bitekhtina отправить сообщение

Битехтина Галина Андреевна пользователь

кандидат филологических наук с 1980 года

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Клобукова Л.П., Андрюшина Н.П., Нахабина М.М., Степаненко В.А., Красильникова Л.В., Владимирова Т.Е., Норейко Л.Н., Андрюшина Н.П., Юдина Л.П., Добровольская В.В., Афанасьева И.Н., Иванова А.С., Одинцова И.В. показать полностью..., Яценко И.И., Слесарева И.П., Соболева Н.И., Амиантова Э.И., Сучкова Г.А., Всеволодова М.В., Добровольская Е.В., Муравьёва, Рожкова Г.И., Стародуб В.В., Зелинская Е.А., Клобуков Е.В., Чагина О.В., Бархударова Е.Л., Величко А.В., Виноградова Е.Н., Горбачик А.Л., Дорофеева Т.М., Дэвидсон Д., Калинина Л.Т., Лобанова Н.А., Луценко о.В., Муравьева Л.С., Нестерская Л.А., Пабауская Т.И., Степанова Л.В., Федянина Н.А., Филатова Е.А., Филимонова Н.С., вавулина а.в., Smirnov A.U., Акишина Е.О., Александрова О.В., Ананьева Н.Е., Аникин В.П., Артемова О.А., Байнова О.А., Безяева М.Г., Белякова Н.Н., Бибиков М.В., Братчикова Н.С., Венедиктова Т.Д., Володина Г.И., Гвишиани Н.Б., Голубков М.М., Грекова О.К., Гудков В.П., Девятайкина В.С., Зайцев В.А., Зиновьева А.Ю., Иванова А.С., Ивинский Д.П., Илюшина Л.А., Катаев В.Б., Кедрова Г.Е., Кибрик А.Е., Клинг О.А., Клюева Е.В., Кобозева И.М., Ковпик В.А., Комова Т.А., Конурбаев М.Э., Кормилов С.И., Корнеев Е.В., Коровин В.Л., Кортава Т.В., Косарик М.А., Костина И.С., Красных В.В., Кротова Д.В., Крупчанов А.Л., Кузнецов С.Н., Кукушкина О.В., Леденев А.В., Луцкая Н.Н., Масловская Л.М., Михайлова М.В., Назарова Т.Б., Нецецкая М.Г., Ничипоров И.Б., Оболенская Ю.Л., Одинцова И.В., Панков Ф.И., Пауткин А.А., Певак Е.А., Петрухина Е.В., Полищук Е.В., Ранчин А.М., Ремнёва М.Л., Ремнёва М.Л., Савельев В.С., Сартори Е.А., Сквайрс Е.Р., Скорвид С.С., Соболева Н.Т., Солопов А.И., Татевосов С.Г., Толмачев В.М., Тресорукова И.В., Уварова Л.Ю., Уржа А.В., Филатов А.В., Филичева Н.И., Фролова О.Е., Фурсенко Д.А., Цыбенко Е.З., Чекалина Е.М., Чернец Л.В., Чижова Л.А., Шешкен А.Г., Шмидт Н.Э.

36 статей, 96 книг, 15 докладов на конференциях, 5 тезисов докладов, 1 НИР, 1 членство в редколлегии сборника, 29 учебных курсов

IstinaResearcherID (IRID): 7759835

Деятельность