Область научных интересов

Образование

  • 2004 д.ф.-м.н. Управление свойствами плотной плазмы фемтосекундного лазерного импульса и инициирование низкоэнергетических ядерных процессов

Результаты деятельности

Соавторы: Волков Р.В., Иванов К.А., Цымбалов И.Н., Косарева О.Г., Гордиенко В.М., Урюпина Д.С., Панов Н.А., Шуляпов С.А., Горлова Д.А., Ушаков А.А., Шипило Д.Е., Джиджоев М.С., Букин В.В., Недорезов В.Г., Мордвинцев И.М., Пушкарев Д.В., Митина Е.В., Гарнов С.В., Bychenkov V.Y., Ларькин А.С., Михеев П.М., Шкуринов А.П., Брантов А.В., Платоненко В.Т., Чижов П.А., Андреева В.А., Заворотный А.Ю., Андреев А.В., Магницкий С.А., Гожев Д.А. Чутко О. Bychenkov V. Карабутов А.А. Курилова М.В. Пономарев Ю.В. Крестовских Д.А. Макаров В.А. Еремин Н.В. Жидовцев Н.А. Пасхалов А.А. Тимошенко В.Ю. Туринге А.А.  Chefonov O. . Агранат М.Б. Буянов В.М. Господинов Г.А. Есаулков М.Н. Ксенофонтов П.А. Тарасевич А.П. Brantov A. Chizhov P.A. Большаков В.В. Жвания И.А. Кирюшкин С.Г. Лачко И.М. Николаева И.А. Ткаля Е.В. Matoba M. Кудряшов С.И. Солянкин П.М. Garnov S.V. Kanda N. Konishi K. Nemoto N. Rupasov A.A. Yumoto J. Балакин А.В. Быченков В.Ю. Вайс О.Е. Ожередов И.А. Русаков А.В. Селезнев Л.В. Сенькевич А.М. Слободчиков Е.В. Khonina S.N. Morgner U. Prokudin V. КАРПЕЕВ С.В. Кузечкин Н.А. Лапик А.М. Мокроусова Д.В. Стародубцева Е.М. Bolkhovitinov E.A. Kuwata-Gonokami M. Гаврилин И.М. Кандидов В.П. Каргина Ю.В. Полонский А.Л. Chin S.L. Rizaev G.E.  Ovchinnikov A. . Бочкарёв С.Г. Ионин А.А. МАРЬИН Б.В. Макаров С.В. Моршедиан Н. Овчинников А.В. Стремоухов С.Ю. Akhmanov S.A. Chin S.L. Demircan A. Dykhne A.M. Koribut A.V. Polonski A.L. Salashchenko N.N. Semenov T.A. Tsygvintsev I. Turinge A.A. Божьев И.В. Бычков А.С. Воробьев А.А. Ганова С.В. Головин Г.В. Дубатков М.А. Колчин В.В. Пикуз С.А. Степанов А.Н. Фортов В.Е. Couairon A. Kotelnikov I.A. Marceau C. Ozaki T. Platonov Y.Y. Saraeva I. Shashkov A.A. Артюков И.А. Борисенко Л.А. Борисов Н.А. Варламов В.В. Галанина Л.И. Джилавян Л.З. Иванов К.А. Кузнецов А.А. Лисин В.П. Макаров И.А. Мушкаренков А.Н. Новиков Л.С. Образцова Е.Д. Пережогин И.А. Родичкина С.П. Салащенко Н.Н. Семенов Т.А. Чирская Н.П. Шведунов В.И. Шутова О.А. Babaev V.G. Babushkin I. Bochkarev S. Borisenko N. Chai X. Chumakov A.I. Gavrilov S.A. Houard A. Kedrov A.Y. Krainov V.P. Liu W.W. Romashevskiy S. . Ropagnol X. Skryabin D.V. Zagreev B.V. Андреева М.С. Ахманов С.А. Беляев В.С. Бородин А.B. Брантов А.В. Джиджоев М.С. Жуков М.А. Козлова Т.И. Липатов А.О. Маначинский А.Н. Матафонов А.П. Михеев П.М. Назаркина Ю.В. Платонов Ю.Я. Подшивалов А.А. Рыкованов С.Г. Течко О.Л. Черныш В.С. Шемухин А.А. прокудин в.в. Akhmanov S.A. Bychenkov V. Chen Y.P. Cherepenina E. Djilkibaev R.M. Efimenko E.S. Faenov A. Gavrilov S. Ihar B. Ionin A.A. Joukov M.A. Kessarinskiy L.N. Khakhulin D.V. Kochetkov Y.V. Kudryashov D.S. Lapik A.M. Murzanev A.A. Orekhov A. PONOMARYOV V. Povarnitsyn M.E. Sergei D. Shashkov A.S. Slobodchikov S.S. Smirnov M.B. Spohr K. Sukhanov N. Svetlana K. Turek K. Vorobiev A.A. Wang T.C. Yuan S. Zarubin P.I. Zeng H.P. Букин В.