AbakumovAM отправить сообщение

Абакумов Артем Михайлович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Кафедра электрохимии, ведущий научный сотрудник, с 1 октября 2008, по совместительству

Соавторы: Антипов Е.В., van Tendeloo G., Розова М.Г., Tsirlin A.A., Joke H., Шпанченко Р.В., Hadermann J., Ардашникова Е.И., HADERMANN J., Долгих В.А., Lebedev O.I., Алексеева А.М., Хасанова Н.Р. показать полностью..., Балагуров А.М., Sheptyakov D.V., Филимонов Д.С., Гаськов А.М., Дрожжин О.А., Batuk D., Румянцева М.Н., Притужалов В.А., Лобанов М.В., Batuk M., Кузнецов А.Н., Морозов В.А., Путилин С.Н., Истомин С.Я., Казаков С.М., Dmitry B., Pavlyuk B.P., Amelinckx S., Хадерман Й., Шевельков А.В., Калюжная А.С., Каракулина О.М., Rossell M., Pomjakushin V.Y., ковба м.л., Цирлина Г.А., Миронов А.В., Poelman D., Похолок К.В., Третьяков Ю.Д., Федотов С.С., Лебедев О.И., Васильев А.Н., Васильев С.Ю., Smet P.F., Stevenson K.J., Katrien M., Fischer P., Hans D., Тябликов О.А., Филатова Д.Г., Чижов А.С., Оленев А.В., Павлов Д.А., Волкова О.С., Serov T.V., Turner S., Verbeeck J., Jean-Marie T., Kopnin E.M., Lokshin K.A., Makarevich O.N., Dombrovski E.N., Govorov V.A., Gwenaëlle R., Helge R., Яшина Л.В., Чаркин Д.О., Захарова Е.Ю., Кирсанова М.А., Кнотько А.В., Ковба Л.М., Константинова Е.А., Крылов И.В., Маркина М.М., Болталин А.И., Васильев Р.Б., Гудилин Е.А., Дейнеко Д.В., Добровольский Ю.А., Дроздов К.А., Дьяченко О.Г., Isaeva A.A., Johan v., Martha, Mikhailova D.A., PROTS Y., Croft M., D'Hondt H., GRIN Y., Bramnik K.G., Симаков Д.А., Суманов В.Д., Терещенко И.В., Чернышев В.В., Захаров К.В., Исаева A.A., Кабанов А.В., Казин П.Е., Лазоряк Б.И., Лауринавичюте В.К., Мазо Г.Н., Марикуца А.В., Михеев М.Г., Морозов И.В., Померанцева Е.А., Баранов А.Н., Батук М.М., Бендовский Е.Б., Борзенко А.Г., Гиппиус А.А., Алёшин В.А., Rousse G., SCHNELLE W., Svensson, Tarakina N.V., Tursunov, Walter S., Woodward P.M., Zhugayevych A., King G., Leithe-Jasper A., Luders K., Maignan A., Mudretsova S.N., Nikolaev I.V., Nistor L., Ovsyannikov S.V., Chizhov P.S., Greenblatt M., Haiyan T., Poltavets V.V., Пресняков И.А., Раскина М.В., Рослова М.В., Рябова А.С., Саввин С.Н., Самарин А.Ш., Соболев А.В., Тафеенко В.А., Форш П.А., Фролов Д.D., Фёдорова А.А., Захаркин М.В., Кашкаров П.К., Кузовчиков С.М., Мадуар С.Р., Мажуга А.Г., Напольский Ф.С., Никитина В.А., Овченков Е.А., Панин Р.В., Плохих И.В., Поляков П.А., Басович О.М., Беляков А.В., Бердоносов П.С., Берестовицкая В.М., Быков М.А., Верченко В.Ю., Воробьева Н.А., Горбенко О.Ю., Григорьев В.В., Гриппа А.Ю., Ефремова И.Е., Жукова А.А., Зайцев В.Б., Зайцев Д.Д., Акинфиев В.С., Аксенов В.Л., Perkisas T., Rompaey S.V., Rosner H., Rüdiger K., SHPANCHENKO R., Sadovskaya E.M., Saubanère M., Savinova E.R., Schilbe P., Seryakov S.A., Sheptyakov D.V., Skolis Y.Y., Sougrati M.T., Tan H., Tao Y., Tsiper E.V., Tsirlin A.A., Videau J.J., Yushankhai V.Y., Zolotova K.N., Ignatchik O.L., Joachim H., Juan M.P., Kakihana M., Khaikina E.G., Khaikina E.G., Khomskii D., Kozlenko D.P., Leonid D., Leonidov I., Llobet A., Lomakov M.V., Mandal T.K., Marezio M., Marie-Liesse D., Marine R., Mark C., Mazin V.M., Mori T., Morozova E.N., Natalia T., Nicolas G., Niermann D., Oleinikov N.N., Ovchinnikov