GoranskijVP отправить сообщение

Горанский Виталий Петрович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Отдел изучения Галактики и переменных звезд, старший научный сотрудник, с 1 марта 1973

кандидат физико-математических наук с 1983 года

Соавторы: Шугаров С.Ю., Метлова Н.В., Барсукова Е.А., Жарова А.В., Valeev A.F., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Самусь Н.Н., Фабрика С.Н., Карицкая Е.А., Fabrika S., Кусакин А.В. показать полностью..., Борисов Н.В., Hornoch K., Катышева Н.А., Черепащук А.М., Валеев А.Ф., Henze M., Lyuty V.M., Дурлевич О.В., Буренков А.Н., Karitskaya E.A., Kazarovets E.V., Barsukova E.A., Лютый В.М., Горыня Н.А., Волков И.М., Pastukhova E.N., Цветков Д.Ю., Метлов В.Г., Волошина И.Б., Shafter A.W., Sholukhova O., Есипов В.Ф., Valeev A.F., Шолухова О.Н., Kroll P., Pietsch W., Burenkov A.N., Юшкин М.В., Киреева Н.Н., Курочкин Н.Е., Мельников С.Ю., Татарников А.М., Ежкова О.В., Казаровец Е.В., Гладышев С.А., Kusakin A.V., Moskvitin A.S., Chochol D., Borisov N.V., Burenkov A.N., Киреева Н.В., Кочиашвили Н., Кумсиашвили М.И., Павленко Е.П., Пастухова Е.Н., Рахимов В.Ю., Ирсмамбетова Т.Р., Габдеев М., Tsvetkova T.M., Бочкарев Н.Г., Retter A., Фролов М.С., Холопов П.Н., Медведева Г.И., Фролов С.М., Ченцов Е.Л., Черясов Д.В., Шенаврин В.И., Шеффер Е.К., Клочкова В.Г., Клочкова В.Г., Кусакин А.В., Марьева О.В., Павлюк Н.Н., Панчук В.Е., Сафонов Б.С., Гранкин К.Н., Дорошенко В.Т., Возякова О.В., Shemmer O., Sholukhova O., Аболмасов П.К., Валеев А.Ф., Grankin K.N., Kurochkin N.E., Miroshnichenko A.S., Pavlenko E.P., Pribulla T., Кукаркина Н.П., Перова Н.Б., Фатхуллин Т.А., Хейзен М.Л., Шаров А.С., Шатский Н.И., Колотилов Е.А., Миронов А.В., Расторгуев А.С., Татарникова А.А., Трушкин С.А., Уильямс Д.Б., Джаниашвили А.М., Докучаева О.Д., Shahbaz T., Spiridonova O.I., Stritzinger M., Архипова В.П., Бычкова Л.В., Fabrika S., Fatkhullin T.A., Hazen M.L., Hernanz M., Manset N., Medvedeva G.I., Ness J.U., Pavlenko E.P., Artyukhina N.M., Clement C.M., Dyachenko V.V., Fabrika S.N., Bjorkman K.S., Хорноч К., Чернова Г.П., Щеглов П.В., Козырева В.С., Колбин А.И., Копылов И.М., Кроль П., Кукаркин Б.В., Куликовский П.Г., Наджип А.Э., Носкова Р.И., Панферов А.А., Питч В., Трунковский Е.М., Джаниашвили Э.Б., Дибай Э.А., Зайцева Г.В., И Д., Кайсин С.С., Каримова Д.К., Власюк В.В., Slee O.B., Spiridonova O.I., Stathakis R.A., Thevenin F., Tomov T., Tsarevsky G., Uemura M., Valenti S., Vida K., Weiss W.W., Zharikov S.V., Zurita C., et al., Белов А.Н., Бескин Г.М., Бирюков В.В., Боме Н.А., Бурлак М.А., Hachisu I., Hancock T., Hiesberger F., Kardashev N., Karitskaja E.A., Karpov S., Kholopov P.N., Kholopov P.N., Klochkova V.G., Kostov A., Kroll P., Kroll P., Kurtenkov A., Kuschnig R., Lipkin Y., Lipunova N.A., Lipunova N.A., Miroshnichenko A.S., Mkrtichian D.E., Nedialkov P., Nogami D., Ovcharov E., Pessev P., Plokhotnichenko V., Pogrosheva T.M., Polosukhina N., Pozanenko A., Primak N.V., Ruzan L.L., Sala G., Schneider H., Arai A., Burwitz V., Darnley M.J., De_Laverny P., Dorokhova T.N., Efimov Y.S., Киреева Н.