Голосов В.Н. в редколлегии журнала Sceintific Review Engineering and Environmental Sciences (Przeglad Naukowy,Inzynieria i Ksztaltowanie Srodowska)членство в редколлегии журнала