EremkinGS отправить сообщение

Ерёмкин Григорий Станиславович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Кафедра высших растений, Лаборатория экологии, биологических инвазий и охраны природы, специалист (зоолог, программист, геолог, инженер и т.п.), с 9 марта 2006

Соавторы: Авилова К.В., Демидова А.Н., Зубакин В.А., Поповкина А.Б., Морковин А.А., Липилина И.А., Фридман В.С., Шамин М.С., Шорников В.С., Калякин М.В., Краснова Е.Д., Тиунов Н.А., Зубакин В.А. показать полностью..., Конюхов Н.Б., Бондарева Н.А., Никонорова М.Е., Панфилова И.М., Бащинская С.В., Мелихова Е.В., Павлушкин А.В., Редькин Я.А., Скачков С.А., Супранкова Н.А., Буйволов Ю.А., Виноградова Н.Г., Воронов Д.А., Галушин В.М., Диментова Е.А., Зубакина Е.В., Кавтарадзе Д.Н., Касаткина Ю.Н., Мардашова М.В., Мищенко В.Н., Мосалов А.А., Соловьев М.Ю., Шамина К.Ю., Шведко М.А., Inkin V.N., Богомолов А.В., Булай В.Г., Волков С.В., Волцит О.В., Коблик Е.А., Коротков В.Н., Любимова К.А., Марова-Кляйнбуб И.М., Никулин В.А., Очагов Д.М., Сметанин И.С., Тиунова М., Ivanovsky K., Авдеев В.П., Варламов А.Е., Воробьева Е.С., Гущина Л.Г., Кайгородов П.В., Ковалёв К.И., Косенко С.М., Кулыгина Н., Куранова Г.А., Куркина И.И., Леденев П.В., Миклин Н.А., Полежанкина П.Г., Раппопорт А.В., Савишкина Ю.С., Семенцова М.В., Смирнова С.Л., Чекулаева Е.Ю., Асанов Г.С., Ахмедзянов В.Р., Ашитко А., Бакаева .М., Брохович Е.Н., Волков В.А., Воронова А.Д., Гагарина Л.Г., Гороховский К.Ю., Гришин В.И., Грудинская В.А., Дровянникова Д., Железная Е.Л., Захарова Н.Ю., Зосимов В.В., Зубкова Т.А., Кадетов Н.Г., Кадетова А.А., Кайгородова Е.М., Конторщиков В.В., Кубарева Н.Ю., Кудрявцев Н.В., Кулагина Н.К., Лыков Е.Л., Мищенко А.Л., Назырова Р.И., Рудовский В.С., Сапункова Н.Ю., Солдатов С., Татаринова Е.О., Юрьев А.И., Belik A.A., DRAGAN S., Kuptsova A.D., Rossell M., Senik V., Zou M., Zryanin V.A., z e.a., Ёлкина А.С., Аксенов Е.М., Алимова А.С., Андреева Е.И., Антоновский Т.Р., Арчаков А.Ю., Ахатов Е.А., Бакумова А.Д., Бейко В.Б., Блохин Ю.Ю., Богомолов М.А., Бородин О.В., Бурцева О.И., Быков Ю.А., Валяева Е.М., Варагина С.А., Варлыгина Т.И., Виноградов Г.М., Вишневский В.А., Власенко С.А., Войнова И., Воронецкий В.И., Гавриков А.С., Гаврикова М.С., Ганицкий И.В., Герасимов К.Б., Горбатовская Е.В., Гринченко О.С., Гроот К.Х., Гусев А.В., Давыдов Д.В., Дворянникова Д., Деев М.М., Дмитриев Д.В., Добромыслов И.Е., Дупляков А.В., Елисеев с., Зарубина М.А., Зименко А.В., Зиновьев А.В., Злочевская Я.О., Иванов А.П., Игнатов А.И., Калякина Н.М., Карасева А.Ю., Квартальнов П.В., Климов К.А., Ковинька Т., Коныгин М., Копотий В.А., Корбут В.В., Коробова И.В., Костин А.Б., Кошевой Д.В., Кошкин А.Н., Кузиков И.В., Куленов Д.Ж., Куленова Л.Р., Леонов А.П., Ломоносова Л.М., Лупачик В.В., Ляпнева О.В., Мадрид Хименес Л.А., Мазохин А.С., Мартынюк В.Ф., Мартынюк В.Ф., Масалев А.Г., Межнев А.П., Мелик-Багдасаров Е.М., Миловидова Е.Д., Милютина М.Л., Михневич Ю.И., Мурашко О.В., Насимович Ю.А., Недолужко А.В., Недосекин С.В., Никифиров А.Е., Николаев С.Н., Николайчук Д.И., Новиков В.С., Нормов М.А., Октябрёва Н.Б., Пархаев П.Ю., Пахлеванова М.Б., Певницкая Е.Л., Пегова А.Н., Першин О.А., Полухин А.А., Полюдченков И.П., Потанский В.Г., Преображенская Е.С., Прилепский Н.Г., Самойлова М.В., Сапунков Н.Э., Свечинский Ю.Б., Свиридов А.В., Свиридов Д.Т., Серегин А.П., Симаков К.В., Синицына О.И., Стопалова О.А., Суслина А.Г., Суханова О.В., Те Д.Е., Тепкина А.В., Тихонова Е.В., Федорищев П.А., Федорищева Е.П., Федосеева О.В., Фионина Е.А., Хасанова Л.Х., Хромов А.А., Цуканова К., Чудненко Д.Е., Чурбанов Д.В., Шапина О.С., Шариков А.В., Шехватова Н.А., Шишкина Е., Штарев Р.Ф., Щербаков А.В., Щербаков Е.О., куманин г.м.

54 статьи, 10 книг, 14 докладов на конференциях, 7 тезисов докладов, 3 НИР, 1 учебный курс, 9 выступления в СМИ

IstinaResearcherID (IRID): 36564487

Деятельность