Stefanovich отправить сообщение

Стефанович Сергей Юрьевич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Кафедра химической технологии и новых материалов, профессор, с 1 апреля 1997

доктор физико-математических наук с 2002 года

доцент/с.н.с. по специальности № физическая химия с 7 декабря 1988 г.

Соавторы: Мосунов А.В., Лазоряк Б.И., Калева Г.М., Сигаев В.Н., Politova E.D., Дейнеко Д.В., Морозов В.А., VENEVTSEV Y., Белоконева Е.Л., Садовская Н.В., Димитрова О.В., Барышникова О.В., Голубко Н.В. показать полностью..., Политова Е.Д., Политова Е.Д., Воронкова В.И., Милль Б.В., YANOVSKII V., Kaleva G.M., Белов Д.А., Golubko N.V., Panta P., Sarkisov P.D., Долгих В.А., Петрова Д.А., Kisliuk A., Киселев Д.А., Aronne A., BUSH A., Pernice P., Аксенов С.М., Стребков Д.А., Фортальнова Е.А., Shcherbakova L.G., Shlyakhtina A.V., Кнотько А.В., Лотарев С.В., Иванов С.А., Venskovskii N.U., Буташин А.В., Яблокова М.Ю., Leonov A.A., Loginov B.A., Богуславский М.В., Малахо А.П., Савон А.Е., KALININ V., Волков А.С., Фортальнова Е.А., Харитонова Е.П., Champagnon B., Голубев Н.В., Жуковская Е.С., Карягина О.К., Belik A.A., Belik A.A., CHECHKIN V., KALINNIKOV V., Solodovnikov S.F., Sorokina N.I., Дорбаков Н.Г., Савина А.А., Солодовников Ю.П., Kolbanev I.V., Losevskaya T.Y., NOGAI A., Segalla A.G., Белькова Д.А., Бердоносов П.С., Венсковский Н.У., Куражковская В.С., Логинов А.Б., Чаркин Д.О., Khaikina E.G., Lightfoot P., Popovkin B.A., Safronenko M.G., Shvartsman V.V., Дечев А.В., Моченова Н.Н., Никифоров И.В., Саркисов П.Д., Aleksandrovskii V.V., Fanelli E., Lopatina E.V., Molev V.I., POPOLITOV V., Sadovskaya N.V., Serezhkina L.B., Vouagner D., Астафьев В.А., Гребенев В.В., Сийдра О.И., Спасский Д.А., Al-Ama A.G., Avetisov A.K., Gregora I., Izumi F., Kotova I.Y., OKONENKO S., Paleari A., Prutchenko S.G., SYCH A., Serezhkin V.N., Sidorov N.V., TITOV Y., TUROVA N., Yanovskaya M.I., van Tendeloo G., Акинфиев В.С., Асабина Е.А., Боровикова Е.Ю., Дихтяр Ю.Ю., Егорова Б.В., Кабанов С.П., Колбанев И., Корулин А.В., Леонидов И.А., Плохих И.В., Родин Д.Л., Ручкина А.А., Сташ А.И., Струков Б.А., Титков В.В., Фомичев В.В., Шеховцов А.Н., Шляхтина А.В., AGULYANSKII A., Alekseeva O.A., BYCHURIN R., Baisa N.D., Belik A.A., Bilanich V.S., Bolotina N.B., Califano V., Fargin E., Firsov A., GOLOVEI M., Glavatskih T.Y., Karyagina O.K., Katsuya Y., Kholodkovskaya L.N., Klepov V.V., Komatsu T., Kosmyna M.B., Kusainova A.M., Larina L.L., Lebedev O.I., Mamonov A.B., Mathieu R., Nordblad P., Palatnikov M.N., Plachinda P.A., Rastsvetaeva R.K., SALNIKOV V., SHIFRINA R., Savchenkov A.V., Segalla A.H., Sukhov S.S., TUREVSKAYA E., Tanaka M., Yudin V.N., Zaloga A.N., Zver'kov S.A., Алентьев А.Ю., Аль-Ама А.Г., Аронне А., Ермаков В.С., Ефремов В.А., Кабалов Ю.К., Калинин В.Б., Калюканов A.И., Кашапов Д.Р., Коновалова В.В., Леонюк Н.И., Перниче П., Петъков В.И., Пущаровский Д.Ю., Раннев Н.В., Рыженков В.С., Симонов В.И., Топникова А.П., Шампаньон Б., Шашков А.Ю., Щербакова Л.Г., Ямнова Н.