"Стихотворения в прозе" И.С. Тургенева и творчество Лу Синядоклад на конференции