Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2016 стажировка Universiteit Utrecht, Utrecht Summer School (Нидерланды)
  • 2016 стажировка Texas Tech University, Institute for Measurement, Methodology, Analysis and Policy (США)
  • 2015 стажировка Техасский технический университет (США)
  • к.псх.н. Нарушения психологической саморегуляции при невротической инсомнии

Результаты деятельности

Соавторы: Тхостов А.Ш., Солдатова Г.У., Емелин В.А., Ковязина М.С., Леонтьев Д.А., Варако Н.А., Мигунова Ю.М., Чигарькова С.В., Ковров Г.В., Хрущев С.О., Выборных Д.Э., Леонов С.В., Митина О.В., Гордеева Т.О., Зинченко Ю.П., Кумченко С.К., Зотова Е.Ю., Завалко И.М., Мачулина А.И., Плужников И.В., Шилко Р.С., Ениколопов С.Н., Осин Е.Н., Яворовская А.Д., Барабанщикова В.В., Гульдан В.В., Нестик Т.А., Деменко Е.Г., Есина Л.В., Иванова Т.Ю., Садовничая В.С., Богомаз С.А., Кисельников А.А., Корнеев А.А., Кричевец А.Н., Неяскина Ю.Ю., Палатов С.Ю., Sheldon K.M., Азиатская Г.А., Добрушина О.Р., Дорохов В.Б., Жеймо А.Ю., Желтоножская М.В., Калашникова М.Ф., Кудряшов Д.В., Кузнецова А.С., Лыкова Е.Н., Пригорнева Е.Г., Сычев О.А., Черняев А.П., Belokrylov I., Ivanova T., Rostovtceva N.A., Sadovnichaja V., Бобров В.В., Боташева Т.Л., Варзарь С.М., Веракса А.Н., Зуева Ю.В., Иванова Т.Ю., Мандрикова Е.Ю., Меньшикова Г.Я., Спиваковская А.С., Сулимина О.В., Титова М.А., Тихомандрицкая О.А., Чепелюк А.А., Briun E.A., Dementiy L., Dorokhov V., Semikov S., Vlasovskikh R., Андрющенко А.В., Аршинова В.В., Браун Е., Виницкий Д.А., ГЕМДЖЯН Э.Г., Гадашова Н.И., Долгих А.Г., Дорфман Л.Я., Звонков Е.Е., Калашникова О.Э., Каледа В.Г., Кирсанова С.А., Киселева М.Г., Ковалёв А.И., Койфман А.Я., Кошевая А.Г., Кошелева Н.В., Курганская М.В., Кучерова Е.Я., Лебедева А.А., Лебедева А.А., Лебешева М.И., Левин Я.И., Леонова А.Б., Лукьянова И.А., Магомедова А.У., Малых С.Б., Моисеева Т.Н., Морозова Л.Г., Новаков А.В., Омельченко М.А., Печникова Л.С., Пирадов М.А., Плотникова А.В., Поликанова И.С., Посохов С.И., Рыжов А.Л., Супонева Н.А., Тараненко О.А., Трофимова А.В., Фам А.Х., Четошникова Е.В., Шайгерова Л.А., Шатило А.В., Шевяхова В.Ю., Ширяева О.С., Юрлова М.И., Amer R.A., Anniko M.K., Arkhipova E., Ashraf F., Aslan G., Avsec A., Biancalani G., Bichevina D., Béjaoui B., CARRENO D.F., CRUZ J.F., Chaplygina Y., Chepeliuk A., Chukwuorji J.C., Dash A., EISENBECK N., Enea V., Falkovskaia L.P., Ferreira M.J., Friedberg R.D., Frolova A.I., Gaponova T., García-Montes J.M., Greville J., Guerra V., Heintzelman S., Hicks J.A., Hutapea B., Ivanova T.Y., Jansen J.D., Karakurkchi M.K., Kavčič T., Kocjan G.Z., Lapka S., Ledin E., Lynch M., López A.C., Maher E., María R.G., Mospan A., Orel E., Puga J.L., Rossa M., Rostovzeva N., Rusakova I., Sanchez-Ruiz M., Schlosser K.K., Schulz-Quach C., Shalaby S.M., Shekina O., Singh S., Sofia R.M., Tairova, Taranova I., Testoni I., Titova L., Vasil'eva V., Vidyakina T.A., Villareal S., Wong P.T., Wongcharee H., Wąsowicz G., Yousfi H., Yıldırım M., Zavodnov O., Zhejmo A., Zorenko V., Zotova E., Абакумова И.В., Абрамова Ю.А., Александрова Л.А., Александрова Л.А., Алмазова О.В., Ахутина Т.В., Балашова Е.Ю., Бардышевская М.К., Бархатова А.Н., Батищева Г.М., Баулина М.Е., Белокрылов И.В., Белолуцкая А.К., Белоусов В.В., Березин М.С., Бовина О.М., Бойко О.М., Бондаренко Н.В., Бохан Т.Г., Бухаленкова Д.А., Вартанова И.И., Ваханцева О.В., Веракса Н.Е., Вишнева А.Е., Володарская И.А., Волокитина И.Л., Гаврилова М.Н., Галажинский Э.В., Гир М., Глотова Г.А., Гонзалез-Сангвино К., Гордеев С.А., Денисова Е.Г., Дорохов Е.А., Ениколопова Е.В., Ермаков П.Н., Ермолаев Д.В., Железнякова Е.В., Журавлев А.Л., Заводнов О.П., Зиренко М.С., Зуева Ю.В., Зуева Ю.В., И М., Иваненко А., Иголкина А.Е., Изотова Е.А., Иконников Д.В., Ильина Н.А., Ильясов И.И., Илюхина С.Н., Исправникова И.И., Киселева А.А., Клипинина Н.В., Клишевич А.С., Кондратичев А.Н., Корнилова Т.В., Коробейникова Е.Ю., Королева О.М., Коротаева И.В., Корсакова Н.К., Кремлёв А.Е., Кузьмина Л.А., Лебедев М.А., Ледин Е.В., Литвина С.А., Луганская Н.П., Львова Е.Н., Микадзе Ю.В., Михайлова А., Мокиенко О.А., Моросанова В.И., Муньоз М., Овчинникова Е.Ю., Паровичникова Е.Н., Парфенова Е.В., Первичко Е.И., Погожина И.Н., Полуэктов М.Г., Ратынская Т.М., Рикель А.М., Роггендорф П.А., Розанов В.В., Румянцев А.О., Рупчев Г.Е., Русакова И.М., Савченко В.Г., Садовничий В.А., Салагай О.О., Семенов Ю.С., Семиков С.В., Сиднева А.Н., Ситникова М.А., Скворцов А.А., Скворцов А.А., Смирнов С.Д., Соколова Е.Т., Сорокина В.В., Сурнов К.Г., Сухих В.Л., Сучков Д.Д., Тараненко О.В., Ташкеева Е.И., Теперик Р.Ф., Терехина О.В., Теславская О.И., Тихомирова Т.Н., Удальцова Е.А., Ульянич А.Л., Фомина К.А., Фролова А.И., Чернецова Ю.М., Черняева М.А., Чжоу А., Шабаловская М.В., Шатило А.В., Шелдон К.М., Шелина С.Л., Якушина А.А., Ярмина А.Н., Яцко (Ильина) К.А.