Овченкова Юлия Амирановна, преподаватель курса Общая физикапреподавание учебного курса