RevunenkovGV отправить сообщение

Ревуненков Григорий Валериевич пользователь

ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России

Соавторы: Вашакмадзе Н.Д., Геворкян А.К., Кулагина Т.Ю., Сандриков В.А., Намазова-Баранова Л.С., Петренец Т.Н., Ryazanov M., Басаргина Е.Н., Еременко А.А., Жукова Н.В., Сандриков В.А., Ховрин В.В., ЧЕРНАВИНА Е.Г. показать полностью..., Бакрадзе Д.З., Баранов А.А., Буравихина Т.А., Вашакмадзе Н.Д., Вишнева Е.А., Коротеев А.В., Куличенко Т.В., Маянский Н.А., Подклетнова Т.В., Савостьянов А.С., Таточенко В.К., Шабалкин Б.В., Anikin A.V., Namazova-Baranova L., Tsimbalova E., Turki A., АБУГОВ С.А., АКСЮК М.А., АКСЮК М.А., АЛЕКСАНДРОВА Е.Н., Абугов С.А., Айламазян А.К., Алексеева А.А., Алексеева Е.И., Алтунин В.В., Анисимов М.В., БАБА- ЛЯП Г.В., БАБАЕВ М.А., БАЛОЯН Г.М., БАЛОЯН Г.М., БЕРЕЗНЕВА Н.А., БОМБАРДИРОВА Е.П., БУНЯТЯН А.А., БУРСАГОВА Б.И., Беленков Ю.Н., Белянко Н.Э., Березнева Н.А., Березнева Н.А., Боровик А.С., ВАН Е.Ю., ВАШУРИНА Т.В., ВЫСОЦКАЯ Л.М., Валиева С.М., Валялов К.А., ГУНДОБИНА О.С., ГУТНОВ С.Р., Герасимова В.В., Глоба Р.Н., ДЁМИН В.В., ДАВЫДОВА И.В., ДВОРЯКОВСКИЙ И.В., ДОРОШЕНКО Д.А., Давыдов И.В., Давыдова И.В., Давыдова И.В., Давыдова И.В., Денисов Р.В., Дземешкевич С.Л., Долотов В.К., ЖБАНОВ И.В., ЖБАНОВ И.В., ЖЕРДЕВ К.В., ЗАЙЦЕВА С.В., ЗОКИРОВА З.Ф., ЗРОБОК О.А., Зимина Е.П., ИВАНОВ А.С., ИВАНОВ А.С., ИВАНОВ В.А., ИВАНОВА А.Г., ИВАРДАВА М.И., ИСАЕВА К.Б., Ильин А.Г., КАРАГУЛЯН Н.А., КЛИМЕНКО В.С., КОЛПАКОВ П.Е., КОЛПАКОВ П.Е., КОМАРОВА О.В., КОНДАКОВА О.Б., КУЗЕНКОВА Л.М., КУЗНЕЦОВ Б.В., КУЗНЕЦОВА Л.М., КУЗНЕЦОВА Л.М., КУЗНЕЦОВА Л.М., КУРГУЛИЕВ А.С., КУСТОВА О.В., КУСТОВА О.В., КУСТОВА О.В., Карамышева Н.Н., Кожевникова О.В., Константинов Б.А., Кустова О.В., Кустова О.В., ЛИТВИЦКИЙ П.Ф., МАЗУРИНА Е.М., МАЛАХОВ О.А., МАЛИКОВА М.С., МАРКОВА Т.Г., МИНАЕВ В.А., МИТЕНКО Е.В., МОЛОЧКОВ А.В., МОЛОЧКОВ А.В., МОРЕВ С.Ю., МУХАМЕТЗЯИОВА А.Р., Мамедьяров А.М., Маргиева Т.В., Мареев В.Ю., Маслова О.И., НЕЛЮБИНА О.В., НОВИК Г.А., ОДИНАЕВА Н.Д., ПАК Л.А., ПАХОМОВСКАЯ Н.Л., ПЛОТИЦИН А.А., ПОЛУНИНА Т.А., ПОЛЯКОВА С.И., ПОТАПОВ А.С., ПУРЕЦКИЙ М.В., Подклетнова Т.В., Полякова А.С., Пучков А.А., РОВЕНСКАЯ Ю.В., РОДИОНОВ А.С., РОДИОНОВ А.С., Рябцев В.Н., САЖНИКОВ О.В., САРКУЛОВ С.И., СЕРГЕЕВА Т.В., СНОВСКАЯ М.А., СУРКОВ А.Н., Сакович Е.А., Сандриков В.А., Сдвигова Н.А., Селимзянова Л.Р., Симонова О.В., Скворцов А.А., Сычев А.В., ТАБЕ Е.Э., ТАРАЯН М.В., ТАРАЯН М.В., ТОЛСТОВА И.А., ТОРОПОВА Н.П., ТРАВИНА М.Л., ТРЕКОВА Н.А., ТУМАНОВА Е.Л., Терещенко С.Н., Торопчина Е.А., ФЕДОРОВ Д.Н., ФОМИНЫХ М.В., Цыгин А.Н., ЧЕЛПАЧЕНКО О.Б., ЧЕРЕПЕНИНА Н.Л., ЧЕРНАВИНА Е.Г., ЧЕРНАВИНА Е.Г., ЧЕТКИНА Т.С., ЧИСТЯКОВА Е.Г., ШАХТАХТИНСКАЯ Ф.Ч., ЯВОРОВСКИЙ А.Г., ЯВОРОВСКИЙ А.Г., Ялтиков В.Ю., конов о.в.

31 статья, 2 книги, 1 доклад на конференции, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 1

IstinaResearcherID (IRID): 249468596

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam