Синтез магнитных материалов в системе SrO-Fe2O3-Al2O3-B2O3доклад на конференции