GoranskijVP отправить сообщение

Горанский Виталий Петрович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Отдел изучения Галактики и переменных звезд, старший научный сотрудник, с 1 марта 1973

кандидат физико-математических наук с 1983 года

Соавторы: Шугаров С.Ю., Метлова Н.В., Барсукова Е.А., Жарова А.В., Barsukova E.A., Valeev A.F., Barsukova E.A., Самусь Н.Н., Barsukova E.A., Фабрика С.Н., Fabrika S., Карицкая Е.А., Кусакин А.В. показать полностью..., Hornoch K., Борисов Н.В., Черепащук А.М., Катышева Н.А., Валеев А.Ф., Henze M., Дурлевич О.В., Kazarovets E.V., Lyuty V.M., Barsukova E.A., Буренков А.Н., Горыня Н.А., Лютый В.М., Pastukhova E.N., Karitskaya E.A., Shafter A.W., Sholukhova O., Волошина И.Б., Волков И.М., Есипов В.Ф., Метлов В.Г., Valeev A.F., Цветков Д.Ю., Шолухова О.Н., Kroll P., Pietsch W., Юшкин М.В., Татарников А.М., Ежкова О.В., Казаровец Е.В., Киреева Н.Н., Курочкин Н.Е., Мельников С.Ю., Kusakin A.V., Moskvitin A.S., Borisov N.V., Burenkov A.N., Chochol D., Гладышев С.А., Павленко Е.П., Пастухова Е.Н., Рахимов В.Ю., Ирсмамбетова Т.Р., Киреева Н.В., Кочиашвили Н., Кумсиашвили М.И., Retter A., Tsvetkova T.M., Burenkov A.N., Медведева Г.И., Фролов М.С., Холопов П.Н., Панчук В.Е., Сафонов Б.С., Фролов С.М., Ченцов Е.Л., Черясов Д.В., Шенаврин В.И., Шеффер Е.К., Гранкин К.Н., Дорошенко В.Т., Клочкова В.Г., Клочкова В.Г., Аболмасов П.К., Kurochkin N.E., Maryeva O., Miroshnichenko A.S., Pavlenko E.P., Pribulla T., Shemmer O., Sholukhova O., Grankin K.N., Габдеев М., Валеев А.Ф., Возякова О.В., Кукаркина Н.П., Перова Н.Б., Миронов А.В., Расторгуев А.С., Татарникова А.А., Уильямс Д.Б., Фатхуллин Т.А., Хейзен М.Л., Шаров А.С., Шатский Н.И., Джаниашвили А.М., Докучаева О.Д., Колотилов Е.А., Кусакин А.В., Архипова В.П., Manset N., Medvedeva G.I., Ness J.U., Pavlenko E.P., Shahbaz T., Spiridonova O.I., Stritzinger M., Bjorkman K.S., Clement C.M., Dyachenko V.V., Fabrika S.N., Fabrika S., Fatkhullin T.A., Hazen M.L., Hernanz M., Artyukhina N.M., Бочкарев Н.Г., Бычкова Л.В., Киреева Н.Н., Щеглов П.В., Наджип А.Э., Носкова Р.И., Павлюк Н.Н., Панферов А.А., Питч В., Трунковский Е.М., Трушкин С.А., Хорноч К., Чернова Г.П., Джаниашвили Э.Б., Дибай Э.А., Зайцева Г.В., И Д., Кайсин С.С., Каримова Д.К., Козырева В.С., Колбин А.И., Копылов И.М., Кроль П., Кукаркин Б.В., Куликовский П.Г., Vida K., Weiss W.W., Zharikov S.V., Zurita C., et al., Karpov S., Kholopov P.N., Kholopov P.N., Klochkova V.G., Kostov A., Kroll P., Kroll P., Kurtenkov A., Kuschnig R., Lipkin Y., Lipunova N.A., Lipunova N.A., Miroshnichenko A.S., Mkrtichian D.E., Nedialkov P., Nogami D., Ovcharov E., Pessev P., Plokhotnichenko V., Pogrosheva T.M., Polosukhina N., Pozanenko A., Primak N.V., Ruzan L.L., Sala G., Schneider H., Slee O.B., Spiridonova O.I., Stathakis R.A., Thevenin F., Tomov T., Tsarevsky G., Uemura M., Valenti S., Burwitz V., Basko M.M., Darnley M.J., De_Laverny P., Dorokhova T.N., Efimov Y.S., Hachisu I., Hancock T., Hiesberger F., Kardashev N., Karitskaja E.A., Arai A., Бурлак М.