В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
SergeyMoiseev отправить сообщение

Моисеев Сергей Валентинович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной медицины, Кафедра внутренних болезней, профессор, с 1 сентября 2004, по совместительству

доктор медицинских наук

профессор по кафедре

Соавторы: Новиков П.И., Мухин Н.А., Bulanov N., Фомин В.В., Зыкова А.С., Швецов М.Ю., Фомин В.В., Таронишвили О.И., Шилов Е.М., Кутырина И.М., Стрижаков Л.А., Шевцова Т.П., Smitienko I. показать полностью..., Виноградова Е.С., Козловская Л.В., Лебедева М.В., Мешков А.Д., Рамеев В.В., Кобалава Ж.Д., Мершина Е.А., Smitienko I.O., Кушнир В.В., Макаров Е.А., Моисеев В.С., Розина Т.П., Сафонова Е.Д., Фомин В.В., Шоломова В.И., Zagvozkina E.S., Абдурахманов Д.Т., Зайцев А.Ю., Лопатина И.А., Синицын В.Е., Богданова М.В., Булатов Н.В., Гуляев С.В., ДРАПКИНА О.М., Данилов Ю.А., Краснова Т.Н., Масленников Н., Моисеев А.С., Павликова Е.П., Самоходская Л.М., Сосновская А.В., Фомин В.В., Abdurakhmanov D., Kozlovskaya N., Nabatchikova E., Safarova A., Shchegoleva E., Акулкина Л.А., Ардашев А.В., Арутюнов Г.П., Балкаров И.М., Бобкова И.Н., Ведев А., Виллевальде С.В., Гитель Е.П., Диттерле В.Е., Жабина Е., Кожевникова Г.М., Козиолова Н.А., Мареев В.Ю., Мезенцева М.В., Милованова Л.Ю., Минакова Е.Г., Моисеев А.С., Мухин H.А., Никулкина Е.Н., Рощупкина С.В., Сагинова Е.А., Семенкова Е.Н., Сидорова Е.И., Сорокин Ю.Д., Танащук Е.Л., Тао Е.А., Тюрин И.Е., Шестакова М.В., Шляхто Е.В., паша с.а., Alibaz-Oner F., Anatoliy M., Antukh D., Arutyunov A.G., Ash S.G., Baranova M., Belenkov Y.N., Blockmans D., Boubaya M., Boyko A.N., Boytsov S.A., Cappato R., DUPLYAKOV D.V., Direskeneli H., Fedorov E.D., Gmoshinskiĭ I.V., Gostev T.S., Green Y., Hall L., Henderson R.B., IZMAILOVA V., Iavelov I., Ignatjev I.M., Kaprin A.D., Karovaikina E., Kaymaz-Tahra S., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Kozlovskaya L.I., Kronbichler A., Lazarev P., Luqmani R., Lvov A.N., Maev I.V., Milovanov S.V., Namazova-Baranova L., PASSMAN R., Plokhova E.V., Potekaev N., RAVIELI A., Sancho J.J., Santini M., Shlyakhto E.V., Tao E., Troitskiy A.A., Vasiliev O.S., Vedev A., ZAKLYAZMINSKAYA E.V., Zateyshchikov D.A., Абузарова Г.Р., Авакян Г.Н., Авдеев В.Г., Аверков О.В., Аверьянов А.В., Агеев Ф.Т., Анаев Э.Х., Андросова Т.А., Анисимов А.В., Аришева О.С., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бабокин В.Е., Балацкий А.В., Балеева Н.С., Балкарова О.В., Бацигов Х.А., Бекетов В.Д., Беленков Ю.Н., Береговская С.А., Боголепова А.Н., Болдуева С.А., Болотина Л.В., Бровко М.Ю., Бугаев И.А., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Виноградов П.П., Волков Д.Е., ГОЛУБ В.П., ГРИНШТЕЙН Ю.И., ГРИШИН Н.А., Гиляревский С.Р., Гителъ Е.П., Григорьева О.А., Гринева Е.Н., Громова О.А., Громыко А.А., Гусев Е.И., Дзахоев М.Э., Дичива Д.Т., Добронравов В.А., Домрачева Т.С., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Дундуа Д.П., ЕРМОЛЕНКО В.М., Егоров Д., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жданова Е.А., Желяков Е.Г., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Забозлаев Ф.Г., Загребнева А.И., Залуцкий А.А., Ильницкий А.Н., Исаева Е.О., Ицкович М.О., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОТОВСКАЯ Ю.В., КОЧЕТКОВ М.А., КРАВЧУК Б.Б., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Калинкин А.Л., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Канестри В.Н., Канорский С.Г., Караулова Ю.Л., Кароли Н.А., Карпов В.К., Кастанаян А.А., Катунина Е.А., Киякбаев Г.Г., Киякбаев Г.К., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Козловская Л.В., Козловская Л.В., Комолятова В.Н., Коптелова Н.В., Костина С.А., Криволапов К.К., Кудрявцева(Крюкова) Д.В., Кузнецов В.М., Кузовлев А.Н., Кузьмина Л.Г., Кузьминов Ф.И., Куликов А.Н., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Ларина О.М., Лебедева М.В., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., МРОЧЕК А.Г., Мазо В.В., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Малиновская Ю.О., Мамчур С.Е., Матрохин Н.Н., Мацкеплишвили С.Т., Мешков А.Н., Миченко А.В., Моисеев С.В., Мойсюк Я.Г., Мороз В.В., Мухин Н.А., Мясников Р.П., НИКИФОРОВ А.С., Намазова-Баранова Л.С., Нечепуренко А.А., Низов А.Н., Никифоров В.Н., Никифорова Н.В., Никулкина Е.Н., Нимирицкая С.В., Новиков В.А., Новиков П.А., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОДЖИКИНАС А., ПОДЗОЛКОВ В.И., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., ПРОЩАЕВ К.И., Павлова З.Ш., Панова А., Парфёнова Е.В., Петрова Ю.С., Петрухин А.С., Пикин О.В., Пилюс П.С., Плисюк А.Г., Потекаев Н.Н., Пулин А.А., РЕВИШВИЛИ А.Ш., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Разуваева М.А., Рамеева А.С., Рахманов Э.В., Ребров А.П., Рогова И.В., Ройтберг Г.Е., Руссу Л.И., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Сайганов С.А., Салдакеева А.В., Санадзе А.Г., Сафарова А.Ф., Свистунов А.А., Семенкова Е.Н., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Смирнов А.В., Снежицкий В.А., Соколова М.В., Соловьева А.Е., Сорокина А.Г., Сорокина Е.И., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Тао П.П., Тараканова А.В., Татарский Б.А., Терпигорев С.А., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тышова О., Тюрина А.Н., ФЕСЕНКО О.В., Фастовец С.В., Федоров Г., Федоров О.В., Федорова Е.Ю., Фомин И.В., Фомичева Е.И., ХАСАНОВА Э.Р., ХИРМАНОВ В.Н., ХОМЯКОВ В.М., Хрипун А.В., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Чазова И.Е., Черняк А.В., Чотчаева Ф.Р., Чурганова Л.Ю., ШАМХАЛОВА М.Ш., ШУТОВ А.М., Шаварова Е.К., Шовская Т.Н., Шовская Т.Н., Щекочихин Д.Ю., Эксаренко О.В., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Юркевич Л.Ю., Яковлева М.В., Якунин С.А., Яшкир В.А., коллектива авторов в.с., краснова т.н.

168 статей, 4 книги, 15 докладов на конференциях, 4 тезисов докладов, 5 диссертаций

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 288, Scopus: 288

IstinaResearcherID (IRID): 36403009

Деятельность