Область научных интересов

Образование

  • 2012 к.б.н. Антэкология, семенная продуктивность и оценка состояния ценопопуляций некоторых видов орхидных (Orchidaceae Juss.) Валдайской возвышенности

Результаты деятельности

Соавторы: Пушай Е.С., Будилова И.Ю., Линкевич В.В., Онипченко В.Г., Сорокин А.С., Уланова Н.Г., Вахрамеева М.Г., Виноградова Ю.К., Голосова Е.В., Котова А.В., Сорокина Т.И., Текеев Д.К., Golubyatnikov L.L., Ахметжанова А.А., Войтенко Е.Г., Воронкина Н.В., Голосова Е.И., Дудов С.В., Дудова К.В., Казанцева Е.С., Кириллова Т.М., Кожин М.Н., Логофет Д.О., Решетникова Н.М., Рябченко А.С., Серегин А.П., Телеганова В.В., Belova V.A., Belyakov E.A., Biryukova O.V. Bogdanovich S.A. Bury U.V. Chimitov D.G. Cornelissen J.H. Danilevsky Y.V. Danilin A.V. Deineko O.V. Dorofeev N.V. Dubynin A.V. Ebel A.L. Ebel A.L. Fedorova Y.A. Filippov I.V. Filippova N.V. Gerasimov S.V. Glazunov V.A. Karpenko T.A. Khimin A.N. Korneliussen A. Krivosheev M.M. Kropocheva E.V. Kuryakova O.P. Magazov Y.O. Mitjushina I.Y. Murtazaliev R.A. Nesterkova D.V. Nesterova S.A. Osmanov R.M. Pavlov I.V. Ponomarenko S.V. Prokhorov V.E. Pyak A.I. Romanov K.V. Safina D.B. Samarin E.S. Samodurov K.V. Shelepova O.V. Sklyar E.A. Sokolova V.V. Soudzilovskaia N.A. Soudzilovskaia N.A. Stepanov V.V. Strus T.L. Sultanov R.R. Svirin S.A. Tishin D.V. Travkin V.P. Tretyakova D.V. Verkhozina A.V. Vladimirov D.R. Yakovlev A.A. Yumagulov D.A. Zakharov V.P. Zakharova L.D. Zelenova N.P. Zyrianov A.P. van Logtestijn R.S. Антипина В.А. Архипов В.Ю. Ахметжанова A.A. Бабоша А.В. Бакутов В.А. Баландин С.А. Басов Ю.М. Большаков Б.В. Боровиков А.А. Боровичев Е.А. Бородулина В.П. Бочков Д.А. Варлыгина Т.И. Виноградов Г.М. Гаврилова Т.М. Гамова Н.С. Гарин Э.В. Герасимчук В.Н. Головнёв И.И. Голяков П.В. Горбунова М.С. Гостев В.В. Дегтярев Н.И. Джатдоева Т.М. Дубашова Т.И. Елумеева Т.Г. Епихин Д.В. Ершова Е.Г. Зарубо Т.В. Захарова Л.Д. Зеленкова В.Н. Золотухина И.Б. Кандаурова А.Н. Каширина Е.С. Князев М.С. Кобузева И.А. Козлова М.В. Коломейцева Г.Л. Колтышева Д.Е. Коротков В.Н. Костерин О.Э. Кравченко П.Н. Крылов А.В. Кузменкин Д.В. Куклина А.Г. Кутуева С.Б. Лебедев А.В. Леднев С.А. Леострин А.В. Логтестин Р.в. Лысков Д.Ф. Майоров С.Р. Маллалиев М.М. Марченкова К.Ю. Мирвода С.В. Митрошенкова А.Е. Николаева А.А. Петухова Л.В. Плугатарь С.А. Попов Е.С. Попова К.Б. Порядин Л.С. Поспелов И.Н. Прокопенко С.В. Светашева Т.Ю. Сенатор С.А. Силаева Т.Б. Соколов Д.Д. Соколова В.В. Сухова Д.В. Теплоухов В.Ю. Тихонова Е.В. Ткачева Е.В. Фардеева М.Б. Федосов В.Э. Хапугин А.А. Чередниченко О.В. Чернягина О.А. Шилов Д.С. Широков А.И. Шмытов А.А. Шнер Ю.В. Шумихина Е.А. Юсупова С.Р. Ярош А.С.