Модификация макролидного антибиотика олигомицина - ингибитора АТФ-синтетазы доклад на конференции