Актуализация инженерно-гидрологических характеристик р. Москва в черте г. Москвадоклад на конференции