Исследование горения динитрамидата аммониядоклад на конференции