Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1993 д.х.н. Коллоидно-химические основы регулирования поверхностных явлений в жидких кристаллах и свойств микроэмульсионных систем.

Результаты деятельности

Соавторы: Левченко В.А., Буяновский И.А., Игнатьева З.В., Кирсанов Е.А., Большаков А.Н., Волчкова И.Л., Новосёлова Н.В., Ремизов С.В., Синева А.В., Зеленская М.Н., Анисимов А.В., Новоселова Н.В., Манько А.А., Щукин Е.Д., Бобылева А.А., Новожилова О.Г., Путилин А.Ф., Тимошин Ю.Н., Раков Д.Л., Бартко Р.В., Сипатров А.Г., Дроздов Ю.Н., Левачев С.М., Луковская Е.В., Мехтиев Ф.Д., Самусенко В.Д., Теренин В.И., Гусева М.Б., Захаров К.А., Нестерова О.В., Харлов А.Е., Kazachinskaya E.P., Shchukin E.D., Suleymanova F.S., Бабаев В.Г., Деркач С.Р., Иванова Н.И., Перцов Н.В., Савенко В.И., Сумцова Е.А., Хрущов М.М., Калиниченко В.Н., Кочанова Л.А., Кукушкина А.Н., НЕСТЕРОВА Н.В., Перцов Н.В., Таунгавер В.В., Ivanov A., PERTSOV N., Zakharov K.A., Дровецкий Б.Ю., Жуков П.А., Карякин А.А., Кондрашев С.В., Мамонов П.А., Митрофанов Е.А., Самылина И.А., Симакин С.Б., Яминский И.В., Avertseva I.N., Kuhkushkina A.N., Shchukin E.D., Абрамов А.А., Амелина Е.А., Астахова Г.В., Баскин И.И., Будашов И.А., Гун Х., Иванова И.И., Курочкин И.Н., Лан Л.Х., Марченко Е.А., Миронова Е.Б., Правоторова Е.А., Решетняк В.Ю., Сердюк О.А., Таиров Н.Д., Bolyachevskaya K.I., Derkatch S.R., Ilia B., Kiselyova O.A., Levachov S.M., Novoselova N.V., Papisov I.M., Plastinina O.A., Popov S.A., Puganova E.A., Remizov S., Абрамов А.Н., Амелина Е.А., Асонова Т.С., Барановская Л., Богатырев Г.П., Богуславский В.Я., Бутылин А.А., Варфоломеев С.Д., Вешнев В.П., Гольдфельд М.Г., Горбылев В.А., Демидов И.В., Иванова Н.И., Ишкова В.Ю., Казачинская Е.П., Карякина Е.Е., Касаикин А.В., Кирсанов Е.А., Киселева О.И., Кокуева Г.Н., Кучумова В.М., Лисичкин Г.В., Лисовская Т.Д., Машнина Н.В., Нестеров Г.В., Ощепков М.С., Парфенова А.М., Перцов Н.В., Петров В.П., Пластинина О., Рахманов Э.В., Роговина Л.З., Ромашина Т.Н., Рощина А.В., Савинова Т.М., Сулейманов К.С., Тараканова А.В., Тюленев Д.Г., Шапатин А.С., Шолом В.Ю., Щеголихина О.И., Щербаков Ю.И., Щукин Е.Д., Щукин Е.Д., Яцковский А.Н., Andrej B., Aurelien B., Babaev V.G., Bertrand M., Drovetzkii B., Ermakova V.Y., Galiguzova A.V., Ginzburg A.G., Gorbylev V.A., Gurieva T., Ivanov A.V., Ivanov A.V., Khalezina O.P., Khueitszuan' G., Kolomiichuk V.N., Konstantin Z., Kuznetsov V.L., L Z., Lisovskaya T.D., Litmanovich A.A., Mathieu F., Motyakin M.V., Navdayev A.V., Parfen'ev A.N., Pryakhina T.A., Puganova E.A., Rogovina, Roshchina A.V., Shubina M.D., Sterlin S.R., Sumtsova E.A., Svitova T.F., Wasserman A.M., Wasserman A.M., Yasina L.L., Yermakova V., vv k.n., Абасов М.Т., Аверочкина И.А., Аверцева И.Н., Акопян А.В., Анашкина И.А., Архипов В.В., Базанова О.М., Баранова С.В., Бачева А.В., Бобкова Н.В., Бобкова Н.В., Бортко Р.А., Бортко Р.В., Бхатти Н.В., Бычкова Т.В., Васильев В.Г., Волков В.А., Волков В.А., Воронкевич С.Д., Гаврилова Д.Ю., Галанжин Е.Ф., Гаспарян Н.А., Гуров С.А., Гуцалова О.А., Дацько П.С., Домогатский С.П., Донгарра Д.Д., Дроздов А.А., Ежов А.А., Елизаров И., Елизарова Л.В., Елистратова И., Еремин В.В., Еремина Е.А., Ермаков В.Н., Ершов Э.Д., Ефимов А.В., Жданов А.А., Живодрова Д.А., Жигалкин Ю.Д., З В., Захарова Ю.А., Захарченко Т.Д., Злобина Т.Б., Злочевская Р.И., Иванова Н.Н., Кабанова Э.А., Калачев В.Я., Кардашев С.В., Келейникова А.Г., Клячко Н.Л., Коваленко Е.В., Конова И.А., Конторович С.И., Королёв В.А., Красилова Н.С., Кречетов Н.Е., Кривопалова О.А., Кузьменко Н.Е., Кучуков Э.З., Ливанцова Л.И., Литвинова Т.М., Литвинова Т.А., Майстренко А.В., Майстренко А.Н., Макаева Л.А., Мандругин А.А., Миньяр-Белоручева А.П., Мотякин М.В., Найок О.Б., Наранов Е.Р., Ненашева Ю.А., Николаева С.К., Новиков Н.Д., Новоселова Н.В., Обрезкова М.В., Оганян М.Г., Оксенойт Е.С., Олефир Ю.В., Онучак Л.А., Осинина В.А., Осипов В.И., Панасьян Л.Л., Панина Е.В., Паписов И.М., Парфентьев А.Н., Перцов А.В., Петренко Т., Петри Д.Н., Плехова О.Г., Попков В.А., Попова Бобылева Н.А., Поповский А.Ю., Пуганова Е.А., Рыжова О.Н., Свитова Е.Ф., Свитова Т.Ф., Сергеев В.Г., Сергиенко П.И., Сизова Н И Иванова Н.Л., Синевич Е.А., Синельникова Л.Н., Соколов В.Н., Стрекалов С.Д., Стрекалова Т.В., Тимралиева Ю.Г., Траскин В.Ю., Труфанов А.В., ФЕДЮКОВСКИЙ А.А., Федосеева Н.И., Федосеева Н.П., Филатова Л.Ю., Ханина Е.В., Харитонова Елькин Нефедова Е.Ю., Хохлов А.Р., Цирельникова Т.Б., Чурочкина Н.А., Шевченко Л.В., Шубина М.Д., Шулевич Ю.В., Щукин Е.Д., Щукин Е.Д., Ющенко В.В., Язынин О.М., Яшин М.А., погосян а.э.