AVFilip отправить сообщение

Филиппов Анатолий Васильевич пользователь

доктор физико-математических наук

Акционерное общество «Государственный научный центр Российской федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), Центр теоретической физики и вычислительной математики, директор отделения до 02.12.2019 и ведущий инженер в н/в

Соавторы: Паль А.Ф., Starostin A.N., Серов А.О., Рябинкин А.Н., Zagorodny A.G., Momot A.I., Фортов В.Е., Babichev V.N., Starostin A.N., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Напартович А.П., Старостин А.Н. показать полностью..., Mazalov D.A., Манкелевич Ю.А., Рахимова Т.В., Суетин Н.В., Demco D.E., Petrov O.F., Rodin A.V., Taran M.D., Меллер М., Чжу С., иванов а.с., Conradi O., Dem'yanov A.V., Fechete R., Gavrikov A.V., Pichugin V.V., Доленко С.А., Лопанцева Г.Б., Олеванов М.А., Персианцев И.Г., Шугаев Ф.В., Adhikari K.P., Adhikari S., Alaoui A.E., Amaryan M.J., Amosov V.N., Avakian H., Battaglieri M., Bedlinskiy I., Belov I.A., Biselli A.S., Block J.H., Bosted P., Briscoe W.J., Bystrov S.A., CLARK L.V., Carman D.S., Celentano A., Cherkovets V.E., Chetry T., Choi S., Ciullo G., Cole P.L., Contalbrigo M., Crede V., D'Angelo A., Dashyan N., Defurne M., Djalali C., Dupre R., Elouadrhiri L., Eugenio P., Fassi L.E., Ghandilyan Y., Gilfoyle G.P., Gothe R.W., Griffioen K.A., Guida M., Guo X.L., Hafidi K., Hakobyan H., Hattawy M., Heddle D., Hicks K., Holtrop M., Ireland D.G., Jo H.S., Joo K., Joosten S., KOROLEVA I., Kang H., Keith, Khandaker M., Klein F., Kubarovsky V., Lenisa P., Lim W., Livingston K., MacGregor I.J., McKinnon B., Meekins D., Meshchaninov S.A., Mirazita M., Nadel-Turonski P., Niccolai S., Ostrovidov A.I., Pak K., Paolone M., Pappalardo L.L., Phelps W., Phillips S., Pogorelko O., Poudel J., Prof Y.M., Raue B.A., Ripani M., Rizzo F., Rodionov N.B., Rosner G., Rossi P., Sabatié F., Salgado C., Schumacher R.A., Sharabian Y., Slifer K., Sparveris N., Strakovsky I.I., Strauch S., Sulkosky V., TARAN T., Ungaro M., Vinokur R.A., Voutier E., wei x.0., Алиева Т.К., Баранов В.Ю., Барон Л.И., Буркерт В., Вайнштейн Ю.А., Грязнов В.К., Гуллер А.Е., Дерюгин А.А., Дроздов В.А., Исупов Е.Л., Келлер Д.С., Костромин С.А., Кун К.Е., Ланда Л.Н., Леонов А.Г., Мокеев В.И., Осипенко М.В., Пичугин В.В., Рахимов А.Т., Родэ С.В., Старостин А.Н., Степанян А.Х., Хонг Е.Ю., ALEKSANDROV N., Akbar Z., Atac H., Baiadze K.V., Balossino I., Bashashin M.V., Benmokhtar F., Bianconi A., Bill J., Blümich B., Bondì M., Bossù F., Bulumulla D., Byler N., Bültmann S., Carvajal J.C., Charles G., Chatagnon P., D'yachenko P.P., Der A, Deur A., Dodge G.E., Egiyan H., Ehrhart M., Eide N.E., Fegan S.J., Forrest M., Giovanetti K.L., Graichen A., Gubin S.P., Hanretty C., Harrison N., Hayward T.B., Hobara Y., Holmstrom T., Hyde C.E., Ivanov D.A., Ivanov Е.В., Jenkins D.L., Johnston S., KONCHAKOV A., Kabir M., Kalinin O., Kashko D.A., Kekelidze D.V., Konczykowski P., Kononenko N.V., Kovács K., Kuniaev S.V., Kurkin S.A., LOPANTSEVA G., LUSHCHIKOVA A., Leali M., Loboiko A.I., Ma R., Marsicano L., Mascagna V., Mayer M., Meyer C., Munoz C., Müller C., Niculescu G., P P.;., Paremuzyan R., Payette D., Petrushevich Y.V., Pierre B., Popova T.E., Potrebenikov Y.K., Price J.N., Protopopescu D., ROWLEY J.T., Rasskazova V.V., Rerikh V.K., Riehl S., Ritman J., Rogachev V.G., Rykov A., Schmidt A., Seely M., Shaporenko A.M., Shigeyuki T., Shrestha U., Sivokhin D.V., Smith G., Steve T., Taiuti M., Thanh T.D., Tuzikov A.V., Uklein A.V., Utiu L., Vasil'ev M.N., Venturelli L., Vetsko V.M., Voskanyan H., Wang S., Watts J., Wood M., Zachariou N., Zhang J., Zhang J., Zhao C., Zhao Z., Zheng X., Širca S., Алексеев С.В., Андреев С.Е., Бабичев В.Н., Белов И.А., Богачев Н.В., Боос Е.Г., Бояринов С.Ю., Винокур Р.А., Володихин Д.М., Гавриков А.В., Головач Е.Н., Гусейн-заде Н.Г., Данилин П.В., Демьянов А.В., Дербенев И.Н., Дятко Н.А., Дятко Н.А., Дёмин В.С., Елисеев Г.А., Журавлев Б.В., Иванников В.А., Иванов А.С., Катаева Н.А., Кашко Д.А., Ким Ч.Ы., Кириллов А.А., Козлов О.В., Кореньков В.В., Кошкарев А.В., Л Ф., Лезов А.В., Львов Ю.М., Мазалов Д.А., Марков Н.С., Марков Н.М., Минеева Т.В., Мовсесян А.К., Нигматулин Р.И., Перевознов А.Ф., Петров О.Ф., Петрова Д.А., Петрушевич Ю.В., Попов Н.А., Пустовалов А.А., Рерих В.К., Саркаров Н.Э., Семененко И.С., Скородумина Ю.А., Скрипко А.Л., Спиридонов В.В., Субан А.В., Талызина Н.Ф., Тан Ц., Таран М.Д., Тимофеев М.А., Топчиева И.Н., Трубников Г.В., Федотов Г.П., Федотов Г.В., ХИСМАТУЛЛИН А.С., Хана Аль М., Хачатрян Г.К., Черковец В.Е., Шадрин А.Ю., пп

95 статей, 2 книги, 21 доклад на конференциях, 7 тезисов докладов, 4 НИР, 1 патент, 2 свидетельства о регистрации прав на ПО, 3 диссертации

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 539, Scopus: 503

IstinaResearcherID (IRID): 103265016

Деятельность