Новгородова Арина Игоревна, преподаватель курса Управление медиапредприятиемпреподавание учебного курса