A.V., PUTILIN S., Chekhonin V.P., Chernov S.V., Chernyshov D., Corbel G., D'yachenko O.G., DIKAREV E., Doert T., Dubrovinskaia N., Dubrovinsky L., Ehrenberg H., Eriksson S.G., Filonenko V.P., Frontzek M.D., Fuess H., Geibel C., Gorbenko O.Y., Grin Y., Grinenko N.F., Haitao Z., Hemberger J., Belik A.A., Billinge S.J., Bobrikov I.A., Bonnefont A., Capponi J.J., Alexander Yu F., Attfield J.P., Baenitz M., Alekseeva А., Aksyonov D.A., Rahman S.M., Prituzhalov V.A., Prots Y., Prakash A.S., Petrykin V., Poux T., Ramesh N., Щенников В.В., Якубовская Р.И., Рябчиков И.Д., Семкина А.С., Скориков А.С., Смыслова Е.И., Соколов С.А., Спасский Д.А., Терещенко И.В., Тетерин Ю.А., Ульянова Е.А., Фабричный П.Б., Феофанов А.В., Филатов А.Ю., Форш Е.А., Хохлов Д.Р., Цирлин А.А., Цыганков А.А., Чабан Н.Г., Черная В.С., Шариков Ф.Ю., Шевченко В.А., Шеин С.А., Шнелле В., Золотова К.Н., Зубавичус Я.В., Иванов К.Е., Игнатова А.А., Ильин А.С., Исаева А.А., Какихана М., Калмыков С.Н., Кармакова Т.А., Касаткин С.И., Кичанов С.Е., Козловский В.Ф., Кокшаров Ю.А., Колбанев И., Колчина Л.М., Копнин Е.М., Корсаков И.Е., Котовщиков Ю.Н., Кошелев А.В., Кривецкий В.В., Кузнецова Т.А., Кузьмина Л.Г., Кузьминова З.В., Левин Э.Е., Леонидов И.А., Линькова Е.Б., Лыкова Л.Н., Лысков Н.В., Макаревич А.М., Манкевич А.С., Мартышов М.Н., Марчевский А.В., Маслаков К.И., Меледин А.А., Миняйлов В.В., Миронова Е.И., Мордвинова Н.Е., Морозов А.В., Муравьев А.М., Нуколова Н.В., Олейников Н.Н., Олейников П.Н., Петрыкин В.В., Петухов И.А., Плотникова Е.А., Полтавец В.В., Аракчеева А.В., Афанасов М.И., Баранчиков А.Е., Борзенко М.И., Бурмистрова А.В., Видо Ж.Ж., Винокуров А.А., Владимирова С.А., Воротынцев М.А., Г Е., Галеева А.В., Гамзюков П.И., Гольдт А.Е., Горбачев А.В., Грандберг К.И., Галин М.З., Дорофеев С.Г., Еремина Е.А., Жаков В.В., Загребин П.А., Зайцева А.В., Антипин Д.М., Šimėnas M., Pelloquin D., Perez-Mato J.M., Rong X., Rosseinsky M.J., Rouquette J., Rousochatzakis I., Rozova Putilin S.N., Rusakov D.A., Safari M., Samuel L., Sandalova T.O., Sandra V., Santiago G., Santiso J., Sara B., Sarkar T., Sathiya M., Savinov M., Scheglov A.A., Schmidt M., Schnelle W., Schwarz U., Senegas J., Senne V., Senyshyn A., Shpanchenko R.V., Sidorova A.V., Silvia R., Sina R., Skiadopoulou S., Sloovere D.D., Smith P.F., Smith R.J., Sokolsky-Papkov M., Sorkina T.A., Sougrati M.T., Stafeeva V.S., Stefan M., Stephens P.W., Striukov D.V., Suard E., Suchomel M.R., Sukhushina I.S., Tarasovskii V.P., Teterin A.Y., Thomas D.N., Thomas V., Thompson A.L., Tristan N., Trots D., Tun-Wen P., Tyche P., Urmanov A.V., Vaclav P., Van_Landuyt J., Vezin H., Vinogradov A.A., Vishwasrao H.M., Vogt J., Walid D., Waschkowski F., Wei Z., Wolf B., Woodruff D.N., Xu Z.Z., Xueli X., Yisheng C., Yong B.G., Young S., Yusheng Z., Zakirov R.Y., Zhang Y.H., Zhao Y.S., Zhidal V.S., Zhigao S., Zhiwei H., Zuzana K., al e., and D.R., and E.T., Hemmida M., Henry P., Herklotz M., Hermann R.P., Hervieu M., Hoffmann W., Huiyang G., ITSKEVICH E., Ioanna B., Israel N., Ivanov V., Iyer H., J-M T., JANSEN M., Jana B., Jean-Noël C., Jen-Hsien Y., Johnson R.D., Johnston D.C., Johnston K.P., Juan R., Jungeun K., Junliang S., Junzhuang C., Jyh-Fu L., KOVBA L.M., Kannadka R., Kaplan M., Karpinski J., Katleen K., Kaul E.E., Kazunari Y., Keller L., Khalyavin D.D., Khmelevsky N.O., Kichanov S.E., Klein O., Klingeler R., Klobes B., Knapp M., Knöner S., Kolbanev I.V., Kolpak A.M., Konstantin G., Korneychik O.E., Krug von Nidda H.A., Kun Z., Kurnosov A.V., Kuzemskaya I.G., Kéranguéven G., LEBEDEV O., Laisa C.P., Lander L., Lang M., Lars G., Leibold B., Lemmens H., Lepoivre F., Lieberman C.M., Liu H.T., Loidl A., Lubarskii S.V., M-R L., Man-Rong L., Marcus S., Marina S., Mariyappan S., Marjeta M.K., Marlies V.B., Martin C., Martinez G.T., Maruyama S., Maryvonne H., Mateescu D.C., Mathur S., Matthieu C., Matthieu S., McCalla E., McCammon C.A., McMitchell S.R., Mefford J.T., Meiling S., Micaela L., Miehe G., Mitiaev A.S., Mogare K.M., Moulay T.S., Moulay-Tahar S., Nadir R., Nath R., Nistor S.V., Nukolova N.V., OLEINIKOV N., Oleg J., Oleynikov P., Olga G., Ostroverkhov P.V., Oswald S., P P.;., Pachoud E., Palgrave R.G., Pamanujachary K.V., Pantiushenko I.V., Pardo J.A., Pattison P., Paul A., Pavel E.M., Chang-Yang K., Chernaya V.V., Chin-Wen P., Christensen K.E., Christine M., Christoph G., Clarke S.J., Clemens R., Comini E., Добрынина Н.А., Чурагулов Б.Р., Олейников H.Н., Дроздов А.А., Словохотов Ю.Л., Поповкин Б.А., Зломанов В.П., Киселев Ю.М., Суздалев И.П., Лукашин А.В., Путляев В.И., Кауль А.Р., Кузьмина Н.П., Damay F., Daniel N.B., Danilo S., Daria M., Dashan S., Davydova G.I., Dikarev E.V., Dismukes G.C., Dmitry S., Doublet M.L., D’Haen J., Eiji T., El O.M., Elena B., Eleni S., Elkaïm E., Elzhov T.V., Emerich H., Eric M., Erik J.B., Fargin E., Filatov A.S., Filinchuk Y.E., Florian W., Foix D., Forsh E.A., Forslund R.P., Free D.G., Furukawa Y., Galina T., Gardner G.P., Gati E., Gemmi M., Giap D.V., Giebelhaus I., Gillie L.J., Gonbeau D., Gonnissen J., Gonzalez S., Gou H., Grins J., Grins J., Gubskiy I.L., Gutmann M., Gutnikova O.Y., Gwilherm N., Gw´ena¨elle K., H-U H., Hafideddine Z., Hamed H., Hans-Peter L., Hardin W.G., Hardy A., Harry C., Hayward M.A., Berg E., Bernd B., Bernd Büchner and Evgeny V.A., Blandy J.N., Bojan B., Borrmann H., Bougerol-Chaillout C., Bouree F., Bourgeois J., Boštjan J., Bredikhin S.I., Bryntse I., Bréard Y., Buechner B., Buntkowsky G., Burkhardt U., Bykova E.A., Caignaert V., Calvo L., Cardinal T., Carlos B., Caroline C., Cassidy S.J., Catherine M., Alexander C.T., Alexander I.A., Alexander A T., Alexandr G., Alexandros L., Anantharamulu N., Andreas L., Anna L., Anne B., Antipov and Gustaaf Van Tendeloo E.V., Arbiol J., Armand B., Asta R., Baklaushev V.P., Banys J., Aleksander R., Aksenenko A.Y., Akselrud L.G., Adkin J.J., Adem U., Abdelfattah M., Abbett B.M., 205 Felix V.K., Abaouz A., Pokorný J., Ponzoni A., Raveau B., Ramesha K., Poienar M., Pshirkov J.S., Reshetova L.N., Retuerto M., Rodolphe Clarc and Evgeny V.D., Robinson D.M., Robert D., Roeland J., Rogachev A.Y., Phillip R., Prakapenka V.B., Petr N., Rolf E., Roman D., Romanko Y.S., Porcher F., Pralong V.

288 статей, 2 книги, 71 доклад на конференциях, 15 тезисов докладов, 8 НИР, 3 патента, 3 диссертации, 1 дипломная работа, 3 учебных курса

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 3837, Scopus: 3330

IstinaResearcherID (IRID): 847562

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam