Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 д.ф.-м.н. Филаментация фемтосекундного лазерного излучения в прозрачных средах

Результаты деятельности

Соавторы: Панов Н.А., Шипило Д.Е., Савельев-Трофимов А.Б., Кандидов В.П., Урюпина Д.С., Пушкарев Д.В., Ушаков А.А., Николаева И.А., Макаров В.А., Волков Р.В., Шкуринов А.П., Андреева В.А., Митина Е.В., Букин В.В., Гарнов С.В., Чижов П.А., Селезнев Л.В., Мокроусова Д.В., Rizaev G.E., Карабутов А.А., Есаулков М.Н., Шленов С.А., Chin S.L., Курилова М.В., Жидовцев Н.А., Couairon A., Matoba M., Ионин А.А., Kanda N., Konishi K. Koribut A.V. Nemoto N. Yumoto J. Ларькин А.С. Солянкин П.М. Chin S.L. Дормидонов А.Е. Kuwata-Gonokami M. КАРПЕЕВ С.В. Khonina S.N. Бородин А.B. Chizhov P.A. Morgner U. Бычков А.С. Панкратов В.В. Салецкий А.М. Grudtsyn Y.V. Houard A. Liu W.W. Marceau C. Skryabin D.V. Yuan S. Ангелуц А.А. Балакин А.В. Врублевская Н.Р. Пережогин И.А. Сунчугашева Е.С. Федоров В.Ю. Berge L. Chang C.F. Tzortzakis S. Wang T.C. Zeng H.P. Григорьев К.С. Chen Y.P. Cherepenina E. Chunyue C. Demircan A. Garnov S.V. Ihar B. Ionin A.A. Murzanev A.A. Nikolaeva I.A. Polynkin P. Sergei D. Shkurinov A.P. Svetlana K. T-J W. Weiwei L. Zhang X.С. Волков М.В. Гейнц Ю.Э. Горгуца С.Р. Господинов Г.А. Компанец В.О. Мажорова А.В. Минаев Н.В. Потанин С.А. Степанов А.Н. Шишков Г.М. ризаев о.и. Agostini P. Akozbek N. Andrianov K.Y. Ayhan D. Baifei S. Bergé L. Bernhardt J. Bernier M. Bertolotti M. Berube J. Binpeng S. Bloemer M.J. Br´ee C. Centini M. Chekalin S.V. Chen S. Chen Y. Chen Y. Elena C. Ferland B. Fukang Y. Gapeyev A.B. González de Alaiza M.P. Gorymov M.I. Grigor'evskii A.V. Guo J. Haiyi S. Haus J.W. Hosseini S. Husakou A. J-F D. Jiansheng L. Jukna V. Kamali Y. Kanda N.N. Konishi K.N. Kuwata-Gonokami M. Kuznetsova M.I. Lee A. Leng Y. Lessard F. Mamaeva K. Mazhorova A. Mikhail V. Mityagin Y.A. Nemoto N.N. Nesa F. Pashovkin T.N. Peng-Fei Y. Pol'skikh S.D. Qinpei L. Reutov A.A. Reutov A. Roppo V. Roy G. Savinov S.A. Scalora M. Sharifi M. Shupei W. Sibilia C. Talebpour A. Tong Y.X. Ustinovskii N.N. Vallee R. Xinyu L. Yandulsky M.M. Yatskevitch M.S. Yihai W. Zhinan Z. Zhu Y. de Ceglia D. han Z. Авакянц Л.П. Аксенов В.Н. Бирюков А.А. Бродер А. Букин В.В. Бычков В.Л. Валуев В.В. Гейнц И.Ю. Головин Г.В. Долгих К.А. Зворыкин В.Д. Ионин А.А. Ирошников Н.Г. КУВАТА-ГОНОКАМИ М. Карабутов А.А. Карговский А.В. Колесников С.В. Коновко А.А. Корниенко В.Н. Кувата-Гоноками М. Лапчик Д.Д. Ларичев А.В. Лу Я. Магницкий С.А. Матюнин С.Н. Назаров М.М. Ожередов И.А. Орлова Е.Е. Панов Ф.М. Саввин А.Д. Слепков А.И. Ургапов Д.А. Ушаков А.В. Хонина С.Н. Чекалин С.В. Черепенин В.А. Черепецкая Е.Б. Черкасова О.П. Чижов П.А. Чижов П.С. Чучупал С.В. Яндульский М.М. ли л.