Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2018 к.г.н. Анализ и моделирование мезоклиматических особенностей Московской агломерации

Результаты деятельности

Соавторы: Константинов П.И., Самсонов Т.Е., Репина И.А., Платонов В.С., Артамонов А.Ю., Степаненко В.М., Грищенко М.Ю., Ривин Г.С., Шартова Н.В., Кислов А.В., Пашкин А.Д., Розинкина И.А., Ярынич Ю.И., Наумов А.С., Igor E., Кириллов П.Л., Baklanov A., Богачев Д.В., Чубарова Н.Е., Исаченко Г.А., Каргашин П.Е., Амбурцев Р.А., Варенцов А.И., Чернокульский А.В., Miles V., Бакланов А.А., Блинов Д.В., Горлач И.А., Миронова В.А., Перхурова А.А. Соромотин А.В. Алексеева Л.И. Андросова Е.Е. Васенев В.И. Гречушникова М.Г. Лобжанидзе А.А. Хавина Е.М. Шестакова А.А. Шувалов С.В. Эзау И.Н. Алдонина Т.А. Воротилова П.Г. Жеренков А.Г. Захарченко Д.И. Кингсеп К.А. Кирсанов А.А. Соколова Д.В. Тарасова М.А. Чумаков М.М. Вильфанд Р.М. Дебольский А.В. Криницкий М.А. Лысенко А.В. Никитин М.А. Печкин А.С. Шихов А.Н. Demuzere M. Wouters H. Барсков К.В. Варенцова Н.А. Гавриков А.В. Дворников Ю.А. Жданова Е.Ю. Капустин И.А. Киктев Д.Б. Крайнов В.Н. Мозгунов Н.А. Петросян А.Н. Суркова Г.В. Тудрий К.О. Чечин Д.Г. Шевчук Е.И. Alexander B. Hendrik W. Kristina T. Molkov A.A. Алексеенко Н.А. Богомолов В.Ю. Бундель А.Ю. Долгих А.В. Железнова И.В. Зелихина С.В. Иванов В.В. Илюшина (Михайлюкова) П.Г. Казанцев В.С. Киреева М.Б. Коростелева П.А. Куканова Е.А. Куксова Н.Е. Малютин И.В. Ольчев А.В. Полюхов А.А. Семёнова А.А. Харламов М.А. Юшков В.П. Andrei B. Fenner D. Makhinya K.I. Meier F. Trusilova K. Акимова В.В. Александров Г.Г. Алферов Д.Ю. Балдина Е.А. Баринова И.И. Белова И.Н. Варенцова С.А. Вереземская П.С. Глазунов А.В. Гоммерштадт О.М. Горбаренко Е.В. Госсе Д.Д. Давлетшин С.Г. Докукин С.А. Дрозд И.Д. Другов М.Д. Земцов С.П. Канарейкина И.П. Кидяева В.М. Кирсанов А.А. Климанова О.А. Копейкин В.В. Коренной Ф.И. Коспанов А.А. Кострова У.В. Курбатов Г.А. Лев И.А. Локощенко М.А. Ломова Д.В. Мажар Л.Ю. Мазеин Н.В. Малинина Е.П. Миллер Е.А. Никитин М.А. Осипов А.М. Петров Д.Г. Повалишникова Е.С. Ромашина А.А. Ромзайкина О.Н. Саржанов Д.А. Семёнова А.А. Тарасова Л.Л. Татаринович Е.В. Таттимбетова Д.С. Тимажев А.В. Фролова Н.Л. Чернышев Р.В. Чурюлин Е.В. Шатунова М.В. Шиловцева О.А. Шурыгина А.