В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
archangelsky отправить сообщение

Архангельский Владимир Николаевич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет, Научно-исследовательская лаборатория экономики народонаселения и демографии, заведующий сектором, с 1 ноября 2001

кандидат экономических наук с 2004 года

Соавторы: Джанаева Н.Г., Елизаров В.В., Зверева Н.В., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Иванова А.Е., Кучмаева О.В., Зинькина Ю.В., Семенова В.Г., Шульгин С.Г., Воробьева О.Д., Доброхлеб В.Г. показать полностью..., Иванова Л.Ю., Письменная Е.Е., Сигарева Е.П., Денисенко М.Б., Донец Е.В., Козлова О.А., Осадчая Г.И., Сивоплясова С.Ю., Синельников А.Б., Алешковский И.А., Антонова О.И., Данилова И.А., Зайко Е.С., Калабихина И.Е., Кожевникова Н.И., Локосов В.В., Рыбаковский О.Л., Топилин А.В., Храмова М.В., Molodikova I.N., БЕЗВЕРБНЫЙ В.А., Банин Е.П., Бардакова Л.И., Бодрова В.В., Волжина О.И., Гневашева В.А., Горчакова И.А., Дмитриев Р.В., Дмитриева Ю.Н., Жеребин В.М., Захарова О.Д., Иванова А.Е., Ионцев В.А., Калачикова О.Н., Калачикова О.Н., Калмыкова Н.М., Красинец Е.С., Пациорковский В.В., Прокофьева Л.М., Ревун В.И., Римашевская Н.М., Русанова Н.Е., Рыбаковский Л.Л., Сабгайда Т.П., Страхова Е.В., Хараева О.А., Хасанова Р.Р., Шамсутдинова В.Ш., Abt I., Kalachikova O.N., Kiyota S., Kvasha E.A., Luk’yanets A.S., Voloshina T.Y., Yureva N.M., ­Богданов И.Я., Абдулгалимов А.М., Абдульзянов А.Р., Абдуселимова И.А., Авраамова Е.М., Айвазян С.А., Александрова А.Ю., Аликперова Н.В., Андреев А.И., Андреев Э.М., Андрюшечкина И.Н., Андрюшин С.А., Антонов А.И., Антохонова И.В., Арженовский С.В., Астафьева Е.В., Бабурин В.Л., Багирова А.П., Бакуменко Л.П., Балаш В.А., Балаш О.С., Баллаева Е.А., Баргуев С.Г., Бахтизин А.Р., Белозеров С.М., Бершицкая О.Н., Бестужева О.Ю., Биктимиров Н.М., Билан Ю.А., Бодрова Е.Н., Борискин Д.А., Борисов В.А., Будажанаева Д.Ц., Булычѐва С.В., Бурдастова Ю.В., Буряк А.К., Бухвальд Е.М., Бушманова М.В., Бычкова С.Г., Варданян Р.А., Васильева Е.Н., Войтенкова Г.Ф., Волгин Н.А., Габелко М.В., Гладкий А.В., Глазьев С.Ю., Горелик И.Л., Горина Е.В., Городникова Н.В., Грачева Г.А., Гришанов В.И., Гришанова А.Г., Гузанова А.К., Дарда Е.С., Дзигоева Е.С., Дмитриев А.Л., Дубинина И.В., Дуброва Т.А., Дубровская Т.А., Думнов А.Д., Елаховский В.С., Елисеева И.И., Ершова Г.Н., Есенин М.А., Ефимова М.Р., Жданчиков П.А., Жилинский Е.В., Жихорева Г.А., Забатурина И.Ю., Заварина Е.С., Збарская И.А., Звездина Н.В., Зинченко А.П., Золотарева О.А., Иванов Ю.Н., Иванова А.Е., Иванова А.Е., Ивашенкова М.В., Ильдарханова Ч.И., Ильин И.В., Исаев Н.И., Ищенко А.Н., Камалова Р., Капустин А.К., Карамышева А.В., Карасѐва Л.А., Карельская С.Н., Карманов М.В., Карпеев Э.П., Карпова Е.А., Кевеш М.А., Кильяченкова Е.В., Клименко Г.А., Князьков А.С., Князькова Е.А., Ковальчук Я., Кокина Е.П., Коленникова О.А., Колотуша А.В., Константинов А.Е., Конычева В.А., Копнова Е.Д., Корнеев В.Е., Корнешов А.А., Коротаев А.В., Коротков П.А., Корчагина И.И., Кочкина Е.В., Кремер Н.Ш., Кривоненкова Е.Н., Крошнин С.В., Крылов В.В., Кублицкая Е.А., Кузнецов В.Н., Кузнецова И.А., Куприяова Е.И., Левашов В.К., Леденева Л.И., Лиманская В.О., Лукаш Е.Н., Луппов А.Б., Львова Д.А., Любенцова Т.В., Максимова Т.М., Малахова Т.А., Мамий И.П., Маньшин Р.В., Мардахаев Л.В., Мархонько В.М., Маслова И.Э., Медков В.М., Мерзликин Н.В., Метѐлкин П.В., Мигранова Л.А., Миронкина Ю.Н., Мохова Г.В., Мхитарян В.С., Назаров М.М., Ненашева Ю.А., Нечаева Е.Г., Ниворожкина Л.И., Никитина С.Ю., Николаева У.Г., Новикова М.А., Ноздрина Н.Н., Образцова О.И., Овчарова Л.Н., Осипов Г.В., Осипов Г.В., Пак Е.Н., Панов А.М., Пилипенко З.А., Пилька М.Э., Плетнева Ю.Э., Плеханов В.Б., Пономаренко А.Н., Потанина Ю.А., Прокунина Е.В., Проценко Л.М., Путко Б.А., Ржаницина Л.С., Родионова Л.А., Росовецкая Л.А., Рудская Д., Рустамова Г.М., Рыбальченко С.И., Рюмина Е.В., Сабитова Г.В., Савюк Л.К., Самбурова Е.Н., Самофеева Т.А., Сарычева Т.В., Сафонова Т.Г., Саямов Ю.Н., Селина Г.Н., Сергеев С.М., Симагин Ю.А., Симакина Г.Н., Синелина Ю.Ю., Сиротин В.П., Слука Н.А., Соколов Я.В., Соседова Л.В., Стукал Д.К., Стыцюк Р.Ю., Судоплатов А.П., Судоплатова В.С., Судьин С.А., Титов В.Н., Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ткаченко Т.Х., Токсанбаева М.С., Третьякова Г.Н., Трошин Л.И., Трошина Л.Н., Тюрюканова Е.В., Уварова И.А., Ульянов В.В., Успенская Т.Н., Фoмичeв П.Ю., Фадеева Т.А., Феоктистова Е.Н., Фридлянова С.Ю., Хайруллин Р.З., Хакимова Е.Н., Харькова Т.Л., Хибовская Е., Хоткина З.А., Храмова М.Н., Чистопольская Е.В., Чубаров И.Г., Чудиновских О.С., Чурин В.В., Шаталина О.С., Шевченко В.С., Шилова Л.С., Шишов В.Ф., Шнейдерман И.М., Юревич А.В., Юрьев Е.Л., Якимова И.А., Яник А.А., болдышева н.о.

137 статей, 43 книги, 56 докладов на конференциях, 22 тезисов докладов, 19 НИР, 1 награда, 1 диссертация, 1 дипломная работа, 1 курсовая работа, 3 учебных курса

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 19, Scopus: 9
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 478992

Деятельность