Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2004 д.ф.-м.н. Эффективность передачи дозы биологическим объектам пучками фотонов и электронов

Результаты деятельности

Соавторы: Борщеговская П.Ю., Близнюк У.А., Белоусов А.В., Желтоножская М.В., Розанов В.В., Варзарь С.М., Лыкова Е.Н., Студеникин Ф.Р., Ипатова В.С., Юров Д.С., Крусанов Г.А., Матвейчук И.В., Варламов В.В., Золотов С.А., Авдюхина В.М., Ремизов П.Д., Николаева А.А., Желтоножский В.А., Козлова Е.К., Никитченко А.Д., Родин И.А., Ишханов Б.С., Черныш А.М., Логинова А.А., Товмасян Д.А., Болотник Т.А., Яценко В.Н., Колыванова М.А., Хмелевский О.Ю., Леонтьев В.А. Николаева Н.А. Сургутанов В.В. Осипов А.С. Белихин М.А. Зубрицкая Я.В. Малюга А.А. Морозова Е.П. Хуцистова А.О. Чуликова Н.С. Щербаков А.А. Гордонова И.К. Никитина З.К. Пряничников А.А. Морозов В.Н. Нечеснюк А.В. Ханкин В.В. Горлачев Г.Е. Помозова К.А. Синельников А.Г. Хороненко А.А. Штиль А.А. Левин И.С. Нисимов С.У. Тултаев А.В. Шинкарев О.В. Антипина Н.А. Беклемишев М.К. Голанов А.В. Калачев А.А. Козлов А.П. Шемяков А.Е. Илюшин А.С. Кречетов Н.Д. Грязнов С.В. Еланский С.Н. Куракин А.А. Соколов С.А. Шведунов В.И. Белянов А.А. Загоруйко М.В. Капитонов И.М. Плотников А.Б. Ефимкин Н.Г. Жоголев П.Б. Браун А.В. Кобызева Д.А. Саввинова Л.Н. Savrasov A.V. Бусленко А.В. Громова Н.В. Ковязина М.С. Кондратьева Е.Г. Овсянников А.В. Пирогов Ю.А. Семенова М.Н. Шилко Р.С. Юсюк Д.А. Алимов А.С. Анисимов Н.В. Банникова И.И. Зинченко Ю.П. Карташов В.Т. Коконцев Д.А. Ленивкин М.В. Ленская Н.А. Литвинов Ю.Ю. Межетова И.Т. Петрова А.Ф. Поподько А.И. Сергунова В.А. Синицын А.П. Степанов М.Е. Шевяков А.Г. Юдин Д.В. Savrasov A.M. Адо Ю.М. Бобошин И.Н. Волков Д.В. Елагина В.М. Иванцова В.С. Истратов П.А. Морозов К.В. Никитин А.Н. Пантелеев И.В. Пытьев Ю.П. Рассказова Е.И. Северин А.Е. Iatsenko V. Krivoshapkin P.V. Myznikov D.E. Бушуева А.В. Ганцовский П.П. Гудкова О.Е. Гуляев М.В. Жаринов И.Ф. Коротких С.К. Кузьменкова Н.В. Макаров С.С. Мороз В.В. Нечеснюк А.А. Никитина З.К. Силачёв Д.Н. Смирнов Ф.Ю. Уфимцев М.В. Фомина У.А. Хромов С.С. Цовьянов А.Г. Eramzhyan R.A. Litvinov U.U. Matveichuk I.V. Rykalin V. Sadovnikov L.V. Savrasov A. Vinogradov V.V. Yurov D. Yusyuk D.A. Адоньев С.Р. Алексеева Л.В. Ананьев В.Н. Ананьева И.А. Андреева Т.М. Байтлер М.О. Балаба Ю.О. Белышев С.С. Бушманов А.Ю. Горбунов П.В. Гордиенко Т.В. Далечина А.В. Дорошенко И.А. Дунаев С.Ф. Ермаков А.Н. Ермаков Г.Г. Завестовская И.Н. Загорский В.В. Заикин П.Н. Зубова О.М. Ихалайнен Ю.А. Кленов Г.И. Климанов В.А. Козлов А.А. Коропченко Н.В. Костенко Т.М. Костылев В.А. Костюченко В.В. Косыхин А.Е. Краснов С.А. Кузнецова А.С. Куц Е.А. Лисовская А.О. Лосев Д.В. МЯЭКИВИ И.В. Мамаева С.Н. Масчан М.А. Моисеев А.Н. Мухамедшина А.Р. Назаров М.А. Осипенко М.В. Панов А.Н. Пикуз С.А. Погонин А.В. Подругина Т.А. Попов А.В. Попов Ю.А. Посеряев А.В. Розанов В.В. Санжарова Н.И. Стрелковская А.П. Сугрей В.И. Суминова (Рукосуева) Е.А. Таюти М. Титова М.А. Чашурин В.И. Чибисова М.С. Шаркшанэ А.С. Шик А.В. Albertazzi B. Anghinolfi M. Belikhin М.А. Boreiko A.V. Bouffetier V. Chizh T.V. Chvedunov V.I. Dejongh E. Dejongh F. Dorn Y.A. Druzhko A.B. Egorov O.B. Ehtesham A. Emel’yanov M.I. Falize E. Gregori G. Iyusyuk D.A. Kamimura N. Katagiri K. Kaziev G.R. Kobetsc V.V. Koenig M. Kosykhin A.E. Kovacs T. Kozlova E. Krasavin E.A. Krasnov S.A. Kulich N.V. Mabey P. Makarova M. Manuel M. Miyanishi K. Namestnikov A.S. Nazarova M.A. Nikitina S. Norimasa I. Petrova A. Pikuz T. Poujade O. Rasner P. Rixon G. Rykalin V. Ryusuke E. Samosadnyi V.T. Savrasov A.N. Slisenko V.I. Togashi T. Ueda K. Ueda Y. Ufimtsev M.V. Ugaste A.Y. Vinci T. YUDIN D.V. Yabashi M. Yabuuchi T. Yuichi M. ZAIKIN N.N. Zaikin P.N. Акопян Ж.А. Ангинольфи А. Ангинольфи М. Андреев А.А. Багова С.З. Белоусов А.А. Белоусов Варзарь А.В. Бобышев В.М. Богушевич М.С. Бондарьков Д.М. Борщевская Н.А. Бузмаков A.В. Бурый В.Е. ВЛАСОВА И.Э. Васильев А.Б. Вижва С.А. Владимирова Я.П. ГРИГОРЬЕВА М. Гаврилова С.А. Гервиц Л.Л. Голиков А.А. Гордонова И.В. Горячева Р.В. Деев Л.И. Денисов А.Л. Долгополова А.А. Жаворонков А.А. Жданкина Ю.С. Завьялова А.В. Замиралов В.С. Зязин А.М. Иванченко В.Н. Ильин М.А. Киселев Г.А. Козлов Е.К. Козлова Черныш А.М. Коков К.В. Косенков А.В. Кошелев В.Б. Красавин Е.А. Краснов В.В. Кривецкая А.А. Куракин А.В. Кутлубулатов Б.А. Кэбин Э.И. Лебедева Ж.С. Ледин Е.В. Липская А.И. Лисовская А.А. Лиссук Д. Литвинов Н.В. Лобышев В.И. Ломакина П.А. Макарова М.П. Макарова М.С. Матвейчук И.В. Матусова Т.В. Михалева Л.М. Мосиенко В.В. Наркевич Б.Я. Наркевич Б.Я. Никитина С.Е. Новикова Е.А. Осипова А.Ф. Петров В.И. Пирутин С.К. Платонов А.Г. Полякова Т.Р. Ромоданов В.А. Рыбин А.В. Салпагаров М.Х. Самойлов А.С. Самосадный В.Т. Скоробогатов Е.В. Смирнов Г. Смирнов Г.Ю. Соболев П.В. Степанова И.А. Сустатова А.Н. Трушин М.С. Тугай Т.И. Туровецкий В.Б. Тюрин И.Е. Фадюкова О.Е. Филиппов Ю.С. Филонов А. Хорошков В.С. Ципенюк Ю.М. Шерстюкова Е.А. Шкурупий М.С. Шмелев Е.И. Шустов П.Г. Энграф И.В. Эрамжян Р.А. Яминский И.В. Янушевская Т.П.