Композиция на основе низкомолекулярного полиорганосилоксанапатент