А., Белов А.Н., Власюк В.В., Бескин Г.М., Бирюков В.В., Боме Н.А., Костякова Е.Б., Липунова Н.А., Цветкова Т.М., Иконникова Н.П., Яриков С.Ф., др и., др и., Мещеряков А.В., Моисеев А.В., Мошкалев В.Г., Орловский Е.И., Оскинова Л.М., Погрошева Т.М., Савельева М.В., Соколовский К.В., Сомов Н.Н., Спиридонова О.И., Сюняев Р.А., Токовинин А.А., Уеда И., Сомова Т.А., Фабрика С.Р., Федорович В.П., Хаманн В.Р., Хохол Д., Хруслов А.В., Хэнкок Т., Чугай Н.Н., Шакура Н.И., Шиманский В.В., Джорговский С.Д., Дмитриенко Е.С., Додин А.В., Ефремов Ю.Н., Карицкая Е.А., Кубота К., Магницкий А.К., Медведев А.С., Wiersema K., Williams D., Williams S., Yamashita T., Yang H., Yangwei Z., Yudin B.F., Ziznovsky J., Zverko J., Zwintz K., Zwitter T., de_Freitas P.J., et a., Антипин С.В., Асланов А.А., Karpov S.V., Kato M., Kato T., Kato T., Kato T., Kawabata K.S., Komberg G., Kotani T., Krajci T., Kreidl T.J., Kroll P., Kubota K., Kurochkin N.E., Larionov V.M., Lepardo A., Maehara H., Malogolovets E.V., McCollough M., Medvedev A., Medvedeva G.I., Mel’Nikov S.Y., Mittermayer P., Molnar L., Molnár L., Monin D.N., Munari U., Muñoz Dimitrova R.V., Nadzhip A.E., Nakajima K., Ness J.U., Nugent P., Ohsugi T., Orlowsky E.I., Osborne J.P., Osborne J., Osip D.J., Oskinova L.M., Page K.L., Passuello R., Pastorello A., Pastorello A., Ping C., Pooley G.G., Popov V.N., Post R., Pramsky A.G., Rabinowitz D., Rakhimov V.Y., Rastegaev D.A., Roche P., Rodriguez-Gil P., Saveleva M.V., Schwarz G., Serra-Ricart M., Shafter A.V., Shara M.M., Shield J., Shimanskii V.V., Sokolov V.V., Sokolova T.N., Sostero G., Stanek K.Z., Starkey D.R., Steele I.A., Sullivan M.B., Sunyaev R.A., Sárneczky K., Tanabe K., Tartaglia L., Thompson M., Thompson M., Torii K., Tsesevich V.P., Ueda S., Ueda Y., Vanmunster T., Vermeulen R.C., Bomans D.J., Borisov N., Bose S., Brown P.J., Bus S.J., Bychkova L.V., Bychkova L.V., Cai Y., Castro-Tirado A.J., Barsukova Komarova E.A., Bedolla S.G., Clark J.S., Coe M.J., Dapergolas A., De_Freitas Pacheco J.A., Drake A.J., Fabregat J., Figueira J., Figuera J., Fraser M., Gal-Yam A., Galkina M.P., Galloway D., Geier S., Golovin A.V., Greiner J., Hamann W.R., Harlaftis E.T., Haswell C.A., Hatzidimitriou D., Hounsell R., Huang L.L., Imada A., J-P S., Jose J., Kaisin S.S., Kao C.N., Артюхина Н.М., Baltay C., Artyukhina N.M., Alvares M., Ponomareva G.A., Борисов Ю.В., Гварамадзе В.В., Горшков Ю.И., Бусарев В.В., Васильев В.В., Борисов Г.В., Беслик А.И., Бердников Л.Н.

325 статей, 8 книг, 41 доклад на конференциях, 17 тезисов докладов, 3 НИР, 1 членство в научном обществе, 1 членство в редколлегии журнала, 3 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 426, Web of Science: 674

IstinaResearcherID (IRID): 2037693

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam