KhropovAG отправить сообщение

Хропов Александр Георгиевич пользователь

Институт географии РАН, Лаборатория картографии, старший научный сотрудник, с 1 января 1996

Соавторы: Комедчиков Н.Н., Логинова Л.В., Новичкова Т.А., Русина Т.В., Андреева Е.В., Власова Т.К., Мавлюдов Б.Р., Комедчиков Н.Н., Лыткин И.И., Патрунов Ф.Г., Антонова И.К., Котляков В.М., Медведев А.А. показать полностью..., Романова О.С., Алексеева Ю.Г., Волков С.Г., Кунявский Л.М., Ларионова Ю.Б., Попов А.Н., Асоян Д.С., Баденков Ю.П., Котова Т.В., Лазебник О.А., Рукавишникова Е.Р., Komedchikov N.N., Nyland K.E., Буланов С.А., Волков С.Г., Кружалин В.И., Тишков А.А., Алексеенко Н.А., Асмолов К.В., Бакланов П.Я., Голубчиков Ю.Н., Добролюбов С.А., Зайцева И.С., Касимов Н.С., Коронкевич Н.И., Масленникова В.В., Парамонова А.А., Петрова И.Ф., Тельнова Н.О., Шабалина Н.В., Ananicheva M.D., Babain V.A., Chipizubov A.V., Kashubin S., Korytny L.M., Kotkin A.S., Айбулатов Д.Н., Бадина С.В., Богданова М.Д., Бровко П.Ф., Бурый О.В., Буторин А.А., Быстрова А.Г., Веденин Ю.А., Вологжанина Е.В., Гангнус И.А., Глазунов Б.Б., Гожева Н.А., Гречушникова М.Г., Гриб Н.Н., Губанов М.Н., Дунец А.Н., Заика Ю.В., КАГАНСКИЙ В.Л., Карлин Л.Н., Ким Е.У., Колосов В.А., Королев Н.А., Косицкий А.Г., Кособокова К.Н., Кравцова В.И., Круглова С.А., Кушель Ю.А., Лерман Е., Лыткин И.И., Малев-Ланецкий Д.В., Мандыч А.Ф., Маскевич А.С., Медведков А.А., Митенко Г.В., Наумов Л.М., Неуромов И.И., Нефедова Т.Г., Никифорова А.А., Нырцов М.В., Пижанкова Е.И., Пономарев Д.В., Поплавский Р.О., Попов А.Б., Присяжная А.А., Притворов А.Л., Рыжков В.М., Симакин В.В., Симонов Д.А., Сирин А.А., Смекалин О.П., Смиренникова Е.В., Смульский И.И., Соколовский И.И., Соромотин А.В., Стрелков М.А., Тагаев А.А., Трейвиш А.И., Флейс М.Э., Фрейман С.И., Хвостов А.В., Хлебников Б., Хрисанов В.Р., Чепалыга А.Л., Чжан А.А., Чинарова Е.С., Чуженькова В.А., Чурюлин Е.В., Шаров А.М., Широков Д.Д., Школьный Д.И., Шмакин А.Б., Шокарев С.Ю., Эхр П.В., (Ред Глухов Шурховецкий ).А., Chinarova Y.S., GARAEV M., Gevorkov V.R., Glazov M., Klochkov A.A., Komedchikov N.N., Konovalova N.A., Kushel' Y.A., Lansetti S., Liouty A.A., Lytkin I., Morin N., Senachin V.N., Shaposhnikov M.E., TO, U, Zaytseva N.A., Zhukovskiy S.E., А Шурховецкий (Авт В.с., Авакян А.Б., Авдонин В.В., Агафонова С.А., Акио К., Аксенова Л.А., Алексеев А.И., Алексеева С.Ф., Арефина-Армитейдж Т.И., Артюхин Ю.Б., Асмарян Ш.Г., Астайкин А.А., Бабурин В.Л., Барабанова Е.А., Баранская А.В., Бастиан О., Батоцыренов Э.А., Баулин А.М., Бекшенёв О.Г., Белоновская Е.А., Берюков И.С., Бобков А.В., Божилина Е.А., Болконская А.В., Борисов М.М., Борсукова О.В., Бохан Ю.В., Бочарников В., Брагинский В.Б., Булатов В.Э., Булгакова Е.С., Бурдакова Т., Бышев В.И., Варденбург Д., Василенко Н.Ф., Великанов А.Б., Вергун А.П., Веселов О.В., Волков С.В., Володарский Я.Е., Воробьева Т.А., Воронов Г.А., Воропаев А.И., Гаврилов А.В., Гаврилюк А.Е., Галкина Т.А., Галёркин Л.И., Ганзей Л.А., Герцен А.А., Гиппиус Ф.Н., Глезер О.Б., Голобев Н.В., Голубева Е.И., Голяков А.П., Горбунов А.В., Гордеева З.И., Горячко М.Д., Гребенникова Т.А., Гришин С.Ю., Гуров И.А., Гусарова А.Н., ДАРИЖАБОВ Б.Б., Демидов А.Н., Дмитриева Т.А., Долгов Е.И., Долгов С.В., Доронина М.С., Дрейер Н.Н., Дубаневич Л.