Н., Basko M.M., Цветкова Т.М., Липунова Н.А., Фабрика С.Р., Федорович В.П., Хаманн В.Р., Хохол Д., Хруслов А.В., Хэнкок Т., Чугай Н.Н., Шакура Н.И., Шиманский В.В., Яриков С.Ф., др и., др и., Кубота К., Магницкий А.К., Медведев А.С., Мещеряков А.В., Моисеев А.В., Мошкалев В.Г., Орловский Е.И., Оскинова Л.М., Погрошева Т.М., Савельева М.В., Соколовский К.В., Сомов Н.Н., Сомова Т.А., Спиридонова О.И., Сюняев Р.А., Токовинин А.А., Троицкая Ю.В., Уеда И., Джорговский С.Д., Дмитриенко Е.С., Додин А.В., Ефремов Ю.Н., Земко П.О., Карицкая Е.А., Галкина М.П., Гварамадзе В.В., Shara M.M., Shield J., Shimanskii V.V., Sokolov V.V., Sokolova T.N., Sostero G., Stanek K.Z., Starkey D.R., Steele I.A., Sullivan M.B., Sunyaev R.A., Sárneczky K., Tanabe K., Tarasova T.N., Tartaglia L., Thompson M., Thompson M., Torii K., Troitsky I.S., Tsesevich V.P., Ueda S., Ueda Y., Vanmunster T., Vermeulen R.C., Wiersema K., Williams D., Williams S., Yamashita T., Yang H., Yangwei Z., Yudin B.F., Ziznovsky J., Zverko J., Zwintz K., Zwitter T., de_Freitas P.J., et a., Антипин С.В., Асланов А.А., Бердников Л.Н., Беслик А.И., Борисов Г.В., Борисов Ю.В., Васильев В.В., Figueira J., Figuera J., Fraser M., Gal-Yam A., Galloway D., Geier S., Golovin A.V., Greiner J., Hamann W.R., Harlaftis E.T., Haswell C.A., Hatzidimitriou D., Hounsell R., Huang L.L., Imada A., J-P S., Jose J., Kaisin S.S., Kao C.N., Karpov S.V., Kato M., Kato T., Kato T., Kato T., Kawabata K.S., Kokumbaeva R.I., Komberg G., Kotani T., Krajci T., Kreidl T.J., Kroll P., Krugov M.A., Kubota K., Kurochkin N.E., Larionov V.M., Lepardo A., Maehara H., Malogolovets E.V., McCollough M., Medvedev A., Medvedeva G.I., Mel’Nikov S.Y., Mittermayer P., Molnar L., Molnár L., Monin D.N., Munari U., Muñoz Dimitrova R.V., Nadzhip A.E., Nakajima K., Ness J.U., Nikiforova A.A., Nugent P., Odendaal A., Ohsugi T., Orlowsky E.I., Osborne J.P., Osborne J., Osip D.J., Oskinova L.M., Page K.L., Passuello R., Pastorello A., Pastorello A., Ping C., Pooley G.G., Popov V.N., Post R., Pramsky A.G., Rabinowitz D., Rakhimov V.Y., Rastegaev D.A., Roche P., Rodriguez-Gil P., Saveleva M.V., Schwarz G., Serra-Ricart M., Shafter A.V., Alvares M., Baltay C., Artyukhina N.M., Bus S.J., Bychkova L.V., Bychkova L.V., Cai Y., Castro-Tirado A.J., Clark J.S., Coe M.J., Dapergolas A., Артюхина Н.М., Ponomareva G.A., De_Freitas Pacheco J.A., Drake A.J., Fabregat J., Бусарев В.В., Горшков Ю.И., Иконникова Н.П., Костякова Е.Б., Bedolla S.G., Borisov N., Bose S., Brown P.J., Bomans D.J., Barsukova Komarova E.A.

334 статьи, 8 книг, 43 доклада на конференциях, 18 тезисов докладов, 2 НИР, 1 членство в научном обществе, 1 членство в редколлегии журнала, 3 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 471, Web of Science: 708

IstinaResearcherID (IRID): 2037693

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam