GoranskijVP отправить сообщение

Горанский Виталий Петрович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Отдел изучения Галактики и переменных звезд, старший научный сотрудник, с 1 марта 1973

кандидат физико-математических наук с 1983 года

Соавторы: Шугаров С.Ю., Метлова Н.В., Барсукова Е.А., Жарова А.В., Valeev A.F., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Самусь Н.Н., Фабрика С.Н., Карицкая Е.А., Fabrika S., Кусакин А.В. показать полностью..., Борисов Н.В., Hornoch K., Катышева Н.А., Черепащук А.М., Валеев А.Ф., Lyuty V.M., Henze M., Дурлевич О.В., Буренков А.Н., Kazarovets E.V., Karitskaya E.A., Barsukova E.A., Лютый В.М., Горыня Н.А., Волков И.М., Pastukhova E.N., Цветков Д.Ю., Метлов В.Г., Волошина И.Б., Shafter A.W., Sholukhova O., Есипов В.Ф., Valeev A.F., Шолухова О.Н., Kroll P., Pietsch W., Burenkov A.N., Татарников А.М., Юшкин М.В., Ежкова О.В., Казаровец Е.В., Киреева Н.Н., Курочкин Н.Е., Мельников С.Ю., Гладышев С.А., Kusakin A.V., Moskvitin A.S., Borisov N.V., Burenkov A.N., Chochol D., Павленко Е.П., Пастухова Е.Н., Рахимов В.Ю., Ирсмамбетова Т.Р., Кочиашвили Н., Кумсиашвили М.И., Бочкарев Н.Г., Габдеев М., Retter A., Tsvetkova T.M., Медведева Г.И., Фролов М.С., Холопов П.Н., Павлюк Н.Н., Панчук В.Е., Сафонов Б.С., Фролов С.М., Ченцов Е.Л., Черясов Д.В., Шенаврин В.И., Шеффер Е.К., Дорошенко В.Т., Клочкова В.Г., Клочкова В.Г., Кусакин А.В., Марьева О.В., Гранкин К.Н., Аболмасов П.К., Валеев А.Ф., Возякова О.В., Kurochkin N.E., Miroshnichenko A.S., Pavlenko E.P., Pribulla T., Shemmer O., Sholukhova O., Grankin K.N., Кукаркина Н.П., Перова Н.Б., Миронов А.В., Расторгуев А.С., Татарникова А.А., Трушкин С.А., Уильямс Д.Б., Фатхуллин Т.А., Хейзен М.Л., Шаров А.С., Шатский Н.И., Докучаева О.Д., Колотилов Е.А., Джаниашвили А.М., Архипова В.П., Бычкова Л.В., Manset N., Medvedeva G.I., Ness J.U., Pavlenko E.P., Shahbaz T., Spiridonova O.I., Stritzinger M., Bjorkman K.S., Clement C.M., Dyachenko V.V., Fabrika S.N., Fabrika S., Fatkhullin T.A., Hazen M.L., Hernanz M., Artyukhina N.M., Киреева Н.Н., Наджип А.Э., Носкова Р.И., Панферов А.А., Питч В., Трунковский Е.М., Хорноч К., Чернова Г.П., Щеглов П.В., Зайцева Г.В., И Д., Кайсин С.С., Каримова Д.К., Козырева В.С., Колбин А.И., Копылов И.М., Кроль П., Кукаркин Б.В., Куликовский П.Г., Джаниашвили Э.Б., Дибай Э.А., Zharikov S.V., Zurita C., et al., Белов А.Н., Бескин Г.М., Бирюков В.В., Боме Н.А., Бурлак М.А., Власюк В.В., Kholopov P.N., Kholopov P.N., Klochkova V.G., Kostov A., Kroll P., Kroll P., Kurtenkov A., Kuschnig R., Lipkin Y., Lipunova N.A., Lipunova N.A., Miroshnichenko A.S., Mkrtichian D.E., Nedialkov P., Nogami D., Ovcharov E., Pessev P., Plokhotnichenko V., Pogrosheva T.M., Polosukhina N., Pozanenko A., Primak N.V., Ruzan L.L., Sala G., Schneider H., Slee O.B., Spiridonova O.I., Stathakis R.A., Thevenin F., Tomov T., Tsarevsky G., Uemura M., Valenti S., Vida K., Weiss W.W., Basko M.M., Burwitz V., Darnley M.J., De_Laverny P., Dorokhova T.N., Efimov Y.S., Hachisu I., Hancock T., Hiesberger F., Kardashev N., Karitskaja E.A., Karpov S., Arai A., Иконникова Н.П., Костякова Е.Б., Липунова Н.А., Цветкова Т.М., Горшков Ю.И., Мещеряков А.В., Моисеев А.В., Мошкалев В.Г., Орловский Е.И., Оскинова Л.М., Погрошева Т.М., Савельева М.В., Соколовский К.В., Сомов Н.Н., Сомова Т.А., Спиридонова О.И., Сюняев Р.А., Токовинин А.А., Троицкая Ю.В., Уеда И., Фабрика С.Р., Федорович В.П., Хаманн В.Р., Хохол Д., Хруслов А.В., Хэнкок Т., Чугай Н.Н., Шакура Н.И., Шиманский В.В., Яриков С.Ф., др и., др и., Ефремов Ю.Н., Земко П.О., Карицкая Е.А., Кубота К., Магницкий А.К., Медведев А.С., Джорговский С.Д., Дмитриенко Е.С., Додин А.В., Yamashita T., Yang H., Yangwei Z., Yudin B.F., Ziznovsky J., Zverko J., Zwintz K., Zwitter T., de_Freitas P.J., et a., Антипин С.В., Асланов А.А., Бердников Л.Н., Беслик А.И., Борисов Г.В., Борисов Ю.В., Васильев В.В., Галкина М.П., Гварамадзе В.В., Kokumbaeva R.I., Komberg G., Kotani T., Krajci T., Kreidl T.J., Kroll P., Krugov M.A., Kubota K., Kurochkin N.E., Larionov V.M., Lepardo A., Maehara H., Malogolovets E.V., McCollough M., Medvedev A., Medvedeva G.I., Mel’Nikov S.Y., Mittermayer P., Molnar L., Molnár L., Monin D.N., Munari U., Muñoz Dimitrova R.V., Nadzhip A.E., Nakajima K., Ness J.U., Nikiforova A.A., Nugent P., Odendaal A., Ohsugi T., Orlowsky E.I., Osborne J.P., Osborne J., Osip D.J., Oskinova L.M., Page K.L., Passuello R., Pastorello A., Pastorello A., Ping C., Pooley G.G., Popov V.N., Post R., Pramsky A.G., Rabinowitz D., Rakhimov V.Y., Rastegaev D.A., Roche P., Rodriguez-Gil P., Saveleva M.V., Schwarz G., Serra-Ricart M., Shafter A.V., Shara M.M., Shield J., Shimanskii V.V., Sokolov V.V., Sokolova T.N., Sostero G., Stanek K.Z., Starkey D.R., Steele I.A., Sullivan M.B., Sunyaev R.A., Sárneczky K., Tanabe K., Tarasova T.N., Tartaglia L., Thompson M., Thompson M., Torii K., Troitsky I.S., Tsesevich V.P., Ueda S., Ueda Y., Vanmunster T., Vermeulen R.C., Wiersema K., Williams D., Williams S., Barsukova Komarova E.A., Bedolla S.G., Bomans D.J., Borisov N., Bose S., Brown P.J., Bus S.J., Bychkova L.V., Bychkova L.V., Cai Y., Castro-Tirado A.J., Clark J.S., Coe M.J., Dapergolas A., De_Freitas Pacheco J.A., Drake A.J., Fabregat J., Figueira J., Figuera J., Fraser M., Gal-Yam A., Galloway D., Geier S., Golovin A.V., Greiner J., Hamann W.R., Harlaftis E.T., Haswell C.A., Hatzidimitriou D., Hounsell R., Huang L.L., Imada A., J-P S., Jose J., Kaisin S.S., Kao C.N., Karpov S.V., Kato M., Kato T., Kato T., Kato T., Kawabata K.S., Baltay C., Artyukhina N.M., Alvares M., Ponomareva G.A., Артюхина Н.М., Бусарев В.В.

334 статьи, 8 книг, 43 доклада на конференциях, 18 тезисов докладов, 2 НИР, 1 членство в научном обществе, 1 членство в редколлегии журнала, 3 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 491, Web of Science: 725

IstinaResearcherID (IRID): 2037693

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam