Спаривание нейтронов и протонов в ядрах с N=Zдоклад на конференции