Область научных интересов

Образование

  • 2001 д.псх.н. Психология межэтнических отношений в ситуации социальной нестабильности

Результаты деятельности

Соавторы: Чигарькова С.В., Рассказова Е.И., Шайгерова Л.А., Шляпников В.Н., Нестик Т.А., Теславская О.И., Зотова Е.Ю., Асмолов А.Г., Макарчук А.В., Илюхина С.Н., Кошевая А.Г., Пермякова И.Д., Вишнева А.Е., Кравцова О.А., Лебешева М.И., Зинченко Ю.П., Никонова Е.Ю., Виницкий Д.А., Пантелеев А.Б., Приезжева А.А., Филилеева Е.В., Шлягина Е.И., Алдошина Т.Л., Крополева Е.Ю., Львова Е.Н., Лютая Т.А., Сорокина С.С., Тхостов А.Ш., Чекалина А.И., Беляева А.В. Войскунский А.Е. Дренёва А.А. Евдокименко А.С. Жиганов Б.А. Журина М. Малева Т.М. Роггендорф П.А. Ртищева М.А. Хухлаев О.Е. Щепина А.И. Griffin P. Trifonova A.V. Ваханцева О.В. Гасимов А.Ф. Карабанова О.А. Серегина В.В. Стебаков Д.А. Темежникова О.Б. Терехова Е.С. Хохлова О.А. Шилко Р.С. Ярмина А.Н. Chaudron S. Dreier M. Fletcher-Watson B. Korkeamäki R. Livingstone S. Marina G. Ottovordemgentschenfelde S. Plowman L. Ribbens W. Smahel D. Березанская Н.Б. Володарская И.А. Гостимская О.С. Долгих А.Г. Донцов А.И. Дорохов Е.А. Дробижева Л.М. Емелин В.А. Кипиани А.Ю. Конева Т.Г. Корнилова Т.В. Кричевец А.Н. Леонова А.Б. Магомед-Эминов М.Ш. Меладзе Д.Г. Молчанов С.В. Моргунов Е.Б. Мотовилина Н.В. Подольский А.И. Прокофьева Т.Ю. Скипкина Т.П. Смирнов С.Д. Соколова А.Е. Соколова Е.Т. Стефаненко Т.Г. Тетерина М.В. Хрущев С.О. Черноризов А.М. Шойгу Ю.С. Bayraktar F. Belayeva A.V. Belyaeva A. Cervero A. Chicote-Beato M. Chu Fung A.L. Dementiy L. Deyneka O. Donoso V. Dzutsev K. Fanti K.A. Fredrick S. Geer M. Gilbertson M.L. Husnu S. Isabel C. Kaukin A. Kwan Au A.Y. Lyashuk V. Macheron G. Mascheroni G. Mavrommatis I. Navarette V.D. Negi R. Onditi H.Z. Quintana-Orts C. RICHARDSON J.R. Sadovnichaja V. Vishneva A.E. Wright M.F. Zotova E. Авксентьев Н.А. Агранович М.Л. Акимов А.В. Акиндинова Н.В. Аклаев А.Р. Аникина В.Г. Бабанин Л.Н. Багери М. Баринова В.А. Белев С.Г. Белых Т.В. Бенедектова В.В. Борзых К.А. Буклемишев О.В. Бысик Н.В. Быховец Ю.В. Ванданова Э.Л. Вартанова Е.Л. Ветлинская М.В. Волкова П. Гендина Н.И. Гир М. Горшкова С.В. Гохберг Л.М. Гриффин П. Гришина Е.Е. Громов В.В. Гуцыкова С.К. Дерюгин А.Н. Дмитриева Ю.А. Долгих А.Г. Дудырев Ф.Ф. Евсюков С.Г. Емельянова Т.П. Журавлев А.Л. Заир-Бек С.И. Земцов С.П. Ивахненко Е.Н. Идрисов Г.И. Исайчев Е.С. Исайчев С.А. Кабардов М.К. Калиненко В.К. Калинина К.Р. Каравайцев К.В. Карташова Л.В. Китова Д.А. Клишевич А.С. Клячко Т.Л. Ковалёв А.И. Кольчугин Д.А. Комарницкая А.Н. Кондаков А.М. Кондрашов Н.В. Корженевский Н.И. Коротеева В.В. Косарецкий С.Г. Кошелюк М.Е. Крайчинская С.Б. Кузнецов И.М. Кулеш Е.В. Лазарева О.В. Ларина Г.Н. Лисицын А.Г. Макарчева Е.Б. Максимова С. Мартынова М.Ю. Матвеева Л.В. Матовников М. Мау В.А. Мачинская Р.И. Миллер Л.А. Милоголов Н.С. Мисихина С.Г. Мотовилова Н.В. Назаров В.С. Найденова Е.А. Неяскина Ю.Ю. Новбари Е.В. Овчарова Л.Н. Оржековский П.А. Павленко В.М. Пащенкоде Превиль Е.В. Петракова А.В. Плаксин С.М. Плескачев Ю.А. Пономарев Ю.Ю. Попков А.Е. Приезжева А.А. Пристанская О.В. Пряжников Н.С. Рудник П.Б. Савельева О.А. Садовничий В.А. Семенова И.А. Серегина Е.Д. Симачев Ю. Синельников-Мурылев С.Г. Синявская О.В. Синятуллин Р.Х. Сисигина Н.Н. Стрелков Ю.К. Стрелков Ю.К. Терехова Е.С. Тихомиров М.Ю. Ушков Ф.И. Федорищева О.В. Федюнина А.А. Фрумин И.Д. Холмогорова А.Б. Хомяков М.Б. Хухлаева О.В. Чаплинский А.В. Черникова Н.Ю. Черный Е.В. Чибисова М.Ю. Шалина О.С. Шарова О.В. Шарова О.Д. Шехтер Е.Д. Широченкова С.А. Ширяева О.С. Шклярук М.С. Шляпников В.Н. Штыхно Д.А. Шубенкова Е.В. Щедрин Б.М. Щиголев Б.А. Юдаева К.В.