А., Abrantes J.C., Akimova O.V., Astafev A.V., BARON A., BATUEVA I., BAZAROVA Z., BELOVA V., BONDARENKO T., Bogatko V.V., Borisov A.S., Chertin D.P., Cusi M., DEMINA L., Dityatiev O.A., Domoratsky K.V., Dubovik V.M., Eriksson S.G., Fertikov V.I., GALYAMOV B., GERTSEN N., Gudkova I.A., Hadermann J., Honma T., KOCHETKOV V., Kamiyama T., Khaikina E.G., Kholkin A.L., Kobyletskii K.K., Kolganova N., Kosse L., Kukueva L., Leonidova O.N., Leont'eva I.N., MALHASYAN S., MELNIK V., Molokeev M.S., NIKOLAEV V., Nikiforov M.P., OLKHOVIK I., Orlova E.V., Peryshkov D.V., Pushkin D.V., Rizak I.M., Rizak V.M., Ryzhenkov V.S., Savina A.A., TOMASHPOLSKII Y., TSIKAEVA D., Takayama-Muromachi E., Tellgren R., Tomashevich K.V., Uskenbaev D.E., Verin I.A., Xiaoyong W., Zaripov A.R., Zhurov V.A., Александровский В.В., Алёшин В.А., Архангельский И.В., Белик А.А., Бойко В.М., Борисов С.А., Вологжанина А.В., Гаршев А.В., Главатских Т.Ю., Горшков С.Н., Григорьев М.С., Дэвид В.И., Еремина Е.В., Иванов С.А., Иванова А.Г., Ильина Т., Исакова Н.Н., Калинин С.В., Кепман А.В., Корольков И.В., Корчёмкин И.В., Кузнецов А.Н., Курбанов Х.М., Левченко А.В., Леонидов И.И., Лопатина Е.В., Лопатина Е.В., Лукашин А.В., Мурашева В.В., Надежина Т.Н., Надежина Т.Н., Назаренко Б.П., Найт К.С., Нордблад П., Орлова Е.В., Орлова Е.И., Палеари А., Писаревский Ю.В., Потаенко М.А., Похолок К.В., Проскурякова Е.В., Расцветаева Р.К., Русаков В.С., Сафроненко М.Г., Солодовников С.Ф., Хрипунов Ю.В., Чаркин Д.О., Черепанов В.М., A P., ALEKSANDROVA O., AVERYANOVA L., Abdulmyanov A.R., Adrian S., Altakh O.L., Atuchin V.V., Avdyushin K.N., BALANDIN A., BELOUS A., Baklanova Y., Bandyapadhyay F., Basovich O.M., Belyayev I., Benino Y., Bergo V.B., Bolshakov I.A., Bontempi E., Borisenko A.A., Bormanis K., Burns P.C., Burns P.C., Bush A.A., Butashin A.V., Buzlukov A.L., Chibirova F.K., Cho Y., Christian M., DATT I., DRYUCHKO A., Davydov A.B., Denisova T., Depero L.E., Dewhurst C.D., Djangurazov E.B., Dmitriev V.G., Dudareva A.G., Dudnik E.F., Duk-Yong C., Dussauze M., ELVAER S., Egorova B.V., Emel'aynov V.I., Eremicheva Y.N., Erilov M.A., Fedotov S., Fumiyasu O., GOLUBEV V., GUTSOL A., Genova E.V., Grossman V.G., HERTSEN N., Haixue Y., Hangfeng Z., Hervoches C.H., Igawa N., Irvine J.T., Isaac A., Ishchenko A.V., Jin L., Jinglei L., Joke H., KAPYSHEV A., KARPOV L., KATSNELSON L., KHODYAKOVA I., KOVBA L.M., KRIKOROV V., KUCHERYAVENKO S., KUDINOVA M.K., Kadyrova Y.M., Kadyshman S.L., Karamysheva A.S., Kardash T.Y., Kazunari Y., Kellerman D.G., Khadasheva Z.S., Khortova A.Y., Kim T.H., Kim T., Koltashev V.V., Komandin G., Konstantin B., Konstantinova T., Kosarev G.V., Krotova O.D., Krzhizhanovskaya M.G., Kucheiko S., Kuchumov B.M., Kupriyanova M.V., LASHNEVA V., LEICHENKO A., LESHCHENKO P., LITVIN B., LOPATIN S., LYKOVA L.N., LeParc R., Lebedev D.N., Lobachev A., Lomonov V., MAGOMEDOVA N., Mahenthirarajah T., Maier A., Mamonova A.B., Mar`in A.A., Marie C., Mateychenko P.V., Matsushita Y., Medvedeva N., Mentré O., Mitberg E.B., Mokhosoev M., Myzgin E., NAZARCHENKO B., NOVIKOVA M., NURGALIEV B., Nardou E., Nogai A.S., Novoselov A.A., Novoselova A.V., Obvintseva I., Oikawa K., Okada A., Oppermann H., Oreshonkov A.S., PLAKHOV G., Parfenov B.G., Pashkina V.V., Pavlova E.T., Pokorny J., Popova I.S., Popova M.N., Porcar L., Potapova A.M., Pozhogin O.A., Prituzhalov V.A., Pushcharovskii D., Qingyuan H., REIMAN S., Ritter C., Rodriguez V., Rovny S.I., Rudnitskii L.A., Rundlof H., Ryzhenkov S.V., SHARIPOV C., SILICHEV O., SKORIKOV V., SKOROKHODOV N., SLOBODYANIK N., Sadovskaya L.A., Sadovskaya L.Y., Sandler V.A., Sarkisyan N., Scaglione A., Schmidt P., Shchegolikhin A.N., Shilovskikh V.V., Sokolova T., Solodovnikova Z.A., Spiridonova T.S., Sposob D.A., Subanakov A.K., Sung J.S., Takano M., Tarakina N.V., Tararov A.V., Tian Y., Tsyrenova G.D., Uesu Y., Ugolkov V.L., VERTEGEL A., VOROBEVA O., Vandysheva A.I., Varnavsky A.N., Vigdorchik A.G., Wagner D., Wahl G., Weil M., Wen L., Wojciech P., ZUEV M., Zadoya A.I., Zagudailova M.B., Zaretsky D.F., Zavodnik V.E., Zhou W., Zhuo X., Zimina G.V., Zolotova E.S.,  Онодера А.,  Рагула Е.П., Азарова Ю.В., Альтах О.Л., Арсентьев М.С., Архангельская С.В., Басович О.М., Белик A.A., Белицкая М.Н., Белоусов Ю.А., Берго В.Б., Болдырев К.Н., Болотина Н.Б., Борисов А.В., Борисова Т.А., Босов А.В., Бубнова Р.С., Буташин А.В., Вагнер Д., Веневцев Ю.Н., Веневцев Ю.Н., Вертегел А.А., Волков А.А., Волков С.В., Вуанье Д., Гасанова Л.Г., Герман К.Э., Гурбанова О.А., Добрецова Е.А., Дорохова Г.И., Дробот Д.В., Дудка А.П., Егоров А.В., Ерилов М.А., Закалюкин Р.М., Зарипов А.Р., Зверькова О.Н., Звонкова З.В., Иванов С.А., Кадырова Ю.М., Кадышман С.Л., Казаков С.М., Калинин В.Б., Калинников В.Т., Калифано В., Калюканов А.И., Кауль А.Р., Киселев Д.А., Киселев Д.А., Климова Е.И., Ковругин В.М., Колнинов О.В., Командин Г.А., Комаров В.Ю., Кононов О.В., Константинова Т.Е., Корсаков И.Е., Корчемкина Т.А., Космына М.Б., Костина Ю.В., Котов Б.В., Кравец В.А., Кривовичев С.В., Кругликов В.С., Круглов В.С., Крутько В.А., Ксенофонтов Д.А., Кузи М., Кузнецов Д.В., Кузьмин Н.Н., Лебедев О.И., Лобанов Н.Н., Лобачев В.С., Логинов A.B., Лощенов В.Б., Малиновский Ю.А., Манылов М.С., Машковцева А.А., Миллер Г.Б., Молев В.И., Мордкович В.З., Морозов И.А., Навджавонов Н.А., Нестерова Е.А., Одинаева А.Т., Оленев А.В., Павленко А.В., Перышков Д.В., Плотниченко В.Г., Подволоцкий А.Г., Поповкин Б.А., Пройдакова В.Ю., Прутченко С.Г., Раскина М.В., Ровный С.И., Рудницкий Л.А., Русаков Д.А., Савилов С.В., Салиходжа Ж.М., Саматов И.Г., Самыгина А.В., Самыгина В.Р., Саркисов П.Д., Сиротинкин В.П., Смирнова И.Н., Солопченко А.В., Спиридонов Ф.М., Спиридонов Ю.А., Способ Д.А., Сухарев И.В., Тафеенко В.А., Тетерский А.В., Титов Ю.В., Третьяков Ю.Д., Третьяков Ю.Д., Трунов В.К., Туревская Е.П., Уесу И., Уесу У., Усманова Л.З., Фаннели Э., Фаржан Э., Федосеев А.М., Федотов С.В., Форсайт Д.Б., Фурсина А.А., Хадашева З.С., Хайкина Е.Г., Хамаганова Т.Н., Хасанова К.Т., Черноухов И.В., Шарапова И.С., Шилов Г.В., Шимон Н.В., Шнайдштейн И.В., Якимов С.С., Яновская М.И.

477 статей, 1 книга, 140 докладов на конференциях, 89 тезисов докладов, 9 НИР, 3 патента, 2 членства в диссертационных советах, 9 диссертаций, 23 дипломные работы, 6 курсовых работ, 30 учебных курсов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 3512, Scopus: 2755

IstinaResearcherID (IRID): 1972700

ResearcherID: K-2952-2012

ORCID: 0000-0002-4998-1845

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam