GoranskijVP отправить сообщение

Горанский Виталий Петрович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга, Отдел изучения Галактики и переменных звезд, старший научный сотрудник, с 1 марта 1973

кандидат физико-математических наук с 1983 года

Соавторы: Шугаров С.Ю., Метлова Н.В., Барсукова Е.А., Жарова А.В., Valeev A.F., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Barsukova E.A., Самусь Н.Н., Фабрика С.Н., Fabrika S., Карицкая Е.А., Борисов Н.В. показать полностью..., Кусакин А.В., Hornoch K., Катышева Н.А., Черепащук А.М., Валеев А.Ф., Henze M., Lyuty V.M., Буренков А.Н., Дурлевич О.В., Kazarovets E.V., Barsukova E.A., Волков И.М., Горыня Н.А., Лютый В.М., Pastukhova E.N., Karitskaya E.A., Волошина И.Б., Метлов В.Г., Shafter A.W., Sholukhova O., Valeev A.F., Цветков Д.Ю., Есипов В.Ф., Шолухова О.Н., Pietsch W., Kroll P., Burenkov A.N., Гладышев С.А., Burenkov A.N., Юшкин М.В., Татарников А.М., Мельников С.Ю., Киреева Н.Н., Казаровец Е.В., Ежкова О.В., Курочкин Н.Е., Borisov N.V., Moskvitin A.S., Kusakin A.V., Chochol D., Tsvetkova T.M., Габдеев М., Павленко Е.П., Пастухова Е.Н., Рахимов В.Ю., Киреева Н.В., Кочиашвили Н., Кумсиашвили М.И., Ирсмамбетова Т.Р., Retter A., Фролов М.С., Холопов П.Н., Аболмасов П.К., Бочкарев Н.Г., Валеев А.Ф., Возякова О.В., Медведева Г.И., Панчук В.Е., Ченцов Е.Л., Черясов Д.В., Сафонов Б.С., Фролов С.М., Шенаврин В.И., Шеффер Е.К., Клочкова В.Г., Клочкова В.Г., Дорошенко В.Т., Гранкин К.Н., Кусакин А.В., Pavlenko E.P., Grankin K.N., Shemmer O., Pribulla T., Sholukhova O., Maryeva O., Miroshnichenko A.S., Kurochkin N.E., Перова Н.Б., Архипова В.П., Бычкова Л.В., Fabrika S., Fatkhullin T.A., Fabrika S.N., Кукаркина Н.П., Миронов А.В., Павлюк Н.Н., Расторгуев А.С., Татарникова А.А., Трушкин С.А., Уильямс Д.Б., Фатхуллин Т.А., Хейзен М.Л., Шаров А.С., Шатский Н.И., Колотилов Е.А., Джаниашвили А.М., Докучаева О.Д., Bjorkman K.S., Pavlenko E.P., Hernanz M., Hazen M.L., Shahbaz T., Spiridonova O.I., Stritzinger M., Manset N., Medvedeva G.I., Ness J.U., Dyachenko V.V., Clement C.M., Artyukhina N.M., Tomov T., Thevenin F., Tsarevsky G., Uemura M., Valenti S., Vida K., Weiss W.W., Zharikov S.V., Zurita C., et al., Белов А.Н., Бескин Г.М., Бирюков В.В., Боме Н.А., Бурлак М.А., Власюк В.В., Щеглов П.В., Наджип А.Э., Носкова Р.И., Панферов А.А., Питч В., Чернова Г.П., Трунковский Е.М., Хорноч К., Козырева В.С., Колбин А.И., Копылов И.М., Кроль П., Кукаркин Б.В., Куликовский П.Г., Зайцева Г.В., И Д., Кайсин С.С., Каримова Д.К., Джаниашвили Э.Б., Дибай Э.А., Basko M.M., Burwitz V., Ovcharov E., Pessev P., Hiesberger F., Hancock T., Hachisu I., Ruzan L.L., Sala G., Schneider H., Plokhotnichenko V., Pogrosheva T.M., Polosukhina N., Pozanenko A., Primak N.V., Slee O.B., Spiridonova O.I., Stathakis R.A., Lipunova N.A., Lipunova N.A., Miroshnichenko A.S., Mkrtichian D.E., Nedialkov P., Nogami D., Kroll P., Kroll P., Kurtenkov A., Kuschnig R., Lipkin Y., Karitskaja E.A., Kardashev N., Karpov S., Kholopov P.N., Kholopov P.N., Klochkova V.G., Kostov A., Киреева Н.Н., Darnley M.J., Dorokhova T.N., De_Laverny P., Efimov Y.S., Arai A., Цветкова Т.М., Fraser M., Gal-Yam A., Galkina M.P., Galloway D., Geier S., Golovin A.V., Sullivan M.B., Torii K., Troitsky I.S., Tartaglia L., Tarasova T.N., Tanabe K., Thompson M., Thompson M., Sunyaev R.A., Sárneczky K., Ueda Y., Ueda S., Tsesevich V.P., Vanmunster T., Vermeulen R.C., Wiersema K., Williams D., Williams S., Yamashita T., Yang H., Yangwei Z., Yudin B.F., Ziznovsky J., Zverko J., Zwintz K., Zwitter T., de_Freitas P.J., et a., Антипин С.В., Асланов А.А., Бердников Л.Н., Беслик А.И., Борисов Г.В., Борисов Ю.В., Васильев В.В., Гварамадзе В.В., Figueira J., Figuera J., Borisov N., Brown P.J., Bose S., Яриков С.Ф., др и., др и., Артюхина Н.М., Бусарев В.В., Ponomareva G.A., Горшков Ю.И., Липунова Н.А., Мещеряков А.В., Моисеев А.В., Мошкалев В.Г., Орловский Е.И., Оскинова Л.М., Погрошева Т.М., Савельева М.В., Чугай Н.Н., Соколовский К.В., Сомов Н.Н., Сомова Т.А., Спиридонова О.И., Сюняев Р.А., Токовинин А.А., Троицкая Ю.В., Уеда И., Фабрика С.Р., Федорович В.П., Хаманн В.Р., Хохол Д., Хруслов А.В., Хэнкок Т., Шакура Н.И., Шиманский В.В., Кубота К., Земко П.О., Карицкая Е.А., Джорговский С.Д., Дмитриенко Е.С., Додин А.В., Ефремов Ю.Н., Магницкий А.К., Медведев А.С., Bomans D.J., Bedolla S.G., Barsukova Komarova E.A., Bus S.J., Ohsugi T., Orlowsky E.I., Osborne J.P., Osborne J., Osip D.J., Oskinova L.M., Page K.L., Passuello R., Pastorello A., Pastorello A., Hamann W.R., Haswell C.A., Greiner J., Harlaftis E.T., Hatzidimitriou D., Roche P., Rodriguez-Gil P., Saveleva M.V., Schwarz G., Serra-Ricart M., Shafter A.V., Shara M.M., Shield J., Shimanskii V.V., Ping C., Pooley G.G., Popov V.N., Post R., Pramsky A.G., Rabinowitz D., Rakhimov V.Y., Rastegaev D.A., Sokolov V.V., Sokolova T.N., Sostero G., Stanek K.Z., Starkey D.R., Steele I.A., Maehara H., Malogolovets E.V., McCollough M., Medvedev A., Medvedeva G.I., Mel’Nikov S.Y., Mittermayer P., Molnar L., Molnár L., Monin D.N., Munari U., Muñoz Dimitrova R.V., Nadzhip A.E., Nakajima K., Ness J.U., Nikiforova A.A., Nugent P., Odendaal A., Kroll P., Krugov M.A., Kubota K., Kurochkin N.E., Larionov V.M., Lepardo A., J-P S., Hounsell R., Kaisin S.S., Kao C.N., Jose J., Huang L.L., Imada A., Karpov S.V., Kato M., Kato T., Kato T., Kato T., Kawabata K.S., Kokumbaeva R.I., Komberg G., Kotani T., Krajci T., Kreidl T.J., Baltay C., Artyukhina N.M., Иконникова Н.П., Костякова Е.Б., Bychkova L.V., Cai Y., Bychkova L.V., Castro-Tirado A.J., Coe M.J., Clark J.S., Dapergolas A., De_Freitas Pacheco J.A., Drake A.J., Alvares M., Fabregat J.

332 статьи, 8 книг, 42 доклада на конференциях, 17 тезисов докладов, 2 НИР, 1 членство в научном обществе, 1 членство в редколлегии журнала, 3 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 456, Web of Science: 698

IstinaResearcherID (IRID): 2037693

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam