RevunenkovGV отправить сообщение

Ревуненков Григорий Валериевич пользователь

Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья детей ФГБУЗ «Центральная клиническая больница Российской академии наук»

Соавторы: Вашакмадзе Н.Д., Жукова Н.В., Namazova-Baranova L., Геворкян А.К., Бабайкина М.А., Кулагина Т.Ю., Намазова-Баранова Л.С., Сандриков В.А., Вашакмадзе Н.Д., Вишнева Е.А., Гордеева О.Б., Куличенко Т.В., Петренец Т.Н. показать полностью..., Таточенко В.К., Lobjanidze T., Ryazanov M., Бакрадзе Д.З., Басаргина Е.Н., Еременко А.А., Захарова Э.О., Маргиева Т.В., Сандриков В.А., Селимзянова Л.Р., Ховрин В.В., ЧЕРНАВИНА Е.Г., Turki A., Айламазян А.К., БОМБАРДИРОВА Е.П., Баранов А.А., Буравихина Т.А., Валялов К.А., Дорошенко Д.А., ИВАРДАВА М.И., Коротеев А.В., Левина Ю.В., Маянский Н.А., Подклетнова Т.В., СНОВСКАЯ М.А., Савостьянов А.С., Федосеенко М.В., ШАХТАХТИНСКАЯ Ф.Ч., Шабалкин Б.В., Aleksandrovich, Anikin A.V., Anushenko A., Barannik A.A., Blokhin A.I., Efendiev M., Glazyrin A.A., Kargin V., Karkashadze G.A., Khar’kin A.V., Lobzin Y.V., Mirgazov R.R., Ovsyannikov D., Prometnoy D.V., Severskiy I., Tepaev R.F., Tsimbalova E., gusarova t.p., АБУГОВ С.А., АКСЮК М.А., АКСЮК М.А., АЛЕКСАНДРОВА Е.Н., АЛЬБИЦКИЙ В.Ю., АМБАРЧЯН Э.Т., Абашидзе А.Х., Абугов С.А., Алексеева А.А., Алексеева А.А., Алексеева Е.И., Алексеева Е.И., Алтунин В.В., Анисимов М.В., Артемова И.В., БАБА- ЛЯП Г.В., БАБАЕВ М.А., БАЛОЯН Г.М., БАЛОЯН Г.М., БЕРЕЗНЕВА Н.А., БИДЖИЕВ А.Р., БУНЯТЯН А.А., БУРСАГОВА Б.И., Батышева Т.Т., Баяндин Н.Л., Беленков Ю.Н., Белянко Н.Э., Березнева Н.А., Березнева Н.А., Боровик А.С., Булгакова В.А., Бушуев Д.А., ВАН Е.Ю., ВАШУРИНА Т.В., ВЫСОЦКАЯ Л.М., Валиева С.М., Волков К.Н., ГУНДОБИНА О.С., ГУТНОВ С.Р., Герасимова В.В., Глоба Р.Н., Гогберашвили Т.Ю., ДЁМИН В.В., ДАВЫДОВА И.В., ДВОРЯКОВСКИЙ И.В., ДУБОНОСОВА Е.Ю., Давыдов И.В., Давыдова И.В., Давыдова И.В., Давыдова И.В., Денисов Р.В., Дземешкевич С.Л., Добрынина Е.А., Долотов В.К., ЖБАНОВ И.В., ЖБАНОВ И.В., ЖЕРДЕВ К.В., ЗАЙЦЕВА С.В., ЗОКИРОВА З.Ф., ЗРОБОК О.А., Зверев Н.Н., Зеленкова И.С., Зимина Е.П., Зубанова С.Г., ИВАНОВ А.С., ИВАНОВ А.С., ИВАНОВ В.А., ИВАНОВА А.Г., ИГНАТОВИЧ О.Н., ИСАЕВА К.Б., Иванов Д.О., Ильин А.Г., КАРАГУЛЯН Н.А., КАРКАШАДЗЕ Г.А., КЛИМЕНКО В.С., КОЛПАКОВ П.Е., КОЛПАКОВ П.Е., КОМАРОВА О.В., КОНДАКОВА О.Б., КУЗЕНКОВА Л.М., КУЗНЕЦОВ Б.В., КУЗНЕЦОВА Л.М., КУЗНЕЦОВА Л.М., КУЗНЕЦОВА Л.М., КУРГУЛИЕВ А.С., КУСТОВА О.В., КУСТОВА О.В., КУСТОВА О.В., Калиниченко Н.В., Калугин В.В., Калюжная И.Ю., Карамышева Н.Н., Каримова А.Б., Кожевникова О.В., Козлова И.В., Комарова Е.Ю., Кондратова У.М., Коновалов И.В., Константиниди А.В., Константинов Б.А., Коробова Н.И., Крючко Д.С., Кустова О.В., Кустова О.В., ЛИТВИЦКИЙ П.Ф., Лапочкина О.Б., Липка О., Лысак В.О., Лямасова В.А., М М.В., МАЗУРИНА Е.М., МАЛАХОВ О.А., МАЛИКОВА М.С., МАРКОВА Т.Г., МИНАЕВ В.А., МИТЕНКО Е.В., МОЛОЧКОВ А.В., МОЛОЧКОВ А.В., МОРЕВ С.Ю., МУХАМЕТЗЯИОВА А.Р., Мазанкова Л.Н., Макарова С.Г., Мамедьяров А.М., Мареев В.Ю., Маслова О.И., Маслова О.А., Матерухин А.В., Мурашкин Н.Н., НЕЛЮБИНА О.В., НОВИК Г.А., Наумова И.В., Нестерова Ю., Новикова Ю.Н., ОДИНАЕВА Н.Д., ОПРЯТИН Л.А., ПАК Л.А., ПАХОМОВСКАЯ Н.Л., ПИНСКАЯ Ю.Р., ПЛОТИЦИН А.А., ПОЛУНИНА Т.А., ПОЛЯКОВА С.И., ПОТАПОВ А.С., ПУРЕЦКИЙ М.В., Панкова А.Р., Пашлов А.В., Петряйкина Е.Е., Подклетнова Т.В., Полякова А.С., Привалова А.Д., Пучков А.А., Пшениснов К.В., РОВЕНСКАЯ Ю.В., РОДИОНОВ А.С., РОДИОНОВ А.С., Ртищев А.А., Руднева Е.Г., Русанова Д.В., Рыкунова А.А., Рябцев В.Н., САВЕРСКАЯ С.А., САЖНИКОВ О.В., САРКУЛОВ С.И., СЕЛЬВЯН А.М., СЕРГЕЕВА Т.В., СУРКОВ А.Н., Сайфуллин М.А., Сакович Е.А., Сандриков В.А., Сдвигова Н.А., Сергиенко Н.В., Симонова О.В., Скворцов А.А., Суханова Н.В., Сычев А.В., ТАБЕ Е.Э., ТАРАЯН М.В., ТАРАЯН М.В., ТОЛСТОВА И.А., ТОРОПОВА Н.П., ТРАВИНА М.Л., ТРЕКОВА Н.А., ТУМАНОВА Е.Л., Терещенко С.Н., Терлецкая Я., Толстов С.В., Томилова А.В., Торопчина Е.А., Усков А.Н., Устинова Н.А., ФЕДОРОВ Д.Н., ФИРУМЯНЦ А.И., ФОМИНЫХ М.В., Федорова Н.В., Фисенко А.П., Фролов Е.Б., Цыгин А.Н., ЧЕЛПАЧЕНКО О.Б., ЧЕРЕПЕНИНА Н.Л., ЧЕРНАВИНА Е.Г., ЧЕРНАВИНА Е.Г., ЧЕТКИНА Т.С., ЧИСТЯКОВА Е.Г., Черников В.А., Чуманова О.В., Шер С.Г., Шипка М.З., Щукина О.В., Эфендиева Л.Р., ЯВОРОВСКИЙ А.Г., ЯВОРОВСКИЙ А.Г., Ялтиков В.Ю., Яхъяева Г.Э., конов о.в., петров н.в.

38 статей, 3 книги, 1 доклад на конференции, 2 патента, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 2

IstinaResearcherID (IRID): 249468596

Деятельность