Влияние цитрата натрия на синтез Ag-замещенного гидроксиапатитадоклад на конференции