Захаров Владимир Анатольевич, преподаватель курса Modern trends in discrete mathematics and computer scienceпреподавание учебного курса