Оппозиция “Запад-Восток” в гуманитарном знании: вариант преподаваниядоклад на конференции