Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2004 к.б.н.

Результаты деятельности

Всего: 118 статей, 17 тезисов докладов, 3 книги, 2 дипломные работы, 4 доклада на конференциях, 5 патентов.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 15, Scopus: 17

Просмотреть публикации »

Соавторы: Пронина И.В., Казубская Т.П., Бурденный А.М., Брага Э.А., Брага Э.А., Filippova E.A., Кушлинский Н.Е., Лукина С.А., Ходырев Д.С., Иванова Н.А., Фридман М.В., Filippova E., Карпухин А.В., Климов Е.А., Сулимова Г.Е., Каганова Н.Л., Рябчиков Д.А., Филиппова Е.А., Жорданиа К.И., Лукина С.С., Brovkina O.I., Воротников И.К., Гарькавцева Р.Ф., Ермилова В.Д., Тверитинова Е.А., Lukina S.S., Стенина М.Б., Uroshlev L.A., Zabarovsky E.R., Забаровский Е.Р. Килосанидзе Г. Чулкова С.В. Апанович Н.В. Дмитриев А.А. Киселев Л.Л. Рудько О.И. Гладилина И.А. Денчик Д.А. Заварыкина Т.М. Зайцева Г.В. Паяниди Ю.Г. Саакян С.В. Сафонова Т.Н. Халилов В.Р. Lerman M.I. Utkin D.P. Zaichenko D.M. Береснева Е.В. Герштейн Е.С. Губенко М.Г. Дудина И.А. Матвеев В.Б. Московцев А.А. Подлужный Д.В. Сенченко В.Н. Стилиди И.С. Титов В.С. Уткин Д.О. Фридман М.В. Хлгатян М.Р. Цыганков А.Ю. Bazov I. Brunner B. Dmitriev A.A. Garkavtseva R.F. IVANOVA N. Kisselev L.L. Kisseljov F.L. Klein G. Kudryavtseva A. Kushlinsky D. Rykov S.V. Адамян Л.В. Аксель Е.М. Аткарская М.В. Бояринцева И.С. Витязев В.Г. Дмитриев А.В. Кадагидзе З.Г. Капралов М.И. Кашуба В.И. Кашуба В.И. Краснов Г.С. Круглова М.А. Кудашкин Н.Е. Кушлинский Д.Н. Мазуренко Н.Н. Морозов С.Г. Мякошина Е.Б. Непокульчицкая Н.В. Огнерубов Н.А. Перцов С.С. Селезнева А.Д. Семичев Д.Г. Серегин Ю.А. Сырых Г.И. Тюляндина А.С. Урошлев Л.А. Уткин В.В. Филипенко М.Л. Филиппова и.А. Фридман М. Черткова А.И. Alferov A.A. Alimov A.A. Anedchenko E. Arapidi G.P. Ashrafyan L.A. Atkarskaya M.V. Burdennyi1 A.M. Davidov M.I. Egorova A.V. Filippova e. Haraldson K. Kapralova М.А. Kazakov A.M. Kazantseva I.A. Khabas G. Klein G. Kruglova M.P. Kudashkin N.E. Kurevlev S. Kushlinskii D O Utkin D.N. Kushlinskii D. Kushlinsky D. Martirosyan N.S. Pereyaslova1 E.A. Pushkar D.Y. Rubina A.Y. Semichev D.G. Tchemeris G.Y. Tjulandina A. Utkin D.O. Yenamandra S. Zavarykina T.M. Zavarykina Т.М. Абу-Хайдар О.Б. Аверинова Е.А. Александрин В.В. Алексеев Б.Я. Алимов А.А. Ангелони Д. Андреева Е.Р. Ануфриева К.С. Апанович П.В. Аржанухина Н.А. Артамонова Е.В. Асатурова А.В. Бардова Ф.И. Батырбекова Ф.Х. Бежанова С.Д. Бреннер П.К. Бровкина О.И. Буравкова Л.Б. Бурденный О И Б.А. Бурденный Пронина А.М. Бурденный Филиппова А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Бурдённый А.М. Валюшкина М.П. Винокуров В.И. Вирюс Э.Д. Геращенко О.В. Говорун В.М. Губина О.Г. Гуляева Л.Ф. Дмитриев А.А. Дмитриев А.А. Дудина И.А. Егорова А.В. Заботина Т.Н. Заридзе Д.Г. Зимина И.С. Иванов Ю.П. Иванова Н.А. Игнатьев Я. Казубская Перцов Т.П. Кайшева А.Л. Камолов Б.Ш. Каприн А.Д. Карселадзе А.И. Кашкадаева А.В. Килосанидзе Т.П. Ковалева О.В. Коломиец Л.В. Колонтарев К.Э. Колтунова А.И. Комаров И.Г. Кондакова И.В. Кондратьева Т.Т. Кондратьева Т.А. Короткова Е.А. Кудлай А.А. Кураева Т.Л. Кушлинский Адамян Д.Н. Кушлинский Т П К И Жорданиа К.Д. Лагарькова М.А. Лерман М. Лукина А.Е. Лукина С. Лукьянченко А.Б. М И.Р. Малихова О.А. Малюкова А.В. Мардынский Ю.С. Матвеев А.В. Михайленко Д.С. Немцова М.В. Носиков В.В. Носов Д.А. Пантелеева О.Г. Полтараус А.Б. Прасолов В.С. Пронина Филиппова И.В. Протопопов А.И. Разумнова Г.И. Рогожин Д.В. Рыков С.В. Рябчиков А.М. Сельчук В.Ю. Сергеев Д.А. Сиваков Н.А. Сирмайс О.С. Сурнина З.В. Сыскова А.Ю. Талипов О.А. Тихонов А.А. Филиппова А.А. Филиппова Е.А. Хохлов С.В. Чевкина Е.М. Чемерис Г.Ю. Шевчук А.С. Шендер В.О. Шнайдер П.В. Шолохов В.Н. Юрьева Т.Ю. хагажеева м.н.