SERGALEX41 отправить сообщение

Яковлев Сергей Александрович пользователь

Соавторы: Bannasch R., Brudanin V.B., Gafarov A.R., Kebkal K.G., Kebkal O.G., Konischev K., Pliskovskii E.N., Shelepov M.D., Tabolenko V., Скурихин А.В., Fialkovskii S.V., Gress T., Mirgazov R.R. показать полностью..., Rjabov E.V., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Bogorodsky D., Danilchenko I.A., Domogatsky G.V., D’Yachok A.N., Koshechkin A.P., Koshel F.K., Kulepov V.F., Kuleshov D.A., Lyashuk V., Pan’kov G.L., Shaibonov B.A., Sheifler A., Tarashanky B., Аврорин А.Д., Осипова Э.А., Budnev N.M., Doroshenko A.A., Milenin M.B., Panfilov A.I., Коробченко А.В., Смагина Т.И., Honz Z., Zhukov V.A., ЗУРБАНОВ В.Л., Кочин А.В., Suvorova O.V., Кожин В.А., Rozinov M., Zagorodnikov A.V., Fajs L., Golubkov K., Honz Z., Nazari V., Potkin V.I., Rushai V.D., Simkovic F., Stekl I., Sushenok E.O., Козликин М.Б., Котов А.Б., Круглов Д.Ю., Крюков М.М., Наумов Д.В., Сальникова Е.Б., Сафронов Г.Б., Bardacova Z., Bardáčová Z., Dvornicky R., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Eckerová E., Elzhov T.V., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Kopański K.A., M I.R., M I.R., M I.R., Tarashanski B.A., Y e.I., Zaborov D., Zaborov𝑎 D.N., Анисимова И.В., Гордиенко И.В., Гороховский Б.М., Гороховский Д.В., Ефимова А.И., Загорная Н.Ю., Ковач В.П., Ларин А.М., Ткачев А.В., Федосеенко А.Н., Яблоков В.М.

11 статей

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 16, Scopus: 20

IstinaResearcherID (IRID): 25211253

Деятельность