А. Alexeev V.A. Ananicheva M.D. Anastasia S. Baik J. Bassani F. Beyers M. Bou‐Zeid E. Bucchignani E. Bundel’ A.Y. Danniel F. Davletshin S.G. Dronova E.A. Fatichi S. Fortuniak K. Fred M. Garbero V. Gornyy V. Grimmond S. Han B. Kattsov V.M. Kikegawa Y. Kirsanov A.A. Koch K.W. Kurbatova M.M. Lappalainen H.K. Lee D. Lee S. Lemonsu A. Leonid M. Lrich S. Mahura A. Manvelova A. Marlene L. Matthias D. Matthias R. Mercogliano P. Milelli M. Miles M.W. Park S. Petäjà T. Poutanen P. Repola F. Richard D. Schulz J. Schättler U. Shuvalov S. Soromotin A. Steeneveld G. Tsiringakis A. Ulrich B. Valentin R.A. Vasiliev M. Wang C. Wang Z. Worters H. Акентьева Е.М. Амбурцев Р.А. Амосова В.М. Андреева А.П. Аржанова Н.М. Астахова Е.Д. Астахова Е.Д. Афанасьев Д.Ф. Ахметова А.Б. БАЛОНИШНИКОВА Ж.А. Бадина С.В. Бакланов А.Н. Барабанов В.С. Бардин М.Ю. Белик А.Д. Белоусов В.В. Богданович А.Ю. Бойко А.П. Бойко А.М. Бостонбаев А.С. Бурканов В.Н. Василенко Е.В. Васин А.С. Ведищев М.В. Вертянкина В.Ю. Волощук Е.В. Гавриков А.В. Гинзбург А.И. Глазов Д.М. Говоркова В.А. Гордеева С.М. Гришакина Е.А. Груза Г.В. Дементьева Т.В. Докукин М.Д. Дунцев С.А. Дюкарев Е.А. Еремина И.Д. Живоглотов Д.Н. Жукова С.В. Заболотских Е.В. Загретдинова Д.Р. Замолодчиков Д.Г. Зезера А.С. Зилитинкевич С.С. Зимин М.В. Зуенко Ю.И. Ивахов В.М. Илюшин Д.Г. Инсаров Г.Э. Каллистратова М.А. Калугин А.С. Касимов Н.С. Кирсанов А.А. Клюева М.В. Козлов Ф.А. Козырев А.В. Корзухин М.Д. Коротков В.Н. Коршунова Н.Н. Кошутин Р.А. Кривенок Л.А. Кровнин А.С. Крыленко С.В. Крылов А.А. Крылов А.А. Кузнецов Д.Е. Кузнецова Д.М. Кулакова А.М. Кулмала М.Т. Курганова И.Н. Лардыгина Е.Г. Ларина А.В. Левищева Т.П. Лезина Е.А. Липка О.Н. Лучин В.А. Лыкосов В.Н. Майлз В. Малинина Е.П. Малхазова С.М. Манукян В.Р. Марчук Е.А. Матасов В.М. Мезенцева Л.И. Мейер Ф. Мелик-Багдасарова А.С. Мельников В.П. Незваль Е.И. Огуреева Г.Н. Панова М.А. Парамонова Н.Н. Пасхина А.А. Перов В.Л. Пестина П.В. Пигольцина Г.Б. Пикалева А.А. Платова Т.В. Погарский Ф.А. Попова Е.Н. Разинков В.П. Разова Е.Н. Ревич Б.А. Ревокатова А.П. Ревокатова А.П. Ростов И.Д. Рудакова Ю.А. Русина Е.Н. Самойлова Е.П. Сарычев Е.Ю. Светочев В.Н. Семин В.Н. Серых И.В. Сизов О.С. Сирин А.А. Соловьева М.А. Соломатникова А.А. Сосинская И.Н. Спорышев П.В. Стадник В.В. Степанюк Р.А. Тимонин С.А. Тодосиева А.А. Тодосиева А.А. Торопов П.А. Тронин А. Трусенкова О.О. Удовик Д.А. Усков В.А. Устинова Е.И. Фасолько Д.В. Феннер Д. Филатова О.А. Финкельберг Е.М. Хен Г.В. Хлебникова Е.И. Хренова М.Г. Чалов С.Р. Чернянский С.С. Чхетиани О.Г. Шамин С.И. Шерстюков А.Б. Школьник И.М. Шмонин К.Н. Шпак О.В. Шувалова Ю.О. Шулежко Т.С. Щенин М.В. Ясюкевич В.В.