В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
AlexandrY отправить сообщение

Юрченко Александр Евгеньевич пользователь

Соавторы: Самойленко И.В., Строяковский Д.Л., Демидов Л.В., Орлова К.В., Харкевич Г.Ю., Новак А.В., Абрамов М.Е., Проценко С.В., Трофимова О.П., Protsenko S.A., АНАТОЛЬЕВНА7 Ц.Н., Авагимян К.Л., Азанов А.З. показать полностью..., Анохина Е.П., Антошкина М.И., Ахматова А.М., Ахметьянова А.Е., Бабина К.Г., Баграташвили В.Н., Балдин П.Л., Богачева Д.В., Богачева М.В., Борзяница С.М., Ващенко В.А., Волконский М.В., Воронкова Л.М., Гольдшмидт П.Р., Горшенина М.Н., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Думбрава Р.А., Емельянов С.А., Ершова М.В., Железняк А.В., Жукова Л.Г., Жукова Н.В., Жукова Н.В., Зафирова М.А., Зинькевич М.В., КАРАБИНА Е.В., Казьмин А.И., Карпова А.С., Комоза Ю.В., Копанев А.С., Корниенко Т.И., Косталанова Ю.В., Крючкова Е.И., Кузеванова Е.А., Лебедева Л.Н., Ли Я.А., Лозовская Ю.А., Лухманова Д.А., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Маркина П.М., Маштапа В.В., Межуева А.О., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Мищенко А.А., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Назарова В.В., Наровенкова К.В., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Орлова С.А., Осодоева С.Н., Парсаданова Э.Л., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Польшина Н.И., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Романов А.И., Ружникова А.А., Сайдуллаева А.Ф., Сайтбурханов Р.Р., Сафарова А.А., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Скотников Р.А., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Соснин М.И., Степанова А.В., Султанбаев А.В., Сысоева Т.А., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Ткаченко Г.В., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Федченко А.К., Федянин М.Ю., Феоктистова П.С., Филоненко Е.В., Хабриева Х.М., Ходкевич А.В., Хуламханова М.М., Цыганкова Н.С., Чермакова К.В., Чиркова Т.А., Чичканова А.С., Шакурова Н.Р., Шахнович Е.Б., Шишкина В.С., Шумилкина Е.А., Эфендиева С.Н., Яворская М.А.

4 статьи, 1 книга

IstinaResearcherID (IRID): 42093250

Деятельность