Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2002 д.х.н. Протеиназы как катализаторы реакций сегментной конденсации пептидов

Результаты деятельности

Соавторы: Лысогорская Е.Н., Элпидина Е.Н., Оксенойт Е.С., Терещенкова В.Ф., Бачева А.В., Белозерский М.А., Дунаевский Я.Е., Дворякова Е.А., Лозинский В.И., Степанов В.М., Смирнова Ю.А., Беляева А.В., Семашко Т.А., Лавренова Г.И., Goptar I.A., Oppert B., Жиганов Н.И., Жужиков Д.П., Anisimova V.V., Баратова Л.А., Гетун И.В., Серебрякова М.В., Клячко Е.В., Коновалова С.В., Кордюкова Л.В., Baibak O.V., Баландина Г.Н., Беневоленский С.В., Величко Т.И., Соколенко Н.И. Vinokurov K.S. Алкин Н.А. Белякова Г.А. Гоптарь И.А. Опперт Б. Kolobanova S.V. Macquarrie D.J. Байбак О.В. Домбровский И.А. Руденская Г.Н. Симонян Т.Р. Brenda O. Gubaydullin I.I. Акентьев Ф.И. Аникина О.М. Анисимова В.В. Беляева Н.В. Гладилин А.К. Климова М.А. Козлов Д.Г. Суворов Л.И. Abdel Malak C.A. Bulushova N.V. Getun I.V. Starovoitova V.V. Stepanov V.M. Громова Е.С. Губаева А.С. Кулемзина И.А. Лобанова А.О. Люблинская Л.А. Мартынов А.Г. Рослякова Т.В. Старовойтова В.В. Ташлицкий В.Н. Bandani A.R. Chestukhina G.G. Goptar I.A. Gulnik S.V. KHODOVA O. Kropotkina E.A. Plieva F.M. Serkina A.V. Veit M. Абдель М.К. Андреева Д.И. Богатова Т.В. Борматова М.Е. Винокуров К.С. Гололобов М.Ю. Грязнова Ю.Б. Ефремов Р.Г. Кирсанова О.В. Королева О.Н. Ксенофонтов А.Л. Морозова И.П. Овчинникова Т.В. Одоевская И.М. Ревина Л.П. Руденская Ю.А. Сергиев П.В. Склянкина В.А. Тарасова Н.И. Тимохина Е.А. Чугунов А.О. 4 Терещенкова В.Ф. Abd El-latif A.O. Akentiev F.I. Akentyev P.I. Bandani A.R. Bankov I. Danilenko S.A. Dyuzheva M.A. Efremov R.G. Fallis L. GREBENSHIKOV N. HAIDU I. IVANOVA N. KUDRYAVTSEVA A. Khimyak Y.Z. Lyndsey F. MALAK C. Markovtzov V.V. Martynov A. Movsesyan S. Nolde D.E. Polyansky A.A. Popletaeva S.A. Rudneva I.A. STEPANOV B. Shagin D.A. Shagina I.A. Stepanov V.V. TROSHCHENKOVA E. Terent'eva E.Y. Zalunin I.A. Абрамочкин Г.В. Авенирова Е.Д. Алексеевский А.В. Анашкин В.А. Богданов А.А. Бойцова С.Е. Валиахметов А.Я. Василькова Д.П. Воюшина Т.Л. Дельфин Х. Джулиано Л. Диас Х. Долинная Н.Г. Евсютина Д.В. Завьялова Е.Г. Зякун А.М. Иванов М.М. Иванова И.И. Иванова Н.М. Исаков М.С. Казанская Н.Ф. Климова М.А. Клинков А.В. Комаров Ю.Е. Крупянко В.И. Кубарева Е.А. Кулаев И.С. Курносова О.П. Ларионова Н.И. Лукашина Е.В. Макарова Т.Н. Маккверри Д.Д. Маркарян А.Н. Мартынов А.Г. Марьясина С.С. Мудрик Е.С. Петрова Е.А. Плиева Ф.М. Радюхин В.А. Решетников Р.А. Родина Е.В. Салимгареев Р.С. Семашко А.С. Серебрякова Л.В. Смирнова А.В. Спиридонова В.А. Сумбатян Н.В. Терещенков А.Г. Тимофеева А.В. Федорова Н.В. Хрусталев А.В. Чавес М.М. Эленбергер Г.Р.