Спосіб оцінювання адекватності реакції організму на навантаженняпатент