Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2016 д.м.н. Эффекты митохондриально-направленных антиоксидантов: общая токсикология, влияние на продолжительность жизни и общепатологические процессы

Результаты деятельности

Соавторы: Зоров Д.Б., Ганчарова О.С., Плотников Е.Ю., Карягина-Жулина А.С., Громов А.В., Грунина Т.М., Силачёв Д.Н., Зорова Л.Д., Никитин К.Е., Певзнер И.Б., Попонова М.С., Strukova N.V., Лунин В.Г., Орлова П.А., Андрианова Н.В., Перельмутер В.М., Попков В.А., Бартов М.С., Сенатов Ф.С., Скулачев В.П., Аверина О.А., Андреев-Андриевский А.А., Брезгунова А.А., Гуляев М.В., Зиновкин Р.А., Generalova M.S., Бокша И.С., Гинцбург А.Л., Орлова П.А., Роговин К.А., Сухих Г.Т., Kolesnikov E., Krivozubov M.S., Галкин И.И., Кривозубов М.С., Лагерева Е.А., Манухина М.С., Никифорова А.И., Скулачев М.В., Egorov M.V., Krasilshchikova M.S., Васильева Н.Ю., Васильева Т.В., Высоких М.Ю., Демьяненко И.А., Донцова О.А., Егоров М.В., Ильинская О.П., Ловать М.Л., Машкин М.А., Пирогов Ю.А., Савина Д.М., Сергиев П.В., Федоров А.В., Хрущова А.М., Черепушкин С.А., Bulygina I.N., Ryazanova A.V., Telegin G., Абрамичева П.А., Асютин Д.С., Бабенко В.А., Григорьева О.О., Гришин А.В., Жулина А.В., Замятнин А.А., Пермяков О.А., Попова А.С., Попова Е.Н., Пулькова Н.В., Таширева Л.А., Тимашев П.С., Ушакова М.В., Фадеева О.В., Фролова О.Ю., Черняк Б.В., Захарова В.В., Choudhary R., Lyashchuk A.M., Moshkin M.P., Shabalina I.G., Soloviev A.I., Tkachev S.Y., Zabezhinsky M.A., Zimina A.I., Аболенская А.В., Анисимова Н.Ю., Антипкин Н.Р., Бакеева Л.Е., Вайс В.Б., Габибов А.Г., Гра О.А., Грищенко А.В., Демиденко А.В., Егормин П.A., Егорова А.С., Емельянова М.А., Жожикашвили А.С., Знаменский И.А., Исакова Е.Ф., Кайгородова С.Ю., Каргер Е.М., Киселевский М.В., Колосова Н.Г., Кондаков А.К., Коновалов Н.А., Красильщикова M.С., Куимов А.Н., Кумейко В.В., Лящук А.М., Макарова Э.Б., Марьясина С.С., Милановский Г.Е., Михельсон В.М., Панькова Н.В., Платонова Л.В., Плетюшкина О.Ю., Поляков Н.Б., Рубштейн А.П., Савин К.С., Савченко Е.С., Семенович Д.С., Субботина М.Е., Телятникова Е.В., Ткачев С.Ю., Тындык M.Л., Филенко О.Ф., Филиппов П.П., Цыбулько E.A., Чубрик А.В., Шекарова О.Н., Янкаускас С.С., Artemenko S.A., Bocharnikov A.D., Bolgarina A.A., Cherdyntseva N.V., Choinzonov E.L., CПАЛЛОНЕ А., Gabitov R.B., Galushkina Z.M., Generalova M., Gerashchenko T.S., Gromov A., Gulbanu A., Gurieva T.S., Kaloshkin S., Khryapenkova T.G., Knyazeva M., Kolesnikov E., Krivozubov M., Kurashvili Y.B., Maksimkin A.V., Manzhulo I.V., Marey M.V., Marigin R.A., Mednikova E.I., Nikitin K., Pasyukova E.G., Permyakova E., Petrukhina A.S., Plakhotniuk E.D., Ryazanova A., Savchenko A.Y., Scholz R., Shcherbakova V.S., Soboleva L.A., Stefanova N.A., Strukova N., Tretyak D.A., Trusova I.N., Voronin A., Voronina E.V., Vygodin V., Walther F., Zhukhovitsky V.G., Zhulina A.V., Zhulina A.V., Zimina A., Zimina A., Антошина Е.Е., Арефьева А.С., Белогуров А.А., Белопольская М.В., Болихова А.К., Виноградова О.Л., Воронина Е.В., Воронина Я.А., Галкина С.И., Галушкина З.М., Генералова М.С., Головина А.Я., Громова М.С., Гусева Е.А., Данилина Т.И., Данилина Т.И., Даценко B.П., Дейкин А.В., Демьяненко И.А., Денисов Е.Т., Дюжева Т.Г., Ельчанинов А.В., Емельянова М.А., Епифанова М.В., Жуховицкий В.Г., Зайцева Н.В., Зайцева С.В., Зацепина О.В., Зерний Е.Ю., Ильинский Е.И., Ильинских Н.Н., Исаев Н.К., Кайгородова Е.А., Калабин Г.А., Калабина Е.А., Козлов И.Г., Кондратюк Е.Ю., Коршунова Г.А., Кудинова А.Г., Курашвили Ю.Б., Лабис В.В., Лаптев И.Г., Лямзаев К.Г., Макарова О.В., Марей М.В., Марыгин Р.А., Минаков А.А., Мкртчян В.П., Морозова О.В., Моросанова М.А., Мошкин М.П., Остерман И.А., Павшинцев В.В., Пантелеева А.А., Пасюкова Е.Г., Петрюков К.С., Пилипенко Д.И., Пискунова T.С., Плахотнюк Е.Д., Попович И.Г., Поташникова Д.М., Приходько А.С., Ромащенко В.П., Саидова А.А., Самойлова Т.А., Семенченко A.В., Сенин И.И., Сергеева О.В., Сизова В.Я., Соболева Л.А., Соколова О.В., Спивак И.М., Струкова Н.В., Телятникова Е.В., Тихомирова Н.К., Третяк Д.А., Трусова И.Н., Хайдуков С.В., Хряпенкова Т.Г., Чалый М.Е., Чернов А.С., Чоудхари Р., Швецова Е.Т., Шеваль Е.В., Юрова M.Н., Якупова Э.И.