Ориентация при нитровании 2-пиридоновдоклад на конференции