Синтез полифосфата кальция из полифосфата натриядоклад на конференции