В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
ShatskyNI отправить сообщение
открыть новую версию профиля

Шатский Николай Иванович пользователь ответственный

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Лаборатория Кавказской горной обсерватории, заведующий лабораторией, с 27 апреля 2016

кандидат физико-математических наук с 1999 года

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Лаборатория Кавказской горной обсерватории, ответственный по системе

Соавторы: Липунов В.М., Горбовской Е.С., Корнилов В.Г., Балануца П.В., Тюрина Н.В., Кузнецов А.С., Krushinsky V.V., Dormidontov D.V., Tlatov A.G., Yazev S., Гресь О.А., Chvalaev O.V., Varda D. показать полностью..., Синяков Е.В., Zalozhnyh I.S., Белинский А.А., Полещук В.А., Shurpakov E.S., Shumkov V., Levato H., Денисенко Д.В., Mallamaci C., Lopez C., Saffe C., Зимнухов Д.С., Parkhomenko A.V., Podest F., Сеник В.А., Bourdanov A., Podvorotny P., Кувшинов Д.А., Ечеистов В.А., Sergienko Y., Budnev N.M., Parhomenko A.V., Владимиров В.В., Иванов К.И., Yurkov V.S., Punanova A., Корнилов М.В., Zalozhnich I., Санкович А.В., Kortunov P., Kopytova T., Габович А.В., Lenok V., Юрков В.В., Popov A., Popov A., Rufanov A., Popov A., Frolova N.A., Татарников А.М., Budnev N.M., Бурлак М.А., Гареева Д.В., Потанин С.А., Пружинская М.В., Попова Е.В., Додин А.В., Возякова О.В., Иконникова Н.П., Желтоухов С.Г., Окнянский В.Л., Буднев Н.М., Сафонов Б.С., Метлов В.Г., Frolova A., Ечеистов, Tsygankov S.S., Крылов А.В., Мишин Е.О., Постнов К.А., Sinykov E., Zalognikh I., Zemnukhov D., Frolova A., Huseynov N.A., Бердников Л.Н., Наджип А.Э., Черепащук А.М., Buckley D., Масленникова Н.А., Garusina A., Атапин К.Е., Князев А.Ю., Тлатов А.Г., Черясов Д.В., Шугаров С.Ю., Kotze M., Krushinsky D.G., Potter S., Горанский В.П., Горбунов И.А., Павлюк Н.Н., Цветков Д.Ю., Gaskell C.M., Sergienko V.S., Kasper D., Mikailov K.M., Rebolo R., Tokovinin A., Vibornov V., Артамонов Б.П., Волков И.М., Токовинин А.А., Khorunzhev G.A., Salmanov I.R., Serra-Ricart M., Бакланов П.В., Голубов Б.И., Грицык П.А., Ламзин С.А., Маланчев К.Л., Сазонов С.Ю., ;Popović L.Č., Barsukova E.A., Brotherton M.B., Brotherton M.S., Buckley D.A., Burenin R.A., Chomiuk L., Du P., Gaskell C.M., Jelinek M., Lodieu N., Oknyansky R.S., Pastukhova, Podesta R., Strader J., Valeev A.F., Williams G.V., Архипова В.П., Гильфанов М.Р., Мещеряков А.В., Моисеев А.В., Саввин А.Д., Симаков Е.А., Федотьева А.А., Aguilar O.A., Alekberov I.A., Astronomicas C.S., Borman G.A., Brink T.G., Buckley A., Buzzi L., CHEN X., Chelouche D., Chen X., Filippenko A.V., Galazutdinov G.A., Gaskell C.M., Huseinov N.A., Ilić D., Ivanov A.P., Kaspi S., Kovačević A., Krushinskiy V., Larionova E.G., Ligustri R., Maithil J., Mallamaci d.l., Marvceta-Mandic S., McLane J.N., Mikailov K.M., Nikiforova A.A., Page K.L., Pastukhova E.N., Podesta R.C., Pu D., Sankovich A.V., Sunyaev R.A., Tremosa L., Yukhov V., Zastrocky T.E., Zhao B., Айли Е., БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ М.И., Блинников С.И., Борисов В.Д., Борисов Г.В., Вахонин А.А., Егоров О.В., Есипов В.Ф., Жуйко С.В., Иванов К.И., Кагаш П., Катышева Н.А., Кузнецов А.С., Ландер В.Ю., Липунова Г.В., Малков О.Ю., Метлова Н.В., Ракич А.М., Соколовский К.В., Тарасенков А.Н., Хрузина Т.С., Черясов Д.В., Шапошников И.А., Язев С.А., Adelman C., Adelman C., Afanasiev V., Anh L.H., Aydi E., Babul A., Bacci P., Bae H., Balega Y.Y., Bao D.W., Bao D.W., Barsukova E.A., Beardmore A.P., Belvedersky M.I., Benetti S., Beuzit J.L., Boussin C., Bressi T.H., Brotherton M.S., Burdanov A.Y., Byrne B., Cai Y.Z., Cappellaro E., Carter, Carter Z., Castro-Tirado A.J., Chambers K., Chen X., Cho H.W., Cho W., Chvalaiev O.A., Climent T., Cseki A., Dale D.A., Dale D.A., Dastidar R., Der A, Diepvens A., Djurasevic G., Du P, Du P., Eglitis I., Ehgamberdiev S.A., Elias-Rosa N., Emami N.C., Eshankulova M., Fabrika S.N., Fang F.N., Fatkhullin T.A., Felton M., Figaredo C.S., Foglia S., Fraser M., Fu Y.X., Galbany L., Gallo E., Gangopadhyay S., Gao X., Gareyeva D., Gomez de Castro A.I., Gorosabel J., Gromadzki M., Gutierrez C.P., Higa M., Hills K., Hiramatsu D., Hodges-Kluck E., Holmes R., Horst J.C., Howell D., Howes N., Huber M.E., Hug G., Hurtado M., Ibrahimov M., Ilić D., Ilyasov S., Israelian G., J-M B., Jong-Hak, Kang W., Kankare E., Kawash A., Kelly P.L., Kharchenko N.V., Kim T., Knyazev A.V., Kobulnicky H.A., Kobulnicky H.A., Kochanek C.S., Korotkij S.A., Kortunov V.V., Kotak R., Kovalev A.M., Krivonos R., Krushinski I.K., Kubanek P., Kudelina I.P., Kudelina I.V., Kulik G.N., Lazareva A., Lehmann A., Lehmann K.C., Li K., Linan G., Linford J.D., Losse F., Lundqvist P., Lyuty A.V., Ma R., Magnier E.A., Magnitsky A.K., Maithil J., Matilainen K., McLane J.N., Mikailov K.M., Mingaliev M.G., Mishin O.V., Mo J., Moran S., Moskvitin A.S., Mukai K., Murphree A.M., Murphree A.M., Nadzhip A.E., Newsome M., Nomen J., Oeur M., Ohshima Y., Olson K.A., Olson K.A., Olson K.R., Padilla G.E., Park S., Pastorello A., Patra K.C., Paul B., Paull B., Piskunov A.E., Podest журнале GRB Coordinates NetworkGRB 140129B MASTER OT early light curve Poleshchuk F.в., Podesta F., Popov A.S., Pozo N.F., Prosperi E., Rakshit S., Rebolo L.R., Reguitti A., Reynolds T.M., Rios V., Rodin A.S., Roth T., Roth T., Rustem R.R., Salmaso I., Sanchez S.F., Sanchez-Ramirez R., Schonsberg S., Schonsberg S., Serra M., Shappee B.J., Shin J., Sinachopoulos D., Sokoloski J., Sokolova O.V., Sokolovksy K.V., Son D., Sostero G., Spagnotto J., Spiridonova O.I., Stanek K.Z., Sterzik M.F., Stevance H.F., Stritzinger M., Suarez-Andres L., Sugiyama Y., Sung E., Suzuki M., Syunyaev R.A., Takahashi T., Tartaglia L., Tello J.C., Terreran G., Tillaev Y., Tilley S.M., Toomey D.W., Tsygankov S.S., Uklein R., Ushakova M.G., VALLELY A.J., Valerin G., Vince I., Voroshilov N., Wainscoat R., Wang J.M., Wang J.M., Weigelt G., Winkler C., Winkler H., Xu Z.Z., Yeung W.K., Yurkov D.D., Zakirov M., Zalognih I., Zalozhnih D.Z., Zastrocky T.E., Zemlyanukha P.M., Zhai S., Zhao B.X., Zheng W., bat d.i., de Boer T.J., van Dessel E., van Wyk F., van Wyk F., xiao l., Антипин С.В., Антохин И.И., Барсукова Е.А., Бизяев Д.В., Валеев А.Ф., Г Е., Горыня Н.А., Гусев А.С., Делоне А.Б., Дядина П.И., Зинченко И.И., Иванов С.В., Июдин А.Ф., Катков И.Ю., Колотилов Е.А., Комиссаров В.Н., Комиссарова Г.В., Корнилов В.Д., Кравцов С.Д., Кривонос Р.А., Кузьмичев Л.А., Магницкий А.К., Малыгин Е.А., Марьева О.В., Медведев П.С., Медведев П.В., Миронов А.В., Опарин Д.В., П Д., Панасюк М.И., Пастухова Е.Н., Пахомова П.В., Салманов И.Р., Сахибов Ф.Х., Свертилов С.И., Соловьёв М.В., Страхов И.А., Тиллаев Ю., Туми Д.У., Тюрин Н., Ушакова М.Г., Чилингарян И.В., Шимановская Е.В., Эгамбердиев Ш., Юрков В.В.

714 статей, 1 книга, 23 доклада на конференциях, 4 тезисов докладов, 11 НИР, 1 научный отчёт, 1 награда, 2 членства в программных комитетах, 1 диссертация, 2 дипломные работы, 1 учебный курс, 1 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 788, Scopus: 952

IstinaResearcherID (IRID): 1727826

Деятельность