odzharova07@yandex.ru отправить сообщение

Оджарова Акгуль Атаевна пользователь

Соавторы: Долгушин М.Б., Тулин П.Е., Невзоров Д.И., Крылов А.С., Пронин А.И., Вихрова Н.Б., Медведева Б.М., Ширяев С.В., Choinzonov E.L., Mudunov A.M., Алиева С.Б., Алымов Ю.В., Болотин М.В. показать полностью..., Болотина Л.В., Виноградов В.В., Говоров А.В., Дронова Е.А., Корниецкая А.Л., Малихова О.А., Новак А.В., Нуриманов И.А., Подвязников С.О., Поляков А.П., Ражабова А.А., Романов И.С., Рыжов О.Д., Бойко А.В., Геворкян А.А., ЕНГИБАРЯН М.А., Игнатова А.В., Мещерякова Н.А., Невольских А.А., Нечипай Э.А., Обухова О.А., Патютко Ю.И., Рыжков А.Д., Строганова А.М., Бекяшев А.Х., Г Е., Гаспарян Т.Г., Долгушин Б.И., Матвеев В.Б., Меньков М.А., Михайлов А.И., Поляков В.Г., Родина А.Д., Скрипачев И.А., Тюлин В.И., Фалалеева Н.А., Феденко А.А., Филоненко Е.В., Щипахина Я.А., Dan’ko S., Kaspshik S.M., Tulin P.E., Аванесов А.М., Близнюков О.П., Варфоломеева С.Р., Горбунова Т.В., Дзампаев А.З., Зейналова А.Р., Ильялов С.Р., Кобякова Е.А., Козлов Н.А., Королева Е.А., Кучукова З.А., Люосев А.С., Мартинович А.А., Меркулов О.А., Романова К.А., Светлякова А.В., Субботин А.С., Avanesov A.S., Engibaryan N., Kosilo O.L., Martinovich A.A., Menkov M.A., Nevzorov D.I., Patyutko Y.I., Абдуллаев А.Г., Артеменко Ю.В., Белякова М.С., Блиганов П.И., Бороноева М.В., Бринкевич С.Д., ГУЛИДОВ И.А., ГУЛИДОВ И.А., Ганьшина И.П., Гладилина И.А., Григоренко В.А., Гуревич Л.Е., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., ДАЙХЕС Н.А., Евсюкова О.И., Егорова А.В., ЗахидоваФ О., Зейналова П.А., Иванов С.А., Иванов С.А., Иванов С.А., Иванов С.А., Илькаев К.Д., Казанцев А.П., Калядина В.А., Кокосадзе Н.В., Комарова М.А., Коновалов Д.М., Крупинова Ю.А., Кузин А.В., Кузнецов С.Н., Купрышина Н.А., Кутумова А., Лосев А.С., МУДУНОВ А.М., Михайлова Е.В., Мокрышева Н.Г., Мороз Е.А., Мороз Е.А., Нечушкин М.И., Орел Н.Ф., Павликов Р.Е., Подлужный Д.В., Поляков А.Н., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., РЕШУЛЬСКИЙ С.С., Рабинович Э.З., Романов И.Ю., Рубанская М.В., Рыжков А.В., СЕВРЮКОВ Ф.Е., СЕВРЮКОВ Ф.Е., Саакян А.Г., Сагоян Г.Б., Сардалова С.А., Станякина Е.Е., Сулейманова А.М., Сушенцов Е.А., ТАЛАХАДЗЕ Н.Т., Темный В.Д., Триголосов А.В., Тумян Г.С., Ушакова Т.Л., Черняев В.А., Чулкова С.В., Шабанов М.А., камолов з.а.

45 статей, 1 книга, 3 доклада на конференциях, 1 НИР, 1 научный отчёт

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 2

IstinaResearcherID (IRID): 445110297

ORCID: 0000-0003-3576-6156

Деятельность