Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2003 д.псх.н. Знаково-символическое опосредствование сексуальной функции в норме и патологии

Результаты деятельности

Соавторы: Первичко Е.И., Шилко Р.С., Шайгерова Л.А., Ковязина М.С., Варако Н.А., Черноризов А.М., Остроумова О.Д., Долгих А.Г., Ваханцева О.В., Донцов А.И., Меньшикова Г.Я., Веракса А.Н., Зотова О.Ю., Перелыгина Е.Б., Мартынов А.И., Тхостов А.Ш., Ковалёв А.И., Исайчев С.А., Рассказова Е.И., Володарская И.А., Малых С.Б., Микадзе Ю.В., Алмазова О.В., Леонов С.В., Фуфаева Е.В., Карабанова О.А., Матвеева Л.В., Скворцов А.А., Войскунский А.Е., Добрушина О.Р., Савельева О.А., Солдатова Г.У., Аникеева Т.Я., Баулина М.Е., Галатенко В.В., Егоров С.Ю., Мочалова Ю.В., Остроумова О.Д., Петракова Е.Е., Петренко В.Ф., Акатова Е.В., Асмолов А.Г., Гайдамашко И.В., Желтоножская М.В., Лыкова Е.Н., Черняев А.П., Livshitz E.D., Ахутина Т.В., Барабанщикова В.В., Березанская Н.Б., Киселева М.Г., Краснов В.Н., Кузнецова А.С., Лебедев В.В., Макалатия А.Г., Подольский В.Е., Раевский А.Е., Тихомандрицкая О.А., Тихомирова Т.Н., Ушков Ф.И., Шехтер Е.Д., Шойгу Ю.С., Babaev Y., Verbitskaya L.A., Баяковский Ю.М., Варзарь С.М., Журавлев А.Л., Караяни А.Г., Кипиани А.Ю., Корнилова Т.В., Матюшкина А.А., Парфенов В.А., Петракова А.В., Пирадов М.А., Подольский А.И., Садовничий В.А., Титова М.А., Anatoliy M., Darevskaya M., Emelyanova I., Ivanova G.E., Krjukov V., Kulygina M.A., Lobacheva E.M., Барулин В.С., Беспалов Б.И., Брызгалина Е.В., Бусыгина И.С., Вартанова Е.Л., Вознюк И.А., Галатенко А.В., Ганцовский П.П., Глозман Ж.М., Горшкова С.В., Гулина М.А., Гульдан В.В., Гусев А.Н., Донцов Д.А., Евдокименко А.С., Емелин В.А., Ениколопова Е.В., Ермолаева О.Я., Зайцев О.С., Зубков А.Д., Иванова Г.Е., Ильин В.В., Исайчев Е.С., Ищенко Р.В., Караяни А.Г., Караяни Ю.М., Кисельников А.А., Конева Т.Г., Костюк Г.П., Кроткова О.А., Лебединский К.М., Лейбина А.В., Леонова А.Б., Лукашенко Т.П., Магомед-Эминов М.Ш., Макарчева Е.Б., Малахов В.П., Мартынов С.Е., Меладзе Д.Г., Мигунова Ю.М., Молчанов С.В., Моросанова В.И., Мотовилина Н.В., Мотрий А.В., Нестик Т.А., Пак Л.С., Перминов А.С., Петриков С.С., Попугаев К.А., Пристанская О.В., Реан А.А., Розанов В.В., Рыжов А.Л., Сагова З.А., Салагай О.О., Сергиенко Е.А., Скрипай Е.Ю., Смирнов С.Д., Смирнов Ф.Ю., Соколова Е.Т., Солодова Р.Ф., Староверов В.М., Степанова О.Б., Стефаненко Т.Г., Стрелков Ю.К., Суворов А.Ю., Тарасова Л.В., Усачев Д.Ю., Фомина К.А., Цовьянов А.Г., Черный Е.В., Яцко (Ильина) К.А., Alekhin N.N., Belsky A.N., C Н.А., Chirkov A., Egorov S., Ernst P., Ezhova O., Frederic Y., Guseva T.F., Gutnikov S.A., Harutyunyan S.G., KADUSHKIN V., KOVALEVICH T., Kalimullin A.M., Kalimullin A.A., Kalmyk O.A., Kozhin V.S., LEPEKHIN A., LUDMILA C., Lebedev A., Levit А.