Long Chain Aliphatic Diacids and Diolsдоклад на конференции