jpavlova877 отправить сообщение

Павлова Екатерина пользователь

Соавторы: 6 R.T., Astrelina Т., Chemakin12 Y., Fathullina13 L., Ferapontova18 J., Gavriley4 A., Goncharskaia M.А., Gorachkina12 T., Ishchenko16 I., Khamitov7 R., Khvatov19 V., Kovalchuk18 L., Kozlova11 E. показать полностью..., Kvan2 O., Lyauzheva17 F., Nakhodkin3 D., Nikishina T.V., Orlov11 A., Patrina14 L., Ragojina15 S., Sarkisov20 A., Sarkisov20 I., Seeling10 E., Shlikova16 N., Sibgatullina6 L., Smelyanets2 S., Smirnova14 M., Sudakova L.A., Tyurikov10 Y., Uzdenova17 D., Vafin15 I., Vysochin I., Zaraev5 A., Аюпова М.Р., Журавлев Д.М., Кочеткова М.Т., Стрельникова Е.В., Сухарева А.А., Широков Д.Д.

1 статья

IstinaResearcherID (IRID): 427262206

Деятельность