Л., Lukyanova E.A., Lyzin A., Martynov A., Mezzich J.E., Podstreshnaya A., Propustina V., Protzenko G.A., Puchkov V.S., Sadovnichaja V., Sasunov, Sergievich A.A., Shchepkin D.V., Shihui H., Smirnov A.S., Sokolov E.I., Sozinov A.A., Tairova, Tarabanicheva V., Tikhonov S., Timashev S.A., Tumyalis A.V., Vasilyva S., Yan B., Yvon F., Zabotkina V.I., Zaytseva Y.S., Zhong-qing J., Абакумова И.В., Абрахин С.И., Адамович Т.В., Азиатская Г.А., Айзман Н.И., Алашеев А.М., Алешин В.В., Алымкулов Д.Э., Ананьин О.И., Антоновская Г.Н., Арина Г.А., Артамонова Ю.Д., Асланова М.С., Афонин С.А., Ахматханов Р.С., БЕЛОЛИПЕЦКИЙ В.М., БОГОЯВЛЕНСКИЙ И.В., Бабанский Л.П., Бабокин Г.И., Белицкая А.В., Белкин А.А., Белкин В.А., Белкина Ю.Н., Белоусов В.В., Беляев И.В., Березин М.С., Берман А.Ф., Бодрова Р.А., Бокерия Л.А., Болов В.Р., Большаков А.Б., Большов Л.А., Бондаренко И.Н., Бондаренко Н.В., Борзенков В.Г., Братусь Б.С., Брусов Г.П., Брушлинский К.В., Буйда Т.А., Бурдаков Н.И., Бурков В.Н., Буркова В.Н., Бухаленкова Д.А., Быкова В.И., ВИШНЕВСКИЙ Ю.Г., Вайпан В.А., Вайткявичус Г.Г., Вартанов А.В., Васильев С.Н., Васильчук М.В., Величковский Б.М., Ветров Д.П., Виницкий Д.А., Вишняков Я.Д., Владимиров В.А., Волокитина И.Л., Гаврилова М.Н., Гадельшина Д.Ф., Гаденин М.М., Галатенко Ю.Н., Гапанович В.А., Гарусев А.В., Гнедовская Е.В., Голицын Г.С., Голиченков А.К., Голохваст К.С., Гольдштейн Р.В., Гонзалез-Сангвино К., Гончаров С.Ф., Гордеев М.Н., Гордеева Т.О., Горячева И.Г., Градобоева О.Н., Грацианский Е.В., Грачев В.В., Греченко Т.Н., Гречко А.В., Григорьева В.Н., Григорьева С.В., Грушко А.И., Гудков В.Н., Гумарова Л.Ш., Гутырчик Е.Ф., ДЕДУЧЕНКО Ф.М., ДОКУЧАЕВ В.А., Давидян Г.М., ДаминовВ Д., Данилова Н.Н., Даутов А.С., Денисова Е.Г., Дмитриевский А.Н., Доброниченко Е.В., Долгих А.Г., Донская О.А., Драгунов А.А., Дубровский В.Е., Дубынин В.А., ЕВРОПИН С.В., Евтихин Д.В., Ермаков П.Н., Жигалин А.Д., Жигужевский Р.А., Заиканов В.Г., Закс Л.А., Залевский Г.В., Запесоцкий А.С., Засурский Я.Н., Захаров В.О., Захаров П.Н., Зимачев М.М., Зиренко М.С., Змеев В.А., Знаменская И.А., Зуева Ю.В., Иванников В.А., Ивон Ф., Иголкина А.Е., Измайлов Ч.А., Ильин Редакционный совет серии: Садовничий И.В., Ильченко В.И., Ионин Л.Г., Ионин Л.Г., Исаев А.В., КЕКЕЛИДЗЕ З.И., Кабанов С.А., Кандыбович С.Л., Капитанова А.А., Капицын В.М., Капустян Н.К., Кезин А.В., Клипинина Н.В., Кловач Е.В., Клушина Н.И., Князенко П.А., Ковалев Ю.В., Козловский С.А., Колесников Е.Б., Колчинский Э.И., Кононов В.В., Конюховская Ю.Е., Кореняк Р.Ю., Корсакова Н.К., Корчак В.Ю., Костогрызов А.И., Кочергин А.Н., Красильщикова Н.О., Крюкова О.С., Кузык Б.Н., Кузьмина Ю.В., Кулакова А.А., Кульба В.В., Купрейчик В.Л., Кучерик А.О., Ларьков С.А., Латанов А.В., Латышева О.Ю., Лебедев С.