Овченкова Юлия Амирановна, преподаватель курса Общая физика.преподавание учебного курса