Probabilistic Models of Meta Dataдоклад на конференции