А., Легостаева Л.А., Лейдерман И.Н., Лекторский В.А., Лесных В.В., Лисин Ю.В., Лободанов А.П., Лубнин А.Ю., Лубский А.В., Лукьянов Ф.А., Ляшковская С.В., Майстренко В.И., Макарова М.А., Макоско А.А., Максакова О.А., Малинецкий Г.Г., Маловичко А.А., Малых А.С., Мальцева М.Н., Мартынов М.Ю., Мастрюков Б.С., Матвиенко Ю.Г., Медведева Т.И., Меньшиков В.М., Мещеряков Б.Г., Митина Л.М., Мишина И.Е., Молотников А.Е., Мороз Н.А., Москвин В.В., Москвичев В., Мотовилова Н.В., Муньоз М., НАЗОЛИН А.Н., НИГМЕТОВ Г.М., НИЧЕРПОЧУК В.В., НОВОЖИЛОВ Г.В., Надеин В.А., Николаева В.В., Новиков В.Н., Норвилс С.Н., Нуркова В.В., ОВСЯНИК А.И., Орлов А.С., Осипов В.И., Остроумова Т.М., Ощепкова Е.С., Панкова Л.Н., Парфентьев У.У., Первачева О.А., Первичко С.В., Перепелов В.А., Перепелова Е.М., Перетокин С.А., Пермяков Д.А., Петров В., Петрова М.В., Петровский В.А., Печникова Л.С., Пинчук Е.А., Погонченкова И.В., Поликанова И.С., Поляков Ю.Ф., Полянский В.Б., Помешкина С.А., Попова Т.В., Порус В.Н., Порфирьев Б.Н., Пристанская О.В., Пристанская О.В., Пружинин Б.И., Пряников И.В., РАДАЕВ Н.Н., РЕЗНИКОВ Д.О., Разумовский И.А., Расева Н.В., Резчиков А.А., Ремарчук В.В., Рудник Е.Н., Рудов В.А., Рябинкина Ю.В., Рябова Л.В., СЧАСТЛИВЦЕВ Е.Л., Савин И.А., Сафуанов Ф.С., Свитич Л.Г., Секач М.Ф., Семенов С.Л., Семенова Ж.Б., Сергеев И.Ю., Синкин М.В., Сирота Н.А., Ситникова М.А., Скворцов А.А., Слепцов И.Е., Смирнов К.С., Собкин В.С., Соболев Г.А., Соколов Е.Н., Солодов А.А., Соломатин А.С., Соломенцев Е.Д., Сосновских Л.В., Станикунас Р.А., Степанов Г.К., Стрелков Ю.К., Супонева Н.А., Сущев С.П., Сысоев Н.Н., Сысоева О.В., Сычев О.А., ТЕСТОЕДОВ Н.А., ТОРМАСОВ Ю.Б., Тарасова К.С., Теперик Р.Ф., Терехова Е.С., Терехова Е.С., Тимофеева Л.Н., Тихомирова Т.Н., Ткаченко С.Н., Токарева Д.В., Тоневицкий А.Г., Трифонов А.В., Трифонова Т.А., Трофимова А.К., Тюленев С.В., Тяпунина Н.А., Уразов С.П., Урличич Ю.М., Ушаков Д.В., ФЕРАПОНТОВ А.В., Фалеев М.И., Федосеев В.М., Фесенко В.В., Фивейский В.Ю., Фортов В.Е., Фролова Т.И., Фрумкина Л.Е., ХАРЕБОВ В.Г., ХАРИОНОВСКИЙ В.В., Хасанова Д.Р., Хасаншин В.Т., Хаспеков Л.Г., Хахалин А.В., Хлудова Л.К., Хороших П.П., Царенко С.В., Цветкова Л.А., ЧЕРНУХА И.М., Чалый А.П., Червякова Н.А., Черкасова А.Н., Черноплёков А.Н., Чернышев С.А., Чжоу А., Чичинина Е.А., Чудина Ю.А., Чуприна С.Е., ШЕБЕКО Ю.Н., Шалыгин А.Н., Шамрей В.К., Шаряпов Р.А., Шатинскас Р.В., Шатская А.Н., Шахраманьян М.А., Швегжда А.А., Шестопалов Е.Ю., Шкуратов В.А., Шляпников В.Н., Шмелев А.Г., Шмелев Е.И., Шмелева Н.М., Шойгу С.К., Шокин Ю.И., Шпорт С.В., Шустов Б.М., Щедрина Т.Г., Щикота А.М., Щёголев А.В., Энгаус Р.Е., Юдина О., Южаков В.И., Юрина Д.Д., Ядыкин И.Б., Язева Е.Г., Ященко В.В., аксеновская л.н., общая р., отв р., под ред Засурский Я.Н., под ред Очирова А.