Ф., Дубовский С.В., Евсеева В.В., Евтеев О.А., Ельчанинова А.И., Еременко Н.В., Есипова М.В., Жариков В.В., Жидков М.П., Жилинский М.Г., Жукова Л.А., Жулина М.А., Жучкова В.К., Зайцев А.К., Зеленцов П.О., Зигерн-Корн Н.В., Золотухин Д.С., Зонн С.В., Иванов М.Н., Иванова Е.Ю., Иванова Н.Б., Ильина И.С., КОВТУНОВИЧ П.Ю., КРУТЧЕНКО А.А., Кайманова Т.А., Калюжная И.Ю., Камбурова В.С., Киселева Н.М., Климин А.И., Клочкова Ю., Коваленя А.А., Комиссаров С.А., Коробцов С.А., Короткий А.М., Коряков Е.В., Костенко Н.П., Костинский Г.Д., Котельникова Н.Е., Кофф Г.Л., Кочергин С.В., Кошкарев А.В., Краев Г. ., Красникова О.А., Крылова З.А., Крючков В.Г., Кукушкина Н.И., Кучкин В.А., Лозовская С.А., Лукашов А.А., Лыгалов А.А., Лыткин И.И., Лютая О.В., МИЛЮКОВА И.П., МУХАМЕТОВ И.Н., Магрицкий Д.В., Мажар Л.Ю., Майстренко Е.С., Макаренко В.А., Маккавеев А.Н., Маккавеев П.Н., Маланин Д.А., Малик Л.К., Малышева Н.В., Манукян А.С., Маркарьян С.Б., Маркова (Котова) О.И., Маслаков А.А., Масленникова В.В., Матвеев В.К., Медведева Г.П., Мозговой А.А., Молодякова Э.В., Морозова М.Ю., Мухин Ю.М., Мяннарт А., Мячкова Н.А., НАДТОЧИЙ В.В., НЕМЧИНОВ О.Ю., Невидомская Д.Г., Никифоров В.Н., Никишин А.М., Николаева Г.М., Никонова М.А., Новиков Ю.В., Новичкова Ред : Н Н Комедчиков Т.А., Новичкова Ред : Н Н Комедчиков Т.А., Новичкова Ред Комедчиков Т.А., Новоселов О.Н., Нокелайнен Т.С., Нухимовская Ю.Д., ОГОРОДНИКОВ В.С., ОСКОРБИН Л.С., Обручев В.А., Огородов С.А., Огуреева Г.Н., Озерова Н.А., Ознобихин В.И., Паланин А.В., Пантелеева О., Патрунов Ф., Пахомова О.М., Перов А.С., Петров А.В., Петров А.П., Петров П.Е., Пищальник В.М., Пластун В.Н., Плюснин В.М., Погадаев В.А., Полтев Ю.Н., Полункина Н.Н., Постников А.В., Правикова Н.В., Преображенский Б.В., Прыгунова И.Л., Прытков А.С., Пряникова Н.В., Пучков П.И., Пятницкая В.В., РУДАЕВА, Разжигаева Н.Г., Регентова Е.М., Рогачёв С.В., Романенко Ф.А., Рычаловский Е.Е., Рябов С.А., Рябчикова В.И., Савиных В.П., Самарин А.Е., Самборский Т.В., Самбурова Е.Н., Самойлова Г.С., Самохин М.А., Сапко Е.Д., Сафронова И.Н., Свешников В.В., Севальнева Н.М., Сергиенко В.Ю., Симакова М.С., Снакин В.В., Сорокина В.Н., Стамбулян Е.Р., Стеблов Г.М., Степенко Д.Г., Строганова М.Н., Судакова Е.А., Суханов В.В., ТУНЕГОЛОВЕЦ В.П., Тальская Н.Н., Тараканов Р.Ю., Тарасюк С.Н., Тарбеева А.М., Тархов С.А., Тикунов В.С., Тикунова И.Н., Тимофеев Д.А., Тишкина А.Г., Трушин А.М., Тулохонов А.К., Удинцев Г.Б., Украинцева Н.Г., Урусов В.С., Ушакова М.В., Фатыхов Р.А., Филаретова К.А., Фирсова А.В., Фомина Т.А., Фридман В.Э., Фролова Н.Л., ХРАМУШИН В.Н., Хилимонюк В.З., Хомутова Т.А., Хрусталев Л.Н., Царевская Н.Г., Цетлин А.Б., Чайка И.Г., Черногаева Г.М., Чернякова А.М., Чеснов В.М., Чибилев A.A., Чижова В.П., Чичагов В.П., ШЕВЦОВ Г.А., Шапоренко С.И., Шевченко Л.А., Шилькрот Г.С., Широкова В.А., Шкирина А.И., Шлыков С.А., Шубин В.А., Шубина О.А., Щербакова Л.Н., Щербинин А.В., Эшов б.б., Юрковская Т.К., Январева Л.Ф., Ясинский С.В., • Агафонова С.А.

271 статья, 54 книги, 15 докладов на конференциях, 13 тезисов докладов, 4 НИР, 5 членств в редколлегиях сборников, 1 членство в программном комитете, 2 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 3, Scopus: 4

IstinaResearcherID (IRID): 47983288

Деятельность