В. Бурмистров Ю.М. Волков М.В. Волков Р.В. Волков Р.В. Гапонов С.В. Гейнц Ю.Э. Горгуца С.Р. Гордиенко В.А. Господинов Г.В. Данилов П.А. Данилов П.А. Дыхне А.М. Жвания И.А. Иванов К.А. Кузин Р.С. Лазарев А.В. Лазарев А.В. Лапчик Д.Д. Лобушкин Е.А. Мажорова А.В. Макаров С.С. Моисеев О.Ю. Овчинникова Л.Ю. Панченко В.Я. Порфирьев А.П. Потанин С.А. Потёмкин Ф.В. Преснов Д.Е. Пушкин А.В. Румянцев Б.В. Скибина В.М. Сулейманова Д.З. Сунчугашева Е.С. Тютин С.В. Усманов Т. Хонина С.Н. Чижов П.А. Шашков А.С. Шулындин П.А. Ageev E. Akunets A.A. Ambrožová I. Ayhan D. Babaev A.G. Bergé L. Bochkarev S. Borisov A.Y. Brantov A.V. Breil J. Br´ee C. Bukharskii N.D. Chen Y. Chen Y. Chimier B. Chutko E.A. Degtyarev S.A. Drobinin A. Dubetis A. Elena C. Elsaesser T. Filippov E.D. Fourment C. GARCIA-ROSAS C.M. Gavrilov A. Gavrilov S.A. Gobet F. Grechin S.G. Grudtsyn Y.V. Hannachi F. Husakou A. ISGANDAROV E. Ivanov K.A. KORN G. Kanda N.N. Kirillov B.A. Kologrivov A.A. Konishi K.N. Korneev P.A. Korzhenevich I.M. Kovalenko E.S. Kuwata-Gonokami M. Leguay and V T Tikhonchuk P.M. Mazhorova A. Mikhail V. Mityagin Y.A. Nedorezov V.G. Nemoto N.N. Nikles P.V. Palashov O. Pol'skikh S.D. Polonskij A.L. Prokudin V. Reutov A. Rusakov A. Salashenko N.N. Savinov S.A. Shemukhin А.А. Sivko A.I. Skobelev I.Y. Solodukhov G. Starodubtsev M. T-J W. Tamosauskas G. Tarisien M. Usmanov T. Ustinovskii N.N. Varanavicius A. Versteegen M. Volkov R.V. Vorobyev A.A. Zeromskis E. Zhu Y. Zuyev S.  Petrovskiy V. .  Yurkevich A. . Агеев Р.Х. Акунец А.А. Алферов С.В. Амброзова И. Ахсахалян А.Д. Бабаев В.Г. Барабанов А.Л. Белышев С.С. Бирюков А.А. Боос Э.Э. Бункин А.Ф. Бухарский Н.Д. Бычков В.Л. Виноградов А.В. Волков Р.В. Волков Р.В. Врублевская Н.Р. ГРИГОРЕНКО Л.В. Голишников Д.М. Гречин С.Г. Дегтярев С.А. Джилкибаев Р.М. Джолос Р.В. Ермаков А.Н. Ерёмин Н.В. Завьялов Н.В. Зворыкин В.Д. Иванов А.А. Иванов К.А. Ионин А.А. КУВАТА-ГОНОКАМИ М. Кадменский С.Г. Казаков Е.Д. Калашников М.П. Камерджиев С.П. Карабутов А.А. Карговский А.В. Князьков В.А. Ковков Д.В. Кологривов А.А. Конобеевский Е.С. Коновко А.А. Корнеев Ф.А. Кувата-Гоноками М. Кудряшов В. Кузин Р.С. Куликаускас В.С. Лазарев А.В. Лазарев А.В. Лазарев А.В. Мареев Е.И. Минаев Н.В. Мучной Н.Ю. Назаркина Ю.С. Никлес П.В. Панкратов В.В. Пискарскас А.С. Подурец А.М. Полетаев С.Д. Пономарев В.Ю. Попруженко С.В. Потылицын А.П. Прялкин В.И. Романовский М.Ю. Рубцов А.Н. Русанов А.А. Саввин А.Д. Салецкий А.М. Селиверстов А.В. Семенов Т.А. Сивко А.И. Ситников Д.С. Скобелев И.Ю. Слепков А.И. Соколовская Ю.Г. Суханов Н.С. Трубников Д.Н. Тютин С.В. Ушаков А.В. Хирк М.С. Чалых Р.А. Черепецкая Е.Б. Чижов П.С. Шевелько А.П. Эфрос В.Д. ризаев о.и. сидоров а.п.