Ю., Зимин М.В., Злотина Л.В., Зорина Е.Ф., Иванов В.В., Ильин В.А., Имшенник Е.В., Имшенник Е.В., Исаченкова Л.Б., КАГАНСКИЙ В.Л., КИРЕЙЧЕНКО В.В., Казьмин М.А., Калюжная И.Ю., Камелин Р.В., Кан Ф.С., Карклин В.П., Карпова Е.А., Кенжебаева А.Ж., Керженцева В.В., Киреева М.Б., Кирейченко В.В., Кислов А.В., Кожин М.Н., Козлов Д.Н., Концов С.В., Копыл И.В., Королев Н.А., Королева Е.Г., Коронкевич Н.И., Кособокова К.Н., Котова Т.В., Кошелева Н.Е., Крайнов В.Н., Краюхин А.Н., Краюхин А.Н., Кречетов П.П., Кривов С.В., Круглова С.А., Кружалин В.И., Крылова И.Л., Куваев В.Б., Куприна А.В., Куртеев В.В., Куртеев В.В., Курченко Е.И., ЛОБЗЕНЕВ В.Н., ЛОШКАРЕВ П.А., Лаверов Н.П., Ламыкина Д.Е., Левицкая Н.Н., Лим В.Д., Лисс О.Л., Литвин Л.Ф., Лобзенев В.Н., Логачева Н., Лоопманн А.А., Лошкарев П.А., Лущекина А.А., Лычагин М.Ю., Любимов Б.П., Магрицкий Д.В., Макарова М.Г., Макшаев Р.Р., Малев-Ланецкий Д.В., Мандахбаяр Ж., Марголина И.Л., Мартыненко И.А., Маскевич А.С., Масленникова В.В., Махмудов Т.А., Махмутов Т.А., Минаева Т.Ю., Мирнова С., Миронова В.А., Миронова Е.В., Миронова Л.П., Митькиных Н.С., Митькиных Н.С., Михайлов А.И., Михайлов Д.И., Михайлов И.С., Москвитина Е.Н., Наранбаатар Г., Неронов В.М., Неуромов И.И., Низовцев В.А., Никольская И.И., Новиков В.С., Омаров К.З., Онипченко В.Г., Орлов Д.С., Оюнгерэл В., П Д., Пальцын М.Ю., Парамонов С.Г., Парамонова А.А., Патак А.В., Певнев А.К., Пестерова О.А., Петухов И.А., Пижанкова Е.И., Пименова М.Е., Платов Г.А., Плигина С.Ф., Повалишникова Е.С., Подтяжкин О.И., Половенко С.И., Пономарев Д.В., Поплавский Р.О., Попов А.Б., Поярков А.Д., Притворов А.Л., Прохорова С.Д., Пряникова Н.В., Ракитников А.Н., Рачковская Е.И., Ревельский, Ретеюм К.Ф., Рогаль Л.Л., Розенфельд С.Б., Рудая Н.А., Рустамов Э.А., Рыжков В.М., Рычагов Г.И., Самохин М.А., Севастьянов Д.В., Семин В.Н., Сетов Н.Р., Сидорчук А.Ю., Симакин В.В., Симонов Д.А., Симонов Ю.Г., Симонова Т.Ю., Скорняков В.А., Славко В.Д., Славко В.Д., Слука З.А., Смекалин О.П., Смиренникова Е.В., Смоляницкий В.М., Смульский И.И., Снытко В.А., Соколовский И.И., Солина Е.И., Соромотин А.В., Спицын С.В., Стрелков М.А., Сурнин Д.В., Суров А.В., Тагаев А.А., Тараконовский А.А., Тимофеев Д.А., Тимофеев Д.Ю., Тимофеев И.В., Титов Ю.В., Тогоо Г., Торопов П.Б., Трошко К.А., Тувшинтогхтог, Тульская Н.И., Тутубалина О.В., Тушинский С.Г., Убугунов Л.Л., Убугунова В.И., Уланова Н.Г., Улзийхутаг Н., Улыкпан К., Ульзийхутаг Н., Ундрал Г., Урбанавичюс Г.П., Федоров К.Н., Феоктистова Н.Ю., Фильчук К.В., Фрейман С.И., Фролова Н.Л., Хамитова П.А., Хвостов А.В., Хой Х.К., Хропов А.Г., Хрусталев Л.Н., Хруцкий В.С., Хуснетдинова Т.И., Цетлин А.Б., Цогтжаргал Г., Цэдэндаш Г., ЧЕРНОГУЗОВ С.А., Чередникова Ю.С., Черницова О.В., Черногузов С.А., Чжан А.А., Чурюлин Е.В., Чурюлина (Вельгоша) А.Г., Шапиро М.Б., Шаров А.М., Шарый П.А., Шафранова Л.М., Шашков С.Н., Шведчикова Н.К., Шереметьев С.Н., Шик М.М., Широков Д.Д., Школьный Д.И., Шмаков А.П., Шокарев С.Ю., Шорина Н.И., Шувалов В.Е., Шульгин А.М., Эдельштейн К.К., Энх-Амгалан С., Энхтайван Д., Эхр П.В., Ю А.С., Юрцев Б.А., Якушев B.C., Янина Т.А., Ясинский С.В., коллектив а.(., • Агафонова С.А.

143 статьи, 52 книги, 42 доклада на конференциях, 33 тезисов докладов, 6 НИР, 2 научного отчёта, 13 наград, 2 членства в научных обществах, 2 членства в редколлегиях журналов, 1 членство в редколлегии сборника, 2 членства в диссертационных советах, 11 диссертаций, 5 дипломных работ, 4 курсовые работы, 40 учебных курсов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 4, Scopus: 10
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 494424

ResearcherID: L-7348-2015

Scopus Author ID: 6506596028

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam