Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2015 д.х.н. Выращивание монокристаллов купратов, боратов и родственных соединений и их генетическая связь с природными прототипами

Результаты деятельности

Соавторы: Леонюк Н.И., Волкова Е.А., Копорулина Е.В., Babonas G.J., Кулешов Н.В., Leonyuk L.I., Reza A., Szymczak R., Kisel V.E., Толстик Н.А., Gorbachenya K.N., Yasukevich A.S., Напрасников Д.А., Шванская Л.В., Baran M., Kisel V.E., Кисель В.Э., Dapkus L., Kuleshov N.V., Митина Д.Д., Szymczak H., Горбаченя К.Н., Кузьмин Н.Н., Рыбаков В.Б., Kurilchik S.V., Болдырев К.Н., Леонюк Л.И., Ясюкевич А.С., LEONYUK L., Блудов А.Н. Добрецова Е.А. Жиляева А.И. Мохов А.В. Deineka R.V. Бабонас Г.Ю. Веткин А.Г. Карипидис Т.К. Ксенофонтов Д.А. Gorbachenya K.N. Cavalli E. Shvanskii E.P. Косоруков В.Л. Bocelli G. Боровикова Е.Ю. Громалова Н.А. Соболев Р.Н. Урусов В.С. Чукичев М.В. Gnatchenko S.L. Righi L. Дейнеко Д.В. Соколова Е.В. Chvanski P.P. Galickas A. Janod E. Karhu E. Wang J.Y. Zhang H.J. Барило С.Н. Белоконева Е.Л. Бычков Г.Л. Вяткин С.В. Кобец М.В. Колганова О.В. Лясников А.Д. Никитина М.Н. Пущаровский Д.Ю. Савина С.Л. Япаскурт В.О. Aguilo M. Diaz F. Gibson U. Gutowska M.U. Kolodiy I. Kuech T.F. Loiko P. Mateos X. Mosiniewicz-Szablewska E. Pashchenko V.A. Sorokin E. Sorokina I.T. Szewczyk A. Vilejshikova E.V. Zajarniuk T. Боднарь И.Т. Вигасина М.Ф. Гнатченко С.Л. Дорохова Г.И. Еремин Н.Н. Куражковская В.С. Пащенко Н.Т. Стенников А.В. Филиппов В.В. Шымчак Р. Bodnar I.T. Dorokhova G.I. Dyeyev S. Emelchenko G.A. Filippov V.V. Furtula V. Furtula V. Galinis A. Henrikhson V.R. Huaijin Z. Huber G. Jasutis V. Jiang M.H. Jiyang W. Kapelnitsky S. Kharisov B.I. Kharissova O.V. Khrustalyov V. Kurnevich L.A. Lazarchuk A.I. Li J. Lipinskas T. Lynnyk A. Masalov V.M. Nikitina M.N. Pilipenko O. Ponomarenko L.A. Rossano L.M. Savina Y.O. Savitsky V. Zhang J. Zhokhov A.A. Алпанова Р.Р. Антипин А.М. Васильев А.Н. Гребнер Ю. Гриценко Ю.Д. Дапкус Л. Еремина Е.Н. Жано Э. Ивашко А.М. Кабалов Ю.К. Кавалли Е. Кавалли Э. Копнин Е.М. Лазарчук А.И. Лютин В.И. Мельчакова Л.В. Мурашев В.В. Огородова Л.П. Петров В.П. Русаков В.С. Савина Ю.А. Старостин В.И. Стефанович С.Ю. Хубер Г. Чернышев В.В. Aleshkevych P. Bartkowski S. Calestani G. Chernyshev V.A. Choi S. Davydenkova O.N. Dawes J.M. Demesh M. Demishev S.V. Drechsler M. Dunina E. Fabian R. Fomicheva L. G-J B. Galakhov 6.A. Galakhov V.R. Galinis A. Gavrilkin S.Y. Gibson U. Gnatchenko S. Gridneva L. Grienberg U. Haohai Y. Heinrich S. Huber G. Iskhakov R.S. Ivanov V.Y. Jedrzejczak A. Kahn A. Kamieniarz G. Kornienko A. Kortuniva E.V. Kortunova E. Kovalyov A.A. Kui W. Kuleshov a.N. Kurilchik Kisel V.E. Kurmaev E.Z. Kuzovnikova L.A. Lipinskas T. Loison C. Lyutin A.V. Malkin B.Z. Matulis A. Melekhova M.D. Miksys D. Moewes A. Mukhin A.A. Nekrasova N.V. Neumann M.G. Nikitina M. Nikolaeva N. Nordgren J. Ormeci A. Pashchenko V. Pashchenko V.A. Petrov V. Petrov V. Petrov V. Pilipenko O.V. Pinus I.Y. Pinus I.Y. Podobraznyh A.D. Polyanski E.V. Popova M.N. Preobrazhenskii V.V. Prudnikova M. Pshechenkov K.A. Pushcharovskii D. Pushcharovskii D.Y. Rosner H. Rotermund F. Rubtsova N.N. Rudenkov A.S. Rudenkov A.S. Rudenkov A.S. Sabataityte J. Semyagin B.R. Shakarov K.O. Shepeta N.A. Shishko T. Shvanski P.P. Shvanskii E.V. Sokolov A.V. Sulaimonov O.A. Sunyoung C. Szukowski G. Tolstik N. Zeyruk V.N. Zhongben P. and W Sibbett A.L. Амонов Б.У. Афанасьев А.Е. Баран М. Богданова И.М. Болддыре К.Н. Веселова С.В. Волков А.С. Волкова Е.Е. Волкова О.С. Г-Ю Б. Гаврилкин С.Ю. ДЕМЕШ M.П. Димитрова О.В. Еланский С.Н. Исаев В.А. КИРЮХИНА Т.А. Калебина Т.С. Кислицин Ю.А. Козлов А.Б. Комогорцев С.В. Комоско А.В. Кувандиков О.К. Кузовников А.А. Курильчик С.В. Лукъянова Н.А. Мальцев А.А. Марченко Е.И. Мелехова М.Д. Микляева Е.П. Некрасова Л.В. Немцов В.И. Никифоров И.В. Платунов М.С. Рассулов В.А. Резванов Реутова О.В. Свибович И.В. Спасский Д.А. Степанов В.М. Сухих Г.Т. Федотова М.А. Фисенко А.П. Чернышев В.А. Швец С.В. Шестаков А.В. Шимчак Г. Шимчак Р. Шодиев З.М. сорокин р.в.